Konference o přiměřenosti právní regulace

V Praze se konala právnická konference Přiměřenost právní regulace, nad níž převzala záštitu ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Jde o konferenční projekt katedry práva Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, který obsahově zajišťuje kancelář Havlíček Brain Team. V minulých dvou letech byla volba konferenčních témat vždy téměř prognostická Kriminalizace jako fenomén soudobé společnosti (2011) a Vykonatelnost práva v České republice (2012). Fenomén kriminalizace se jako obrovský vykřičník projevil v letošním roce, který dramaticky přepisuje dějiny českého práva a justice na velkém plátně, na němž se mezi barvitými výjevy připomínají hesla o právu vstupujícím branami politiky a objevují se nové scény evokující velké politické pády moci zákonodárné a výkonné. Všeprostupující otázka vymahatelnosti práva se pak z rozmlžených kontur vynořuje na paletě začínající třeba odkudsi spoza švýcarských alpských velikánů a končící blížícím se nástupem nové generace českého práva, symbolizované jiným velikánem novým občanským zákoníkem. Pořadatelé předpokládají, že letošní konferenční téma odpět předznamenává velký společenský problém, který se záhy posune do centra pozornosti. V loňském roce se odborné veřejnosti představil rozsáhlý projekt Pražský právnický podzim, jehož zakladatelem a pořadatelem je Havlíček Brain Team. Do rámce projektu byla tato konference zařazena. Od počátku se stala jednou z jeho nejvýznamnějších akcí a všechny parametry týkající se tématu i složení účastníků nasvědčují, že si toto privilegované postavení uchová i v letos. Hlavními partnery Pražského právnického podzimu jsou Soudcovská unie ČR a Magistrát hlavního města Prahy, hlavním mediálním partnerem časopis Právní rádce. Hlavní záštitu nad celým projektem převzali prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník, nad společenskou částí projektu pražský primátor Tomáš Hudeček a nad odbornou částí radní pro legislativu Lukáš Manhart. Na konferenci se sešla skvělá sestava účastníků, mezi nimiž byli významní reprezentanti moci soudní, státní zástupci, advokáti, notáři i exekutoři, právníci z podnikové sféry i akademických kruhů, legislativy i exekutivy a další osobnosti. Jak uvedla vedoucí katedry práva pořádající vysoké školy Hana Neštická: Chtěli bychom, aby se konference o ostatně i celý projekt Pražského právnického podzimu staly všeobecně přijímaným a respektovaným diskusním prostorem a inspirátorem právní vědy, legislativy i praxe. Moderátor konference Karel Havlíček shrnul v úvodu základní body, o které opírá svůj přístup k podstatě tohoto tématu: 1. Společnost nesmí usilovat o právní regulaci jiných vztahů než společenských. Když začne právo dokonce na úrovni zákona regulovat kovové skříně soudních komisařů nebo pověstné zakřivení banánů, jsme na cestě do pekel. 2. Společnost nemá usilovat o právní regulaci těch společenských vztahů, které se normativní regulaci ze své podstaty vymykají. Různé formy citů lásky nebo nenávisti lze nanejvýš zakázat, jiná právní regulace ať už normotvornou, či rozhodovací činností nemá naději na dlouhodobý úspěch. 3. Společnost nemá usilovat o právní regulaci společenských vztahů, pro které postačí regulace méně složitými normativními systémy. Zdvořilost nikdo právem nevybuduje a omezením množství vody ve splachovači se nezlepší ani životní prostředí, ani hygiena. 4. Tam, kde je právní regulace nezbytná, je třeba ji podrobit testu přiměřenosti. Právo má své místo tam a v takové míře, aby ještě spolehlivě plnilo svou regulativní funkci, ale aby zároveň co nejméně zatěžovalo své adresáty. Hodně, mnoho, ba přemnoho práva není zárukou lepšího práva, nýbrž s jistotou přinejmenším předzvěstí bezpráví. S hlavními projevy na konferenci vystoupili místopředseda Nejvyššího soudu ČR Roman Fiala (Přiměřenost jako princip soudcovské úvahy), prorektor VŠMIEP Karel Eliáš (Nový občanský zákoník a ideál prostřední jasnosti), advokát Tomáš Sokol (Vláda práva a její meze), předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa (Skrývá se v interpretační a aplikační činnosti správního soudnictví regulace moci výkonné?), advokát František Korbel (Pozitivní a kritické stránky modernizace právního řádu) a soudce Nejvyššího správního soudu, čestný prezident Soudcovské unie Jan Vyklický (Přesvědčivost jako podmínka soudcovského rozhodování). Inspirativní úvodní slovo přednesl přední právní historik Michal Skřejpek z pražské právnické fakulty. V diskusi poté vystoupily dvě desítky významných právníků z oblasti teorie, legislativy i praxe. Shoda panuje v tom, shrnuje Karel Havlíček, že přiměřenost právní regulace je mimořádně důležitým fenoménem práva. Nemáme zcela identické názory na to, zda a do jaké míry se daří přiměřenost dodržovat v samotné normotvorbě a do jaké míry v interpretační a aplikační činnosti různých orgánů včetně soudů. Ne zcela zůstala zodpovězena také otázka kritérií přiměřenosti. To je ale zákonité: jde o velmi komplexní a složitý problém a bude zřejmě nějakou dobu trvat, než se i doktrína přikloní k nějakému konzistentnímu názoru, a to bez ohledu na skutečnost, že například v praxi Ústavního soudu i Nejvyššího správního soudu se s pojmem přiměřenosti běžně pracuje a určitý kriteriální systém se zde uplatňuje. Zřejmě se budeme muset zamýšlet nejen nad kvalitativní, ale i kvantitativní stránkou tohoto problému. Nejde totiž jen o to, co normotvorba do právního řádu vnáší, ale také o to, kolik pravidel přináší. V aplikační praxi se pak objevují další souvislé problémy, například to, jak přiměřenosti hmotného práva odpovídá či neodpovídá přiměřenost procesního rámce, v němž se toto právo uplatňuje. Zde se otázka přiměřenosti právní regulace bezprostředně setkává s otázkou přijatelnosti práva. Dalším závažným bodem je identifikace zdrojů práva, neboť tu nepochybně existují objektivní i subjektivní faktory, které míru přiměřenosti právní regulace ovlivňují. Jedna věc je například těžko popiratelný fakt, že z evropského zdroje vstupuje do domácího právního řádu mnoho zbytečných či přinejmenším nadbytečných prvků, druhá věc stejně neoddiskutovatelná skutečnost, že postup podle hesla je třeba být papežštější než papež příliš často charakterizuje domácí praxi. Takto bychom mohli pokračovat. Pokud společnost organizovaná ve stát založený na právních principech chce právo účinně vymáhat, je zapotřebí, aby k tomu přistupovala moudře, citlivě a s rozumem v normotvorbě, interpretaci a aplikaci právní regulace. To platí také ve všech souvislostech tématu přiměřenosti právní regulace. S vystoupeními, která na konferenci zazněla, budeme veřejnost průběžně seznamovat.

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz