Nové dimenzie vyučovania na obchodnej akadémii

Obchodná akadémia v Nitre začne nový školský rok s viacerými aktualitami, ktoré obohatia a skvalitnia vyučovací proces na tejto odbornej škole. Učitelia i žiaci získali nové interaktívne tabule umožňujúce priniesť na vyučovacie hodiny nové, aktivizujúce a motivujúce prvky. Viac ako polovica učiteľov navyše absolvovala intenzívny vzdelávací kurz v rozsahu 60 hodín, v rámci ktorého sa naučili aktívne využívať prvky takzvaného interaktívneho vyučovania. Vzdelávací kurz realizovaný v uplynulom školskom roku bol učený pre učiteľov odborných predmetov, všeobecno-vzdelávacích predmetov a jazykov, ktorí pôsobia v prostredí Obchodnej akadémie v Nitre. Inovatívny model vzdelávania motivuje učiteľov na integrovanie inovatívnych pedagogických metód do vyučovacieho procesu. Zároveň im poskytlo balík efektívnych a inovatívnych didaktických stratégií. Pedagógovia budú môcť prostredníctvom osvojenia týchto stratégií inovovať obsah, metódy a formy svojej odbornej prípravy a vzdelávania. Práca so žiakmi na hodinách získa novú dimenziu v súlade s najnovšími pedagogickými trendmi a potrebami modernej školy. Zriadenie interaktívnych učební i vzdelávací program pre učiteľov Obchodnej akadémie v Nitre sa realizujú v rámci projektu s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“. Dopytovo – orientovaný projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Cieľom projektu je predovšetkým zaviesť do školskej praxe nové dimenzie vyučovania. Z tohto pohľadu sa preto plánované i realizované aktivity zameriavajú na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú študenti, na ktorých je orientovaná inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia. V prípade cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov prináša projekt postupné zavádzanie nových dimenzií vyučovania: interaktivity a e-learningových metód. Projekt bude pokračovať aj po skončení samotnej realizácie naplánovaných aktivít financovaných z Európskeho sociálneho fondu. Vybudované kapacity a nadobudnutie nových skúseností umožnia projektovému tímu plynule pokračovať v príprave ďalších študentov na medzinárodne uznávanú certifikáciu ECDL a obchodnej korešpondencie a administratívy. V rámci prípravy študentov je neoceniteľnou pomôckou práve interaktívne vyučovanie a moderne učebne vybavené najnovšou didaktickou technikou a informačnými technológiami. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kontakt
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra je modernou školou tretieho tisícročia
Bolečkova 2
95050, Nitra
Telefon: +421908979362
E-mail: manazerpublicity@gmail.com
http://oanitra.edupage.org/Kontaktní manažer: Norbert Vrabec
manažer publicity
Email: manazerpublicity@gmail.com

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz