Pokuty mohou dosáhnout až 2 miliony korun

Stanovuje tak nová právní úprava pracovně lékařské péče, která nabývá účinnosti od 1.dubna letošního roku. Pracovně lékařská péče je nově součástí zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Po mnohaletém úsilí sjednotit rozličné výklady o poskytování závodní preventivní péče by nová úprava měla vnést do této problematiky větší pořádek. Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců při práci (ve zkratce BOZP) je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele. Ve své podstatě se za ní skrývá souhrn opatření, která jsou stanovena legislativou a nebo zaměstnavatelem a mají sloužit k tomu, aby bylo předcházeno ohrožení či poškození lidského zdraví při pracovním procesu. Základním cílem prevence z pohledu BOZP je omezit či vyloučit rizika vznikající při každé pracovní činnosti. Zákon mimo jiné od 1.dubna na rozdíl od dřívějška každému zaměstnavateli jasně stanovuje povinnost uzavřít písemnou smlouvu na poskytování pracovně lékařských služeb s příslušným poskytovatelem, například s lékařem preventivní péče. Nová úprava pracovně lékařské péče také stanovuje, že pracovně lékařskou péči mohou na základě písemné smlouvy vykonávat pouze lékaři kategorie - poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Platí zásada, že zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovně právní nebo obdobný vztah, nestanoví- li jiný právní předpis jinak. Nový zákon o specifických zdravotních službách zavádí od 1. dubna 2012 povinnost vstupní lékařské prohlídky u všech pracovně právních vztahů. Jestliže zaměstnavatel sjedná některou z dohod konaných mimo pracovní poměr od 1. dubna 2012 bez povinné vstupní prohlídky, poruší povinnosti k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dopustí se správního deliktu na úseku bezpečnosti práce. V této souvislosti společnost Bureau Veritas, divize IVS (In-service Verification Service), která poskytuje mimo jiné outsourcing v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, požární ochrany a ochrany životního prostředí (a zastupuje zaměstnavatele před kontrolními orgány), upozorňuje že by se tyto povinnosti, které se týkají většiny zaměstnavatelů, neměly zanedbat. Kontrolní orgány totiž mohou při nesrovnalostech uložit pokutu až do výše dvou milionů korun. Častou příčinou možných problémů je neznalost změn v povinnostech. Problematika podnikové dokumentace je velmi široká a je obtížné udržovat si aktuální znalosti. Zaměstnavatelé i zaměstnanci, připomíná Bureau Veritas, (která poskytuje též podporu při šetření pracovních úrazů a mimořádných události a legislativní podporu při komunikaci s dotčenými institucemi), by se tedy nyní ve vlastním zájmu měli seznámit s povinnostmi a aktuálními změnami legislativy v této oblasti. Další informace – viz http://www.bureauveritas.cz

Kontakt
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC je lídrem certifikačního trhu a poskytuje služby v oblasti kvalit
Olbrachtova 1
140 02, Praha
Telefon: +420 210 088 224
E-mail: miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
http://www.bureauveritas.czKontaktní manažer: Miroslava Jůnová
Marketing Specialist
Email: junova.m@gmail.com

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz