Nejmodernější ústav AV využívá také moderní datové centrum

Pro Ústav molekulární genetiky Akademie věd České republiky, v. v. i. (v. v. i. = veřejná výzkumná instituce) dodala společnost APC-MGE komplexní řešení InfraStruXure pro zálohování a chlazení počítačového sálu. To umožňuje bezporuchový provoz výpočetní techniky s perspektivou jejího snadného rozšiřování a rozvoje do budoucna. V areálu biomedicínských ústavů Akademie věd v Praze 4 Krči (Vídeňská 1083) byla 19. dubna 2007 slavnostně otevřena nová budova Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., do níž se soustředily jeho dosud rozptýlené laboratoře. Naše přední vědecká instituce touto investicí získala prestižní vědecké zázemí pro stále významnější oblasti biomedicínského výzkumu. Jsou zde umístěna špičková pracoviště imunologie, molekulární genetiky, virologie, genomiky, bioinformatiky, biotechnologií, buněčné biologie a řada dalších, v nichž pracují erudované vědecké týmy uznávané i v zahraničí. Mezi významné vědecké přínosy, které pocházejí od zdejších pracovníků, patří například objasnění funkce některých proteinů v membránách buněk imunitního systému, poznatky o buněčné signalizaci v nádorových buňkách, odhalení příčin neplodnosti u myší, studium struktury a funkce buněčného jádra a další. Nový objekt byl dokončen právě v období, kdy se ÚMG k 1. 1. 2007 stává, stejně jako všechny ostatní ústavy AV, veřejnou výzkumnou institucí. Nově vybudované prostory budou využity pro základní výzkum, výchovu doktorandů v rámci biomedicínského studia a také pro školení pracovníků firem v moderních metodách molekulární biologie. Pracovníci ústavu zde využívají nejmodernější přístrojové vybavení, mimo jiné unikátní systém pro analýzu DNA čipů. Tato technologie umožňuje stanovit aktivitu tisíců genů člověka a dalších organizmů pomocí sond ukotvených na miniaturním sklíčku. Pomocí DNA čipů lze dobře studovat buněčné procesy a funkci genů v buňkách. K zajištění těchto špičkových metod je samozřejmě nezbytná výkonná a spolehlivá výpočetní technika. V datovém centru ÚMG je soustředěno kolem čtyřiceti serverů, které pracují v nepřetržitém provozu. Jejich spolehlivé fungování zajišťuje chladící a zálohový systém InfraStruXure společnosti APC-MGE, který se už osvědčil v mnoha obdobných instalacích ve světě i v České republice. Instalované řešení tvoří dvě řady stojanů s uzavřenou vnitřní uličkou. Mezi stojany jsou v pravidelných rozestupech včleněny klimatizační jednotky. Toto uspořádání výrazně vylepšuje proudění vzduchu a zvyšuje účinnost chlazení. Pro tak velkou koncentraci počítačů na tak malém prostoru je potřeba zajistit optimální pracovní teplotu na jejich vstupu 18 až 20 stupňů Celsia. V takzvané „horké“ uličce při plné funkčnosti klimatizací dosahuje teplota 24 až 32 stupňů Celsia. Součástí řešení je i modulární záložní zdroj Symmetra PX o výkonu 40 kilowattů. V případě přerušení dodávky elektrické energie vydrží výpočetní techniku udržet v chodu po dobu přibližně 90 minut. Další vybavení tvoří také modulární rozvaděč elektrické energie s panelem jističů rozšiřovatelným za běhu, centrální řídící konzola a spínané podružné rozvaděče v každém stojanu. Při výpadku klimatizačního systému se teplota v místnosti může během půl hodiny zvýšit až o 10 stupňů. V případě přehřátí by tak mohlo dojít k vážnému poškození výpočetní techniky. Systém proto obsahuje rovněž různé typy čidel – teplotní, vlhkostní, otřesové a protizáplavové. Pokud čidlo nahlásí kritický stav určité komponenty, systém automaticky odešle na mobilní telefon administrátora varovnou SMS zprávu. Po vyhodnocení závažnosti situace je pak možné se operativně rozhodnout, jaká opatření provést. Jak v této souvislosti poznamenává pracovník ústavu, Mgr. Petr Divina, „protizáplavové čidlo se nám osvědčilo, když nedávno probíhala instalace chlazení v prostoru vedlejší místnosti. Tehdy došlo k úniku menšího množství vody do mezipodlahy v datovém centru. Za normálních okolností by si toho nikdo nevšiml, ale my jsme o tom byli informováni během pár minut“. Podle ředitele společnosti APC-MGE v České republice, Ivana Habovčíka, „vhodné řízení záložních systémů dokáže zabránit až řádově miliónovým škodám na výpočetní technice“. Vzhledem k tomu, že případné vyřazení provozu datového centra v tak významném výzkumném středisku může znamenat zmaření složitých vědeckých experimentů, bylo toto řešení pro ústav velmi důležité. Některé další informace k obsahu této tiskové zprávy naleznete na : www.img.cas.cz a www.apc.com, případně http://www.apc.com/corporate/press_room O Ústavu molekulární genetiky AV ČR (ÚMG AV ČR): Předchůdcem ÚMG AV ČR byl Ústav experimentální biologie a genetiky ČSAV (ÚEBG), který byl založen v roce 1961. Šedesátá léta 20. století jsou bezesporu nejslavnější kapitolou historie ústavu – v té době se zrodila „československá imunogenetická škola“. V letech 1964 - 2006 sídlila větší část ústavu v budově Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV (ÚOCHB) na Flemingově náměstí v Dejvicích, menší část pak v komplexu biomedicínských ústavů AV v Krči. Důležitou součástí ústavu bylo a je také chovné a experimentální zařízení v Kolči asi 20 km od Prahy. V roce 1977 byl ÚEBG spojen s několika biochemickými laboratořemi ÚOCHB a přejmenován na Ústav molekulární genetiky ČSAV (ÚMG). Od té doby se hlavním tématem ústavu stala molekulární biologie, avšak pokračovaly i dřívější tradiční směry (imunogenetika, retrovirologie, nádorová imunologie), které postupně také přecházely na molekulární úroveň. V roce 2005 se začala v krčském areálu AV stavět nová budova ústavu, ve které se v letošním roce (2007) konečně poprvé v historii shromáždila velká většina pracovníků ÚMG. Ústav má v současné době celkem přes 340 zaměstnanců (včetně částečných úvazků), z toho 78 vědeckých pracovníků, 104 technických vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, 90 technických pracovníků se středoškolským vzděláním a 58 doktorandů. O společnosti APC-MGE APC-MGE, přední světový dodavatel služeb pro napájení a chlazení s ročními tržbami 3 miliardy dolarů a vlastněný Schneider Electric, nabízí nejucelenější nabídku produktů a řešení pro kritické aplikace v oblasti IT technologií . výroby a služeb. Tyto řešení jsou vhodná pro velké, střední i malé instituce a firmy. APC-MGE nabízí nepřerušitelné záložní zdroje UPS, jednotky přesného chlazení, racky a software pro navrhování i správu řeśení. APC-MGE má největší servisní organizaci v této oblasti a největší výdaje do výzkumu a vývoje v oboru. Dvanáct tisíc zaměstnanců APC-MGE pomáhá zákazníkům řešit aktuální výzvy spojené s napájením, chlazením a správou jejich instalací . Společnost Schneider Electric, která ve 190 zemích světa zaměstnává 105.000 lidí, v roce 2006 zaznamenala tržby 18 miliard dolarů. Podrobnější technické údaje o APC InfraStruXure: Architektura APC InfraStruXure® plně integruje napájení, chlazení, správu a zajištění stojanů. Jedná se o architekturu na zakázku, která umožňuje použitím standardizovaných komponent vytvořit modulární a mobilní konfiguraci. Architektura APC InfraStruXure je dostupná pro prostředí IT všech velikostí - od kabelových rozvoden až po rozsáhlá datová střediska. Kontaktní osoby: Mgr. Petr Divina Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. Vídeňská 1083 142 20 Praha 4 - Krč Mobilní telefon: +420 603 886 762 E-mail: divina@img.cas.cz Ivan Habovčík Country Manager Czech & Slovak Republic Telefon: +420 2 4144 2404 Fax: +420 2 4144 2405 Ivan.Habovcik@apcc.com Jitka Cenková 21 EURO, s. r. o. komunikační agentura Hošťálkova 1a/392 169 00 Praha 6 Tel.: +420 222 323 451 Fax: +420 222 323 477 Mobil: +420 602 684 840 Email: jitka.cenkova@21euro.cz

Kontakt
PRESS KONTAKT
Public Relations
Libocká 10/267
162 00, Praha 6
Telefon: 235 357 867
E-mail: bauman@volny.cz
http://www.telemedia-tv.czKontaktní manažer: Milan Bauman
Email: bauman@volny.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz