Ve Stráži pod Ralskem vznikne jedinečné výzkumné centrum

Stráž pod Ralskem – Dne 28. února 2012 podepsal ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Mgr. Josef Dobeš rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu „Membránové inovační centrum“, který realizuje společnost MemBrain s.r.o. pod vedením ředitele a jednatele společnosti Ing. Aleš Černína, Ph.D. Společnost MemBrain s.r.o. má statut výzkumné organizace specializující se na výzkum a inovační inženýring v oboru membránových separačních technologií a transfer výsledků do průmyslové praxe. Cílem projektu je vybudování jedinečného výzkumného centra zaměřeného na rozvoj a aplikaci membránových technologií v různých průmyslových oborech. Finanční prostředky budou použity zejména na vybudování špičkové oborové infrastruktury, která zahrnuje vlastní budovu centra, vybavení analytických a technologických laboratoří včetně pilotních zkušeben nejmodernějšími přístroji a zařízeními pro výzkum a vývoj, inovační inženýring a transfer výsledků do průmyslu. Dále jsou určeny ve fázi zahájení činnosti centra na částečné hrazení provozních nákladů centra, které vytvoří až 56 nových pracovních míst. Nové regionální výzkumné centrum se zaměří na výzkum ve třech dlouhodobých programech výzkumu, vývoje a inovací. První z nich zahrnuje materiálový výzkum, který se zaměřuje na výzkum a vývoj nových membránových materiálů, membrán, rozvoj jejich metodologie charakterizace a technologie výrob. Druhý program je zaměřený na vývoj membránových modulů a zařízení včetně vývoje inženýrských návrhových i analytických nástrojů jednotlivých membránových procesů podpořený vývojem speciálních zařízení pro laboratorní a pilotní ověření funkčnosti nových prototypových výrobků, membránových procesů a technologií. Třetí program se zaměřuje na návrh a aplikace membránových technologií pro různá průmyslová odvětví. Ačkoliv jednotlivé programy řeší vlastní výzkumné směry a cíle, jsou vzájemně provázány, doplňují se a využívají vzájemných synergických efektů s jediným záměrem, a to aplikace v průmyslové praxi. Centrum bude své výsledky realizovat u výrobců a dodavatelů membrán a membránových technologií využitelných například v potravinářství, energetickém průmyslu, ochraně životního prostředí při čištění odpadních vod, automobilovém průmyslu při elektroforetickém lakování a v neposlední řadě v nově se rozvíjející oblasti membránové separace plynů. Podle plánovaného harmonogramu bude realizace projektu probíhat do konce roku 2014. Do této doby bude postavena budova Membránového inovačního centra o celkové užitné ploše 3.858 m2, budou vybaveny a uvedeny v činnost analytické, technologické a mobilní laboratoře. Centrum vytvoří až 56 nových pracovních pozic. Z toho bude 30 pro vysokoškolsky vzdělané výzkumné pracovníky a 15 pro laboratorní a chemické techniky k zajištění výzkumně-vývojových úkolů projektu. Zbývajících 11 pracovních pozici je určeno pro zajištění správních a řídících činností centra. Rozpočet Membránového inovačního centra je odhadován na 512 mil. Kč a bude podpořen dotací z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro Inovace ve výši 370 mil. Kč. Z toho 85 % poskytne Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 15 % Česká republika ze státního rozpočtu. Další informace najdete na http://www.membrain.cz/mic/. Kontakt: Ing. Aleš Černín, Ph.D. – ředitel MemBrain s.r.o. a Membránového inovačního centra (tel: +420 487 888 111, e-mail: ales.cernin@membrain.cz).

Kontakt
MemBrain s.r.o.
MemBrain je soukromá výzkumná organizace, která se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti membránových separačních technologií a transferem získaných poznatků do průmyslové praxe.
Pod Vinicí 87
47127, Stráž pod Ralskem
Telefon: +420 487 888 111
E-mail: lukas.hartych@membrain.cz
http://www.membrain.czKontaktní manažer: Lukáš Hartych
Email: lukas.hartych@membrain.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz