Monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů dle nových pravidel

Praha, 23. října 2013. Dle údajů evropského registru emisního obchodování poklesly emise českých provozovatelů meziročně o 6,6 %. Počínaje 1. lednem 2013 vstoupili provozovatelé zařízení do třetího obchodovacího období (2013–2020), ve kterém je stanoven cíl na celkový pokles emisí v rámci EU ETS na 21 % oproti stavu v roce 2005. Nové obchodovací období přináší řadu zásadních změn jak ve způsobu monitorování a vykazování emisí dle nových monitorovacích plánů, tak ve způsobu jejich ověřování daných harmonizací v této oblasti, tak především ve způsobu obchodování s povolenkami. Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013 vykazovat také dodavatelé pohonných hmot. Do EU ETS (evropského systému obchodování s emisními povolenkami) je zapojeno zhruba jedenáct tisíc průmyslových zařízení, která jsou zodpovědná za cca 45 % emisí EU. V roce 2012 bylo do systému zahrnuto rovněž letectví. Vstup do třetího obchodovacího období v rámci systému EU ETS přináší provozovatelům zařízení řadu zásadních změn. Jednou z nich je monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů dle nových monitorovacích plánů, ačkoli řada provozovatelů zatím ještě čeká na jejich schválení ministerstvem životního prostředí. Změny vyplývají z nových přímo použitelných právních předpisů EU: Nařízení Komise č. 601/2012, o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, a Nařízení Komise č. 600/2012, o ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů a o akreditaci ověřovatelů. Nejvýznamnější změna se týká postupného přechodu od bezplatného přidělování povolenek k jejich dražení v aukcích, přechodu od limitů stanovených na úrovni členských států k jednotnému celoevropskému limitu pro jednotlivá odvětví, zařazení dalších skleníkových plynů a několika dalších odvětví, jako je například výroba primárního hliníku, do systému EU ETS. „Změny v monitorování a vykazování se kromě nových monitorovacích plánů týkají rovněž způsobu jejich aktualizace v případě významných a méně významných změn, dochází k posílení zásady neustálého zlepšování, kdy provozovatel je povinen zohlednit doporučení ověřovatele. Rovněž ověřování doznává zásadních změn. Ověřit výkaz o emisích mohou již jen ověřovatelé akreditovaní dle normy ČSN ISO 14065:2008 a nařízení Komise (EU) č. 600/2012.“ uvedla Soňa Hykyšová ze společnosti TÜV SÜD Czech, jenž je držitelem akreditace pro ověřování dle nové normy. „Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013 vykazovat také dodavatelé motorových benzínů a motorové nafty, kteří musí prokazovat úspory emisí skleníkových plynů z jimi dodaných pohonných hmot. Do konce roku 2014 musí prokázat úsporu emisí skleníkových plynů o 2 % a do roku 2020 o 6 % oproti referenční hodnotě fosilní pohonné hmoty.“ doplnila Hykyšová. Tato povinnost souvisí s právní úpravou vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a nemá souvislost se systémem EU ETS, ale s tzv. kritérii udržitelnosti biopaliv. Rovněž v tomto případě však musí být zprávy o emisích z dodaných pohonných hmot ověřeny autorizovanou osobou, stejně jako je tomu u výkazů o emisích u provozovatelů zařízení zapojených do systému EU ETS.

Kontakt
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání
Novodvorská 994/138
142 21, Praha 4
Telefon: +420 239 046 800
E-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz
http://www.tuv-sud.czKontaktní manažer: Štefánia Recskyová
Senior Marketing Specialist
Email: stefania.recskyova@tuv-sud.cz
Telefon: + 420 239 046 807

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz