BUREAU VERITAS bude certifikovat biopotraviny

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC úspěšně absolvovala akreditační proces ČIA (Český institut pro akreditaci) a vstupuje tak jako nový subjekt pro provádění kontrol a certifikací v oblasti ekologického zemědělství. K této činnosti je pověřena Ministerstvem zemědělství ČR podle § 29 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. K certifikaci pod BUREAU VERITAS se nyní mohou přihlásit všichni ekologičtí zemědělci, výrobci a obchodníci s biopotravinami, kteří chtějí podnikat v oblasti ekologického zemědělství. Pro své klienty společnost spustila stránky www.ekozemedelstvi.cz, na kterých najdou všechny potřebné informace a dokumenty. „Smlouvu s ministerstvem zemědělství, které je kontrolním orgánem v ČR pro ekologické zemědělství, jsme podepsali v prosinci 2012. Tím jsme se stali kontrolním subjektem pro ekologické zemědělství podle platné legislativy,“ uvedl generální ředitel BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC Jakub Kejval. Podpisu smlouvy předcházela pečlivá příprava. Podmínkou vstupu do kontrolního systému je akreditace podle EN 45011, která se týká produktové certifikace. „Naše společnost v ČR má několik certifikovaných produktových systémů, nicméně od dubna 2012 jsme vytvářeli nový kontrolní systém a vypracovávali všechny postupy, dokumentaci a formuláře pro jednotlivé druhy činností v ekologickém zemědělství,“ informovala manažerka divize AGRI BUREAU VERITAS Iva Vrkočová. BUREAU VERITAS tak navazuje na své mezinárodní zkušenosti v oblasti certifikace bioproduktů, biopotravin a ekologického zemědělství. V Evropě se aktivně podílí na kontrolách a certifikacích ve Francii, Švýcarsku, Německu, Velké Británii a Slovinsku. Provádí kontroly v souladu s normami: Qualité-France SA(Francie),BIOSUISSE (Švýcarsko), Naturland (Německo), Soil Association (Velká Británie), Bureau Veritas je aktivní i v ostatních zemích světa jako je USA podle National Organic Program - NOP (USA) nebo v Indii, Maroku a Madagaskaru. Znalosti a zkušenosti na českém trhu v oblasti zemědělství jsou prokázány vedoucím postavením v kontrolách zemědělských komodit, například obilí a olejnin. „Systém ekologického zemědělství, který je garantován státem, zajišťuje důvěryhodný výsledný produkt pro spotřebitele. Základem jsou jasná, legislativně daná pravidla. Produkty ekologického zemědělství musí splňovat obecné požadavky a navíc také nadstandardní legislativní požadavky na biopotraviny. Proto platí, že biopotraviny mají nadstandardní kvalitu. Věřím, že kontrolní organizace Bureau Veritas přispěje svým dobrým jménem ke zkvalitnění kontrolního a certifikačního systému ekologického zemědělství,“ uvedl Martin Leibl z oddělení ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství. „Klientům, kteří se k nám přihlásí, můžeme nabídnout služby významné mezinárodní certifikační a inspekční společnosti zaručující vysokou úroveň poskytovaných služeb, zejména odborný a vstřícní přístup, poskytnutí potřebných informací ohledně systému kontrol, operativní řešení a příznivé ceny,“ říká Miroslava Jůnová, marketingová manažerka BUREAU VERITAS. BUREAU VERITAS splňuje nejvyšší standardy kvality, zdraví a bezpečnosti, v souladu s životním prostředím. „Naším hlavním úkolem je kvalitní provádění kontrol podle platné legislativy a při dodržení všech zásad pro ekologické zemědělství budeme provádět certifikaci biopotravin a bioproduktů. Certifikované bioprodukty budou mít kódové označení CZ-BIO-004,“ popisuje hlavní úkol společnosti Miroslava Jůnová. Počet ekologických zemědělců stále mírně roste. K 31. 12. 2012 jich hospodařilo 3 934, a to na celkové výměře 488 658 hektarů, což představuje podíl 11,46 % z celkové výměry zemědělské půdy. Výměra orné půdy dosahuje téměř 60 000 hektarů, zvýšila se výměra vinic v ekologickém zemědělství na současných 1000 hektarů. V ekologickém zemědělství hospodaří dále 11 včelařů, 454 výrobců se zabývá produkcí biopotravin. V roce 2011 se rozloha ekologicky obhospodařované půdy dostala na 11,4 % (z celkové výměry zemědělské půdy ČR) a zaujímá tak 4. místo v žebříčku evropských států s největším podílem zemědělské půdy v EZ. Zároveň BUREAU VERITAS může nabídnout zkušenosti z druhého největšího trhu ekologických produktů – Francie, kde je lídrem v oblasti certifikace biovýrobků. Poznámka pro editory: BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny BUREAU VERITAS, která je lídrem celosvětového certifikačního a inspekčního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systémů managementu a výrobků, inspekce potravin a zemědělských komodit, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, školení a vzdělávání. V kontrolách obilovin zaujímá Bureau Veritas vedoucí postavení na trhu v ČR. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku1828. Celosvětově působí společnost Bureau Veritas ve 140 zemích, kde má síť 900 kanceláří a laboratoří. Přes 58 tisíc zaměstnanců Bureau Veritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je Bureau Veritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. www.bureauveritas.cz, www.ekozemedelstvi.cz

Kontakt
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC je lídrem certifikačního trhu a poskytuje služby v oblasti kvalit
Olbrachtova 1
140 02, Praha
Telefon: +420 210 088 224
E-mail: miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
http://www.bureauveritas.czKontaktní manažer: Miroslava Jůnová
Marketing Specialist
Email: junova.m@gmail.com

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz