Kriminalizace jako fenomén soudobé společnosti

Havlíček Brain Team ve spolupráci se Soudcovskou unií České republiky a nakladatelstvím LexisNexis CZ uspořádal 31. 5. 2007 další z pravidelných kulatých stolů, jejichž záměrem je rozvíjet diskusi k aktuálním otázkám současnosti a přispívat ke komunikaci mezi soudcovským stavem a veřejností. Soudcovská unie hledá zásadní témata a ta se často stávají právě předmětem debat u kulatého stolu. Vedle nového modelu správy justice, projektů odplevelení právního řádu a odbřemenění soudnictví, etiky soudcovské činnosti, sociálního programu justice, problematiky právního postavení a ochrany dítěte a dalších vnitrounijních, vnitrostavovských i obecně platných témat se v aktivitách Soudcovské unie v posledních týdnech a měsících často objevuje problém kriminalizace společnosti, který považujeme za mimořádně důležitý a hodný pozoru. Stará antická právní zásada praví: Criminalia restringenda sunt. Volně přeloženo – Trestní zákony je nutno vykládat a uplatňovat restruktivně. Neujasněnost trestní politiky a trestního práva v postmoderní demokracii euroamerického střihu však způsobuje, že ve společenské praxi je tato zásada nejen opomíjena, nýbrž i potlačována. Jaká jsou východiska, naznačil v úvodu debaty u kulatého stolu její moderátor Karel Havlíček. Míra exploatace trestněprávních nástrojů překračuje ve společnosti hranici využívání. Přestává fungovat tradiční pojmosloví – trestní právo přestává být právem nejvýznamnějších excesů, mizí jako ultima ratio a prostupuje celou společnost, což je umocňováno přirozeným vlivem médií a zejména nízkou politickou kulturností. Kriminalizace se stává všeobjímajícím jevem. Trestní právo tak nahrazuje ostatní prostředky – jednak jako metoda zastrašování, akceptovaná i částí vrcholných politických elit, jednak jako „levnější sestřička“ práva soukromého. Tím se naopak dramaticky snižuje vážnost a význam trestního práva, které – místo toho, aby působilo jako efektivní faktor ochrany společnosti – začíná působit jako neefektivní, zato však nebezpečný nástroj řízení, ačkoliv historie jasně prokázala, že se jím nic řídit nedá. Úvodní stručné referáty přednesli soudce Ústavního soudu Jan Musil, předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček a čestný prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa. V debatě potom vystoupili John Bok, Zdeněk Zbořil, Jaromír Jirsa, Pavel Kučera, Renata Vesecká, Stanislav Rizman, Tomáš Sokol, Miroslav Krutina a mnozí další účastníci kulatého stolu. Soudcovská unie se bude touto tématikou zabývat i v budoucnosti.

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz