Posuzování bezpečnosti provozovaných pohyblivých schodů a chodníků podle ČSN EN 115-2“

Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky (eskalátory a travelátory) mají historicky obdobný vývoj jako výtahy. První eskalátor vznikl v roce 1899 v New Yorku a o jeho rozvoj se z počátku, stejně jako u výtahů, zasloužila firma OTIS. V Československu se objevil první eskalátor v Praze v roce 1926, byl v dřevěném provedení a nahradil bývalou starou pozemní lanovou dráhu na Letnou. V roce 1939 byl otevřen moderní obchodní dům Bílá labuť společnosti Brouk a Babka, jehož eskalátory byly dlouho jedinými v Praze. Za více než 100 let jejich existence prodělaly eskalátory a travelátory velký rozvoj, nejen technické úrovně a použitelnosti ale především zabezpečením bezpečnosti provozu. Eskalátory a travelátory od počátku slouží jako prostředek hromadné kontinuální přepravy osob na nádražích, v metrech, na letištích, ve velkých obchodních centrech, hotelích a jiných objektech využívaných velkým počtem osob. K velkému rozvoji použití těchto prostředků hromadné dopravy osob u nás došlo v souvislosti s budováním pražského Metra od roku 1966. Vývojem kratších eskalátorů pro Metro byl pověřen podnik Transporta Chrudim a bylo také počítáno s využitím zahraničních dodavatelů. U menších délek dodávky německých firem OTIS , Thüssen a jugoslávských eskalátorů Radnik. Delší eskalátory do Metra byly sovětské výroby. Nejvýznamnější technický vývoj v Evropě a potažmo v České republice nastal po zavedení evropské směrnice pro strojní zařízení v roce 1989 (89/392/EHS). Posuzování shody eskalátorů a travelátorů je předpisy stanoveno do působnosti výrobců. Nejsou tedy zařazeny do přílohy č. 4, kde tyto úkony provádí notifikovaná osoba. V roce 1995 vznikla pro navrhování a výrobu eskalátorů a travelátorů harmonizovaná norma EN 115-1, tedy norma, která poprvé plně řešila technické i bezpečnostní požadavky na nejvyšší úrovni. V Evropské unii je dnes v provozu skoro 80 000 eskalátorů a travelátorů a téměř 50 % z nich pak bylo instalováno před více než 20 roky. V České republice je v současné době provozováno cca 2000 - 2500 eskalátorů a travelátorů, z nichž valná část je v provozu více než dvacet let. Životnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků je delší než u většiny dopravních systémů a zařízení budov. To také znamená, že se konstrukce, provoz a bezpečnost dříve instalovaných zařízení zpožďuje za moderními a bezpečnějšími technologiemi. Právě z důvodu nižší provozní bezpečnosti zařízení pořízených před platnosti norem vydaných v návaznosti na směrnice EÚ vedlo v roce 2010 k vydání normy EN 115-2, která je určená pro zvýšení bezpečnosti provozovaných eskalátoru a travelátorů., u nás je zavedena jako ČSN EN 115-2 z roku 2010. Tato norma byla vydána v souladu se směrnicí RE 89/655/EHS, která byla v ČR zavedena jako Nařízení vlády 378/2001 Sb.. Norma v tabulce 1. uvádí 39 závažných nebezpečí, která se mohou vyskytovat u provozovaných zařízení, s jejich rozdělením podle úrovně důležitosti na vysoká, střední a nízká. Tato nebezpečí jsou rozpracována do 62 možných rizik, která jsou předmětem inspekční prohlídky, jejímž cílem je identifikovat možná rizika, která se vyskytují u provozovaných zařízení a navrhnout příslušná nápravná opatření ke snížení zjištěných rizik nebo k jejich odstranění. Provádět uvedené inspekční prohlídky je oprávněn inspekční orgán typu A podle ČSN EN 17020. Pro koho je norma EN 115-2 určena? Jednak pro servisní firmy nebo inspekční orgány, aby informovaly majitele zařízení o aktuální úrovni bezpečnosti jejich zařízení, ale hlavně pro majitele, aby byli informováni o úrovni bezpečnosti provozovaných zařízení. To je důležité právě s ohledem na jejich právní odpovědnost za možné škody na zdraví nebo majetku přepravovaných osob, ke kterým by mohlo v případě vzniku nehody při provozu eskalátorů a travelátorů nastat. Právě z důvodu existence nebezpečí a rizik u provozovaných zařízení může docházet, vzhledem k množství přepravovaných osob, k četným nehodám jako například k pádům osob, zachycením částí oděvů nebo těla pásem schodů nebo pohyblivým madlem a k následným úrazům. Jejich značné množství bývá způsobeno nekázní, ale jejich důsledkem mohou být i vážné újmy na zdraví nebo majetku, kterým by mohla předejít právě dostatečná bezpečnost zařízení. Zůstává faktem, že běžní uživatelé a oprávněné osoby očekávají obecně přijatelnou úroveň bezpečnosti. Jestliže všechny existující eskalátory a travelátory nebudou upraveny na současnou úroveň bezpečnosti, počet úrazů bude stoupat, především v prostorách, které jsou přístupné veřejnosti. Obecná povinnost evidence vzniku a rozsahu úrazů vzniklých na eskalátorech a travelátorech sice neexistuje, ale z dostupných informací bylo zjištěno, že v pražském Metru došlo v letech 2006 až 2009 k 1360 nehodám, při nichž bylo zraněno asi 140 osob. Některé z nich je možné dát do souvislosti se stavem zařízení, a tak je žádoucí, aby provozovatelé tato rizika a z nich vyplývající nebezpečí znali a mohli včas realizovat nápravná opatření. V této souvislosti je nutné si uvědomit odpovědnost, kterou mají provozovatelé dopravních zařízení za škody na zdraví nebo majetku přepravovaných osob vzniklé v souvislosti s jejich provozováním ve smyslu obchodního nebo občanského zákoníku. Tato objektivní odpovědnost za vzniklou škodu, způsobenou provozem dopravních prostředků (kam patří mj. také výtahy nebo eskalátory a travelátory) může být uplatněna i tehdy, když majitel nebo provozovatel zařízení žádnou povinnost neporušil. Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. je akreditovaným inspekčním orgánem typu A ve smyslu ČSN EN ISO 17020 a nabízí všem provozovatelům eskalátorů a travelátorů provedení první inspekční prohlídky bezpečnosti provozovaných zařízení ve smyslu ČSN EN 115-2 a následně pak i opakované inspekční prohlídky v předepsaných lhůtách. Ing. Miroslav Chromečka

Kontakt
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání
Novodvorská 994/138
142 21, Praha 4
Telefon: +420 239 046 800
E-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz
http://www.tuv-sud.czKontaktní manažer: Štefánia Recskyová
Senior Marketing Specialist
Email: stefania.recskyova@tuv-sud.cz
Telefon: + 420 239 046 807

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz