Banky podle studie First Data požadují mezinárodní spolupráci v boji s podvody

LONDÝN, 29. března 2007: First Data International, celosvětový leader v oblasti elektronického obchodování a platebních služeb, dnes oznámil závěry studie bankovních podvodů v Evropě, na Středním východě a v Africe. Odborníci z 52 bank z těchto teritorií požadují větší spolupráci v boji proti tomuto druhu kriminální činnosti a přitom upozorňují na závažné překážky, které ji omezují. Studie, která byla na základě pověření First Data International provedena britskou nezávislou výzkumnou společností Olive Insight, zkoumá zkušenosti a názory předních specialistů na problematiku podvodů ve vztahu k bankomatům (ATM), pokladním terminálům v obchodech a restauracích (POS), internetového online bankovnictví a podvodům typu „card not present“ (CNP), tedy v případech, kdy platební karta není obchodníkovi fyzicky předložena. Ze závěrů studie vyplývá:  Podvody jsou celosvětové, promyšlené a progresivní. Devadesát šest procent oslovených respondentů věří, že bankovní podvody mají globální charakter, jsou dobře organizované a objevují se ve všech částech světa. To ovšem na druhé straně umožňuje je předvídat a připravit proti nim preventivní opatření.  Banky mají v boji s podvody omezené možnosti. Překážkou v tomto směru je snaha bankovních institucí neohrozit své dobré jméno u klientů, ale každý takový případ rovněž ohrožuje jejich ziskovost a konkurenceschopnost. Tuto skutečnost potvrzuje i jeden z respondentů studie: „Nejsou k dispozici údaje o výši ztrát, které bankám podvody vznikají, což brání účinnější vzájemné spolupráci.“ Další bariérou je nedostatečná legislativa spojená s ochranou dat. Ačkoliv evropští odborníci v této oblasti, jak vyplývá i z nedávné veřejné diskuse iniciované společností First Data, se domnívají, že tento problém spočívá spíše v jeho subjektivním vnímání, než v samotném právním rámci.  Předpisy pomáhají, ale i omezují. Padesát pět procent oslovených specialistů věří, že v boji bankovních domů s podvody pomáhají předpisy. Jiní, zejména respondenti ze západní Evropy, se však obávají, že v rychle se měnícím kriminálním prostředí mohou být naopak předpisy limitujícím faktorem. Katy Worobec, vedoucí oddělení dozoru nad podvody u APACS, platební asociace Velké Británie, v této souvislosti konstatuje, že: „předpisy bohužel nepamatují na flexibilně se měnící podobu bankovní kriminální činnosti a nejsou v tomto směru dostatečně adekvátní. Podvody se mění a světově migrují příliš rychle na to, aby legislativa vůči nim zůstávala neměnná.“  Banky mají největší obavy z nových metod podvodů. Internetové bankovnictví k nim totiž nabízí více příležitostí (možnost podvést více lidí rychleji) a menší riziko odhalení. Třicet osm procent bankéřů, specializujících se na bankovní bezpečnost, upozorňuje na zvýšenou míru tzv. „phishingových“ útoků (tedy útoků pomocí podvržených mailů, snažících se od klientů získat hesla a další přístupy k účtům) a více než třetina se nyní stále častěji setkává s podvodným jednáním při internetovém online placení typu CNP (Cardholder not present), kdy obchodník nemá platební kartu v ruce. Cédric Sarazin, Cartes Bancaires, předseda oddělení prevence podvodů s kartami u Evropské rady pro platby, uvádí: „Právě transakce CNP možnost podvodů zvyšují. Musíme být v tomto ohledu obezřetní, neboť tento druh podvodné činnosti může se perspektivně stát daleko větším problémem.“  Technologie klíčovou zbraní proti podvodům. Pro více než 50% dotazovaných respondentů jsou hlavní prioritou v boji oproti bankovní kriminalitě moderní technologie. Mnoho bankovních organizací proto instaluje antiskimmingová zařízení zabraňující skenování karet, neoprávněné stahování jejich dat a dále zkvalitňuje bezpečnost bankomatů. Posuzují se i nové způsoby analyzování údajů, které by bankám mohly napomoci sjednotit analýzy podvodné činnosti zaznamenané v různých organizacích a lépe vyhodnotit náklady na implementaci technologie jak z hlediska finančních ztrát z podvodů, tak i dopadu na důvěru zákazníka v bankovní služby. Jackie Barwell, ředitelka správy bankovních podvodů pro Evropu, Střední východ a v Afriku společnosti First Data International, k tomu poznamenává: „Odborníci na bankovní bezpečnost, kteří se podíleli na naší studii, se shodují v názoru, že podvody jsou celosvětovým fenoménem a proto vyžadují i celosvětovou odpověď. Zároveň si uvědomují, že se z možného hlediska poškození dobrého jména banky jedná o citlivou otázku. Podvody totiž bankovní domy zasahují na nejcitlivějších místech. Banky v tomto směru uznávají důležitost spolupráce mezi sebou i s ostatními organizacemi, ale stále se ještě nedělí o potřebné údaje natolik, aby toto úsilí mohlo vést ke společnému úspěchu. First Data si celosvětově klade za cíl ochraňovat své klienty před činností podvodníků. Vyvíjíme maximální úsilí o to, abychom v tomto směru ve spolupráci s bankami a obchodníky mohli implementovat co nejúčinnější řešení. Naši experti pracují po celé Evropě, na Středním východě i v Africe a zde všude uplatňují své dlouholeté zkušenosti a znalosti. Zavedení jednotné platební euro zóny – Single Euro Payments Area (SEPA) v Evropě poskytne novou dimenzi pro zvyšující se platby mezi jednotlivými zeměmi. To vyvolá potřebu užší mezinárodní spolupráce a vzniku multinárodních databází za účelem boje s bankovní kriminalitou. Na schůzce, která se konala ve Vídni začátkem tohoto měsíce, nám klienti vyjádřili naprostou podporu v iniciativě propagovat spolupráci „přes hranice“ Chceme-li být tak úspěšní, jako ti na druhé straně barikády, pak musíme spolupracovat.“ Kontaktní adresa: Ing. Natália Krištínová Regional Marketing Manager for First Data Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia Röntgenova 1 850 00 Bratislava 5 Slovak Republic Tel: +421 2 68285111 Fax: +421 2 62412852 GSM: +421 905229292 O společnosti First Data International First Data International, která je součástí First Data Corp. (NYSE: FDC), je předním poskytovatelem elektronického obchodování a řešení plateb pro firmy po celém světě. Slouží širokému spektru trhů, působí globálně prostřednictvím lokálních zastoupení a zaměřuje se na individuální potřeby klientů. Společnost má přibližně 7 900 zaměstnanců a působí v Evropě, na Středním východě i v Africe, Latinské Americe, Kanadě, Austrálii a v Asii v oblasti Pacifiku. First Data obsluhuje 4,9 milionu obchodních míst a poskytuje služby 1 900 vydavatelům karet a jejich zákazníkům. Celosvětové pomáhá ekonomice tím, že usnadňuje, zrychluje a poskytuje ochranu lidem a firmám po celém světě, aby mohli nakupovat zboží a služby za použití jakýchkoliv virtuálních způsobů platby. Portfolio služeb a řešení společnosti zahrnuje služby zpracování obchodních transakcí - kredit, debet, prostřednictvím soukromé značky, daru, mzdy a dalších nabídek předplacených karet; ochranu proti podvodům a řešení pro ověřování; služby elektronického přijímání šeků prostřednictvím TeleCheck; internetové obchodování a mobilní řešení. Firemní bankomatová síť pod názvem STAR Network nabízí akceptaci platebních karet chráněných PINem na 2 milionech ATM a obchodních místech. Více informací na www.firstdata.com.

Kontakt
PRESS KONTAKT
Public Relations
Libocká 10/267
162 00, Praha 6
Telefon: 235 357 867
E-mail: bauman@volny.cz
http://www.telemedia-tv.czKontaktní manažer: Milan Bauman
Email: bauman@volny.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz