Oponentura – oponentní řízení – oponent

Oponentura a oponentní řízení, její význam, smysl a cíl Oponentura je oponentní řízení, při kterém je nezávislými oponenty posuzován projekt, řešení, investice atp. Motivací a cílem oponentury je odhalení nedostatků, objektivní zajištění správnosti, optimalizace a odstranění subjektivních vlivů autorů projektů nebo řešení, které zpravidla projekty a jakékoliv jiné aktivity ve své počáteční podobě obsahují. Přínos oponentury je nepopiratelný a roste s významem a hodnotou projektu, aktivity nebo výše investice. Rovněž v případě nejistoty správnosti řešení poskytuje oponent nezávislý a nezaujatý pohled zvenčí a konstruktivní kritiku. Realizace oponentury v praxi Oponentura je založena na diskuzi, kdy zadavatel, autor nebo obhájce projektu přesvědčuje oponenta (nebo několik na sobě nezávislých oponentů) o správnosti jeho řešení a postupů a oponent se naopak snaží odhalit slabiny projektu, konkrétní slabá místa, chyby, omyly, subjektivní přístupy, možné varianty vývoje, včetně nástinu těch nejhorších možných scénářů. To umožňuje zadavateli včasnou přípravu reakcí na různé alternativy vývoje a případné krajní situace. Nejúčinnější forma oponentury je týmová spolupráce, kdy několik oponentů jako zainteresovaných odborníků nezávisle na sobě posuzuje projekty a jejich části a společnými silami se snaží o odstranění všech skrytých nedostatků a rizik, které by mohly při jejich praktické realizaci vadit. Konstruktivní oponentura několika oponentů zvyšuje především objektivitu a významně tak přispívá ke zkvalitnění celého projektu odhalením možných rizik, odstraněním skrytých chyb, slabých míst a eliminací případného následného neúspěchu a vzniku ztrát. Oponent a oponování Oponent nesmí být zaměstnancem zadavatele, spolupracovníkem na řešení projektu, osobou v příbuzenském vztahu k zadavateli, ani osobou v antagonistickém vztahu k zadavateli oponentury. Oponent by měl mít schopnost orientace v prostředí zadavatele či autorů projektu nebo v problematice řešení. Oponent vypracuje k projektu oponentní posudek písemnou formou v dohodnutém termínu a své stanovisko zdůvodní s dostatečnou vypovídací schopností podle zadání. Po úspěšném zvládnutí všech úprav autory projektu by měl finální podobu projektu znovu projít oponent a všechny provedené návrhy změny odsouhlasit. Je pak zcela na autorech, investorech nebo realizátorech projektu, zda budou oponenty navržená doporučení a úpravy respektovat. Oponenturu organizuje zadavatel a taktéž hradí veškeré náklady s ní spojené. Odpovídá též za včasnou přípravu oponentury, včetně dodání všech písemných podkladů oponentovi (oponentům). V případě více oponentů závěry z oponentury schvaluje oponentní rada složená ze zúčastněných oponentů hlasováním. Otakar Jalůvka http://www.jaluvka.com otacar@seznam.cz

Kontakt
Otakar Jalůvka
Otakar Jalůvka, autor a kreativec - řešení pro větší úspěch a rychlé zvýšení efektivity, prosperity a zisku
Posterestante pošta 12
73812, Frýdek-Místek
Telefon: 608665185
E-mail: otacar@seznam.cz
http://www.jaluvka.comKontaktní manažer: Otakar Jalůvka
Email: otacar@seznam.cz
Telefon: 608665185

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz