V Bonnu budou předány ceny za variabilitu zpravodajství

Třetí ročník konference „Agenda Setting – Kdo koho ovlivňuje?“ začíná ve středu 21. srpna 2002 v německém Bonnu. U příležitosti zahájení konference budou zástupcům sdělovacích prostředků předány ceny za variabilitu zpravodajství – International Media Tenor Award. Držitele cen oznámí InnoVatio – Media Tenor v zítřejší tiskové zprávě (21. srpna 2002).

Z českého prostředí byla analyzována následující média: Deníky:Hospodářské noviny, Lidové noviny, MF DNES, Právo Týdeníky:Ekonom, Euro, Respekt, Týden Televizní zpravodajství: Televizní noviny (Nova), Události (ČT1),Zpravodajský deník (Prima). „Variabilita je jedním z ukazatelů kvality zpravodajství, ale není pochopitelně jediným ukazatelem. Důležitá je také nepředpojatost, relevance, faktická správnost a další aspekty,“ konstatuje v této souvislosti Marek Prorok, šéfredaktor časopisu Media Tenor a jeden z analytiků, který se podílel na vyhodnocování výsledků. Zdůrazňuje, že International Media Tenor Award je udělována na prvním místě za variabilitu zpravodajství. Hlavní program konference Agedna Setting je naplánován na čtvrtek a pátek (22.8.-23.8.2002). Konference je koncipována jako mezioborové setkání osobností ze všech oblastí mediálního světa. Diskutují spolu novináři, tiskoví mluvčí, představitelé vlády, nevládních organizací, vědci, studenti, manažeři i politici. Důležité je, že se diskuse může odrazit od pevného bodu exaktních a kontinuálních mediálních analýz. Nediskutuje se o „dojmech“ z médií, ale o ověřitelných výsledcích výzkumů z celé řady zemí (např. Česká republika, Německo, Jižní Afrika, USA, Velká Británie). Mezi hosty, lektory a diskutujícími budou letos například Hans Scheinkopf (manažer volební kampaně Billa Clintona 1996), Abdulaziz Almahmoud (šéfredaktor
Al Jazeera Net), Prof. John Pavlik (Kolumbijská Univerzita), Danny Schechter (MediaChannel.org) a další.
Média nemohou rozhodnout, co si lidé budou myslet, ale ovlivňují, o čem budou přemýšlet. Zprávy a komentáře klíčových médií určují důležitost jednotlivých témat a relevanci subjektů. Obsahová analýza je systematickým kvantitativním i kvalitativním shrnutím obsahu a formy mediálních sdělení. Příspěvky nejsou interpretovány subjektivně, nýbrž analyzovány kontrolovatelným způsobem podle předem vytvořené metodiky, kodifikované v tzv. „kódovací knize“. Kódovací metodika byla konzultována se specializovanými instituty při univerzitách v Drážďanech, Mohuči a Lipsku, stejně jako s partnerskými organizacemi. ZUMA (Zentrum fuer Umfrage, Methoden und Analysen, Mannheim) označilo stávající standard práce Media Tenoru za budoucnost oboru obsahové analýzy. Další informace:

Často kladené otázky:
  • Media Tenor je hlavní projekt InnoVatia - zabývá se kontinuální analýzou médií, která udávají tón
  • Kontinuální analýza znamená, že zpravodajství a komentáře vybraného spektra médií (deníky, rozhlas, televize, internet) jsou analyzovány den po dni, příspěvek po příspěvku, podle předem vytvořené metodiky
  • Media Tenor je název časopisu, který vychází 11x ročně. Od roku 2002 je Media Tenor, s.r.o. také název společnosti, která byla InnoVatiem založena za účelem rozšíření výzkumů komunikace
  • v případě citace analýz je nutno uvést zdroj:
InnoVatio - Media Tenor (InnoVatio je jedno slovo - s velkým „V“ uprostřed)

Kontakt
InnoVatio/Media Tenor
U Tiskarny 9
702 00, Ostrava
Telefon: 069-6126126
E-mail: Marek.Prorok@innovatio.czKontaktní manažer: Marek Prorok
Šefredaktor casopisu Media Tenor
Email: Marek.Prorok@innovatio.cz
Telefon: 069-6126126


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz