TÜV SÜD: Dodavatelé pohonných hmot musí do 15. března podat zprávu o emisích skleníkových plynů z do

Praha, 6. března 2014. Dodavatelé pohonných hmot jsou povinni postupně snižovat emise skleníkových plynů z dodaných pohonných hmot. Za tímto účelem musí každoročně do 15. března zpracovávat zprávu o emisích za předchozí kalendářní rok, která podléhá ověření nezávislou autorizovanou osobou. Prvním milníkem je dosažení úspory o 2 % do 31. 12. 2014 v porovnání s emisemi referenční fosilní pohonné hmoty. Při nedosažení požadované úspory hrozí pokuta za správní delikt až 10 milionů korun. Dodavatelé pohonných hmot se v tomto roce musí potýkat s novou legislativní povinností vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., která jim ukládá každoročně zpracovat zprávu o emisích skleníkových plynů z dodaných pohonných. Ověřenou zprávu musí zaslat na Ministerstvo životního prostředí a příslušný celní úřad nejpozději do 15. března kalendářního roku. Povinnými osobami jsou v tomto případě osoby uvádějící motorové benziny nebo motorovou naftu do volného daňového oběhu na daňovém území České republiky pro dopravní účely nebo osoby, které dodávají na daňové území České republiky pro dopravní účely motorové benziny nebo motorovou naftu uvedené do volného daňového oběhu v jiném členském státě Evropské unie. „Dodavatelé pohonných hmot zpracovávají v tomto roce zprávu za rok 2013, na který se ještě nevztahuje povinnost dosažení požadované úspory 2 % oproti referenční fosilní pohonné hmotě. Tato povinnost vyvstane až za rok 2014. Při nesplnění požadované úspory se dodavatel pohonných hmot vystavuje riziku pokuty za správní delikt až do výše 10 milionů korun. Přestože za rok 2013 není nutné dosáhnout požadované úspory, jsou dodavatelé povinni zprávu o emisích zpracovat a ověřenou zaslat na příslušné správní orgány. V opačném případě se opět vystavují riziku správního deliktu.“, uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí oblasti životní prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která je osobou autorizovanou k ověřování zpráv o emisích z dodaných pohonných hmot. Požadavek na úspory se bude postupně zvyšovat, kdy za rok 2017 je požadavek na úspory ve výši 4 % a v roce 2020 ve výši 6 %. Úspor emisí skleníkových plynů je možné dosáhnout obsahem biosložky v pohonné hmotě nebo uvolněním čistého biopaliva. Biopaliva přitom mohou vykazovat různé hodnoty emisí skleníkových plynů v závislosti na druhu vstupní suroviny a způsobu výroby. Biopaliva vyrobená z odpadů a zbytků vykazují nejnižší hodnoty emisí skleníkových plynů. Do úspor se přitom mohou započítat pouze biopaliva, která splňují tzv. kritéria udržitelnosti.

Kontakt
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání
Novodvorská 994/138
142 21, Praha 4
Telefon: +420 239 046 800
E-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz
http://www.tuv-sud.czKontaktní manažer: Štefánia Recskyová
Senior Marketing Specialist
Email: stefania.recskyova@tuv-sud.cz
Telefon: + 420 239 046 807

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz