Cenu za variabilitu získaly Události České televize, Hospodářské noviny a Respekt

U příležitosti zahájení konference Agenda Setting Bonn 2002 byly 21. srpna 2002 zástupcům sdělovacích prostředků předány ceny za variabilitu zpravodajství - International Media Tenor Award. Z českých médií vyhodnocovali analytici InnoVatia hlavní zpravodajské relace televizních stanic, celostátní deníky a společensko-ekonomické týdeníky Mezi televizemi se celkovým vítězem ceny za nejvyšší variabilitu staly Události České televize, které zvítězily v šesti z deseti sledovaných kritérií. Jak Televizní noviny, tak Zpravodajský deník byly první ve dvou kritériích. Větší počet druhých míst na celkové druhé místo zařadil Zpravodajský deník Primy Z deníků byly nejvariabilnější Hospodářské noviny, které jen těšně předstihly loňského vítěze Mladou frontu DNES. Hospodářské noviny se umístily na prvním místě v pěti z deseti analyzovaných kritérií, MF DNES ve třech. Z týdeníků prokázal nejvyšší variabilitu časopis Respekt, zejména díky svému citačnímu indexu, prostoru pro příspěvky hostů, variabilitě popisovaných či citovaných osobností a pestrosti politického zpravodajství. Druhý Týden na svých stránkách vytvořil největší prostor pro ženy a přinášel nejširší mix hlavních témat příspěvků. Třetí Ekonom a čtvrté Euro byly nejsilnější v ekonomických kategoriích, ale ztrácely ve společenské a politické oblasti. Události České televize nabídly divákům nejvyšší variabilitu popisovaných a citovaných osobností, nejsilnější byly také ve variabilitě zmiňovaných organizací. Prvenství si Česká televize připsala rovněž v kritériích: variabilita domácích témat, variabilita zahraničních témat, variabilita ekonomického zpravodajství a objektivita ve zprávách o vládě. "Ve variabilitě hlavních témat domácích i zahraničních příspěvků jsou Události dlouhodobě nejlepší", říká šéfredaktor českého Media Tenoru Marek Prorok. "Toto kritérium sleduje kolik různých tematických aspektů se ve zpravodajství objevilo. Když například Televizní noviny stále dokola informují o drobné kriminalitě nebo fauně, jejich variabilita je logicky menší." Události České televize informovaly ve sledovaném období jednoho roku o 341 domácích tematických aspektech, Zpravodajský deník o 330 a Televizní noviny o 324. ?Hlavní zpravodajská relace Primy předstihla delší Televizní noviny ve variabilitě domácích témat. Kratší prostor pro vysílání Zpravodajského deníku se ovšem projevil v nižší variabilitě zahraničních témat", řekl Prorok Události informovaly o 230 zahraničních tematických aspektech, Televizní noviny o 205 a Zpravodajský deník o 178. Zpravodajský deník Primy divákům prezentoval největší pestrost ve využití stylů a největší procentuální podíl zpravodajství o regionech České republiky. Televizní noviny ve svém zpravodajství vytvořily největší prostor pro ženy a nabídly rovněž nejvariabilnější politické zpravodajství. "Zdůrazňuji, že International Media Tenor Award je na prvním místě o variabilitě zpravodajství," konstatoval v této souvislosti Marek Prorok. "Variabilita je jedním z ukazatelů kvality zpravodajství, ale není jediným ukazatelem. Když například Televizní noviny informují nejvíce o ženách je to na jedné straně dobře, na druhé straně se ale musíme ptát, v jakých tematických souvislostech jsou ženy zmiňovány. To už je ale předmětem jiné analýzy." Hospodářské noviny letos získaly cenu nejen díky tradičně silné pozici v ekonomickém zpravodajství, ale hlavně kvůli posílení variability v ostatních oblastech. Hospodářské noviny byly nejpestřejší ve výběru popisovaných či citovaných osobností a organizací, publikovaly největší podíl příspěvků o Evropské unii a našem vztahu k ní a připsaly si také nejvyšší variabilitu hlavních témat příspěvků. Mladá fronta DNES byla na druhou stranu nejcitovanějším českým deníkem, projevila největší zájem o domácí regiony a vytvořila největší prostor pro ženy. Kritéria variability televizního zpravodajství - Pestrost ve využití stylů - vypočítán byl procentuální podíl nejčastěji používané stylové formy (zvítězilo nejmenší procento) - Variabilita osobností - kolik různých osobností bylo zmíněno ve zpravodajství na prostoru alespoň pěti řádků - Variabilita organizací - kolik různých organizací bylo zmíněno ve zpravodajství na prostoru alespoň pěti řádků - Variabilita domácích témat - kolik tematických aspektů bylo v průběhu roku použito jako hlavní téma domácích příspěvků (kódovací kniha obsahovala 550 aspektů) - Variabilita zahraničních témat - kolik tematických aspektů bylo v průběhu roku použito jako hlavní téma zahraničních příspěvků (kódovací kniha obsahovala 500 aspektů) - Zájem o regiony - podíl zpráv o ČR místně (regiony) a ČR všeobecně - Prostor pro ženy - podíl popisovaných nebo citovaných žen a mužů - Variabilita politického zpravodajství - dvojrozměrná kategorie - hodnocena byla věcnost výpovědí o politických stranách + počet výpovědí - Variabilita ekonomického zpravodajství - dvojrozměrná kategorie - hodnocena byla tematická vyváženost + počet výpovědí o podnicích - Objektivita ve zprávách ve vládě - podíl neutrálních informací o vládě Kritéria variability zpravodajství a komentářů tisku (deníky, týdeníky) - Citovanost média - počet citací v konkurenčních denících, týdenících a televizním zpravodajství - Prostor pro příspěvky hostů - podíl příspěvků, jejichž autory nebyli členové redakce - Podíl příspěvků o EU - podíl příspěvků o Evropské unii, případně o vztazích ČR a EU - Zájem o regiony - podíl zpráv o ČR místně (regiony) a ČR všeobecně - Prostor pro ženy - podíl popisovaných nebo citovaných žen a mužů - Variabilita hlavních témat - kolik tematických aspektů bylo v průběhu roku použito jako hlavní téma příspěvků (kódovací kniha obsahovala 550 aspektů) - Variabilita osobností - kolik různých osobností bylo zmíněno ve zpravodajství na prostoru alespoň pěti řádků - Variabilita organizací - kolik různých organizací bylo zmíněno ve zpravodajství na prostoru alespoň pěti řádků - Variabilita ekonomického zpravodajství - dvojrozměrná kategorie - hodnocena byla tematická vyváženost + počet výpovědí o podnicích - Variabilita politického zpravodajství - dvojrozměrná kategorie - hodnocena byla věcnost výpovědí o politických stranách + počet výpovědí Celkové pořadí televize

Celkové pořadí

Události České televize

86

Zpravodajský deník Primy

78

Televizní noviny Novy

76

Celkové pořadí deníky

Celkové pořadí

Body

HN

80

MF DNES

76

Právo

70

LN

54

/td>
Celkové pořadí týdeníky Idea Média nemohou rozhodnout, co si lidé budou myslet, ale ovlivňují, o čem budou přemýšlet. Zprávy a komentáře klíčových médií určují důležitost jednotlivých témat a relevanci subjektů. Obsahová analýza je systematickým kvantitativním i kvalitativním shrnutím obsahu a formy mediálních sdělení. Příspěvky nejsou interpretovány subjektivně, nýbrž analyzovány kontrolovatelným způsobem podle předem vytvořené metodiky, kodifikované v tzv. "kódovací knize". Kódovací metodika byla konzultována se specializovanými instituty při univerzitách v Drážďanech, Mohuči a Lipsku, stejně jako s partnerskými organizacemi. ZUMA (Zentrum fuer Umfrage, Methoden und Analysen, Mannheim) označilo stávající standard práce Media Tenoru za budoucnost oboru obsahové analýzy. Analyzovaná média: Deníky: LN, MF DNES, HN, Právo Televize: Události ČT1, Televizní noviny Nova, Deník Prima Týdeníky: Ekonom, Euro, Respekt, Týden Období: červenec 2001 - červen 2002 Další informace: www.agendasetting.com www.innovatio.cz innovatio@innovatio.cz Často kladené otázky: Media Tenor je hlavní projekt InnoVatia - zabývá se kontinuální analýzou médií, která udávají tón Kontinuální analýza znamená, že zpravodajství a komentáře vybraného spektra médií (deníky, rozhlas, televize, internet) jsou analyzovány den po dni, příspěvek po příspěvku, podle předem vytvořené metodiky. Analytici proto při sestavování aktuálních dotazů (hodnocení vybraných subjektů, tematická struktura...) vycházejí z existující databáze Media Tenor je název časopisu, který vychází 11x ročně. Od roku 2002 je Media Tenor, s.r.o. také název společnosti, která byla InnoVatiem založena za účelem rozšíření výzkumů komunikace v případě citace analýz je nutno uvést zdroj: InnoVatio - Media Tenor (InnoVatio je jedno slovo - s velkým "V" uprostřed)

Kontakt
InnoVatio/Media Tenor
U Tiskarny 9
702 00, Ostrava
Telefon: 069-6126126
E-mail: Marek.Prorok@innovatio.czKontaktní manažer: Marek Prorok
Šefredaktor casopisu Media Tenor
Email: Marek.Prorok@innovatio.cz
Telefon: 069-6126126

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz