Vyjádření Soudcovské unie ČR k prohlášení JUDr. Hany Marvanové

(Lidové noviny, 7. 6. 2014, str. 1 a 3) ohledně korupčních vlivů v soudnictví Z prohlášení JUDr. Marvanové vyplývá, že v justici dlouhodobě probíhají závažné protizákonné procesy. Soudcovská unie považuje za nutné upozornit na podklady těchto tvrzení a popsat aktuální systém kontrolních mechanismů v justici. JUDr. Marvanová opírá svá prohlášení o korupci v soudnictví o zprávy BIS. Veškerá ostatní tvrzení jsou neurčitá a odkazují na nátlak od blíže neupřesněných osob či skupin. K obsahu zpráv BIS za rok 2010 se Soudcovská unie vyjádřila dne 7. 9. 2011, kdy se výrazně ohradila proti obecným proklamacím o korupci soudců, ze kterých nelze určit rozsah a podobu těchto jevů, a které zejména nejsou provázeny dalšími kroky k jejich nápravě či odstranění ze strany institucí povinných takto konat. Zprávy BIS obecně upozorňují na individuální selhání soudců. JUDr. Marvanová správně poukázala na to, že s výsledky těchto zjištění pracuje výkonná moc, která má možnost požádat BIS o specifikaci sdělených informací. Výkonná moc, tedy vláda a Ministerstvo spravedlnosti má v rukou prakticky všechny rozhodující pravomoci v justici. Pravomoci personální i finanční. Ministerstvo spravedlnosti může podat návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti předsedy (či místopředsedy) jakéhokoliv soudu. Z uvedeného je zřejmé, že Ministerstvo spravedlnosti disponuje veškerými nástroji k identifikaci případných negativních jevů v justici, k jejich ověření a odstranění. Má možnost přijmout sankční i preventivní opatření. Takové postavení nikdo jiný nemá. Pokud se zprávy BIS týkaly činnosti některých oddělení krajských soudů, bylo věcí Ministerstva spravedlnosti z těchto informací vyvodit důsledky. Pokud by se informace ukázaly jako pravdivé, podle jejich obsahu bylo možno je buď předat předsedům dotyčných soudů a nechat na jejich odpovědnosti další postup, nebo činit kroky samo, včetně úkonů v trestním či kárném řízení. Jediným výstupem Ministerstva spravedlnosti vůči funkcionáři soudu týkající se ovlivnění insolvenčního řízení byl návrh na zahájení kárného řízení proti místopředsedovi Krajského soudu v Brně. Návrh byl však tak nekvalitně a neodborně zpracován, že z velké části jej nebylo možno meritorně projednat. Nelze souhlasit s konstatováním BIS, že vůči soudcům nelze vzhledem k jejich postavení uplatnit nástroje trestního řízení. Soudci jsou trestně odpovědní jako každý jiný. Příkladem je trestní řízení vedené proti soudcům Okresního soudu v Litoměřicích. Existují zde tedy zákonné kontrolní mechanismy, které umožňují zjištění, nápravu i postih případných negativních jednání soudců a soudních fukcionářů, včetně korupce. V rozhodující míře je však ovládá Ministerstvo spravedlnosti. S ohledem na aktuální zprávu BIS je nutno jako první zodpovědět otázku, zda tyto mechanismy byly využity a s jakým výsledkem, případně jednoznačně pojmenovat, kdo je odpovědný za jejich selhání. Soudcovská unie podporuje veškeré kroky vedoucí k transparentnosti soudnictví. Zdůrazňuje však, že případné návrhy a diskuse o rozšíření sankčních opatření v oblasti soudnictví jsou smysluplné nejdříve ve chvíli, kdy bude analyzována funkčnost současného systému. Přidání jakéhokoliv jednotlivého postihu nemůže mít pozitivní vliv, pokud nebude fungovat systém, v jehož rámci by toto opatření mohlo být použito. Je třeba podporovat skutečně systémové změny v soudnictví, nikoliv návrhy omezených (byť líbivých) opatření, které často pouze odvádí pozornost od přímého pojmenování příčiny problémů a označení osob odpovědných za selhání. V Praze 9. června 2014 JUDr. Tomáš Lichovník prezident Soudcovské unie ČR

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz