Prohlášení České komory architektů pro autorizované architekty

Vážená paní kolegyně, Vážený pane kolego, představenstvo České komory architektů v souvislosti katastrofálními povodněmi, které zasáhly Českou republiku, svolalo dne 20. srpna 2002 mimořádné krizové zasedání. Zasedání přijalo usnesení, které Vám, členům ČKA tímto sdělujeme: 1.Česká komora architektů zřídila mimořádný účet, na který je možno přispět jakoukoli finanční částkou. Jedná se o účet, který je k dispozici pro všechny autorizované osoby. Získané finanční prostředky budou použity na konkrétní pomoc postiženým oblastem. Číslo účtu je 19 - 1928140339/0800. 2.Představenstvo uložilo Kanceláři ČKA provést revizi hospodaření a nalézt v rozpočtu ČKA na rok 2002 finanční rezervy, které by bylo možno uvolnit na pomoc autorizovaným osobám postiženým povodněmi. 3.ČKA okamžitě zahájila činnost na zřízení mezinárodní sbírky, kterou chce věnovat na obnovu historických památek. Ve věci spolupracuje s Českou televizí. Další informace Vám budou průběžně sdělovány. 4.ČKA oslovila s nabídkou odborné spolupráce a pomoci při obnově zasažených oblastí a území orgány státní správy a samosprávy postižených oblastí. ČKA nabízí tuto konkrétní pomoc: Posouzení účelnosti a ekonomie obnovy postižených území (posouzení územně plánovacích dokumentací, popřípadě návrhy jejich revizí). Posouzení účelnosti a ekonomie obnovy jednotlivých staveb, zejména s přihlédnutím k charakteru jednotlivých staveb a vhodným technologiím a konzultační činnost k zamýšleným projektům. Tuto službu nabízíme v souvislosti s tím, že v tisku i dalších sdělovacích prostředcích se v současné době objevuje řada nabídek s pomocí při pořizování nových staveb, z nichž mnohé jsou nereálné a ve svých důsledcích podstatně finančně nákladnější než uvádějí inzerenti. Konzultační podporu při získávání finančních prostředků z fondů pomoci, zejména ze zahraničí, která bývá v těchto případech často vázána na odborná dobrozdání, která vyhodnocují vynaložené finanční prostředky na obnovu postižených území. 5. Představenstvo nabízí finanční pomoc postiženým autorizovaným osobám a v této souvislosti je žádá, aby kontaktovali Kancelář ČKA v Praze a Brně, kde jim budou sděleny bližší informace o pomoci. Ing. arch. Petr Mráz, předseda České komory architektů Ing. Jana Hrušková, zástupce ředitele Kanceláře České komory architektů V Praze dne 26. srpna 2002 Kontakty: e-mail: povodne@cka.cc Kancelář ČKA Brno, Starobrněnská 16/18, tel. 05 42 211809, katerina.slana@cka.cc, Kancelář ČKA Praha, Praha 1 - Malá Strana, Josefská 34/6 (Úřední hodiny jsou pondělí až pátek 9.00 - 15.00) Vzhledem k tomu, že pražská Kancelář ČKA se nachází v povodněmi postiženém území Malé Strany, je dočasně odpojena od elektrického proudu a nefungují zde ani pevné telefonní linky 02/57 53 50 34, - 2430, - 2186. Na webových stránkách www.cka.cc jsou proto vyvěšena čísla mobilních telefonů jednotlivých pracovníků Kanceláře ČKA, na něž se v případě potřeby můžete v úředních hodinách obracet.

Kontakt
České komora architektů
Josefská 34/6
101 00, Praha 1 - Malá Strana
Telefon: 05 42 211809
E-mail: povodne@cka.cc
http://www.cka.czKontaktní manažer: Kateřina Slaná
kancelar CKA Brno
Email: katerina.slana@cka.cc
Telefon: 05 42 211809

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz