TÜV SÜD Czech upozorňuje na časté chyby ve značení chemických látek a přípravků

Praha 1.února 2012. Chemické látky a přípravky, které představují chemické riziko pro spotřebitele, jsou častým předmětem kontrol příslušných kontrolních orgánů. To, že jejich výsledky nejsou zrovna uspokojivé, může potvrdit i společnost TÜV SÜD Czech na základě svých zkušeností při expertní činnosti související s dovozem a uváděním chemických látek a přípravků na trh. Výrobcům a dovozcům nebezpečných směsí a detergentů navíc od 1. ledna tohoto roku, kdy nabyl účinnosti nový chemický zákon, přibývají nové informační povinnosti. Výrobci a dovozci chemických látek a přípravků často podceňují problematiku správné klasifikace, značení a balení svých produktů. Informace uvedené na obalech a v bezpečnostních listech jsou často v rozporu s příslušnou chemickou legislativou. Nejvýznamnějším prohřeškem bývá chybná klasifikace směsí z hlediska jejích nebezpečných vlastností, a tím také špatné použití grafických výstražných symbolů, případně jejich hmatatelných ekvivalentů pro osoby nevidomé nebo se zhoršeným zrakem. Smyslem značení je přitom včasná a dostatečná informovanost o rizicích, která jsou s látkou nebo směsí spojena. Tyto informace slouží jak běžným spotřebitelům, profesionálním uživatelům, tak zdravotníkům. Časté chyby se objevují také v používání standardních R- a S-vět, které označují specifickou rizikovost, resp. pokyny pro bezpečné zacházení. Tyto věty buď na označení výrobku úplně chybí, nebo nejsou v souladu s příslušným předpisem, případně nejsou uvedeny v českém jazyce. „Často se setkáváme se špatnou informovaností zejména u dovozců chemických přípravků z Číny, USA a dalších zemí mimo EU. V mnoha případech jsme byli nuceni překlasifikovat směs na nebezpečnou. Narazili jsme i na případy, kdy výrobce z členského státu EU neklasifikoval směs jako toxickou, ačkoli obsahovala látku, která patří v EU mezi omezené a má teratogenní účinky.“ uvedla Soňa Hykyšová, manažerka pro životní prostředí společnosti TÜV SÜD Czech. Každý dovozce by se proto měl důkladně seznámit s potenciálními riziky souvisejícími s dovozem produktů spadajících pod působnost chemické legislativy, včetně finančních nákladů souvisejících s potenciální registrací podle nařízení REACH. Nezbytné je vyžádat si od výrobce veškeré podklady nutné pro správnou klasifikaci směsi. V případě překladů bezpečnostních listů je klíčová kontrola ve vazbě na aktuální legislativu. Prostý, byť jazykově bezchybný, překlad zahraničních listů nelze použít. Dozorem nad dodržováním povinností vyplývajících z chemické legislativy se zabývá několik kontrolních orgánů, mimo jiné také ČIŽP, jejíž kontroly se zaměřují na kontrolu obsahu určitých nebezpečných látek ve směsích nebo předmětech, ale také např. na dodržování správné minimální velikosti grafických symbolů a jejich popisu. Na výrobce, dovozce a distributory některých nebezpečných směsí a detergentů se vztahuje nová informační povinnost vyplývající z nového chemického zákona č. 350/2011 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Povinnost podávat informace je vždy do 45 dnů od prvního uvedení směsi nebo detergentu na trh. Informace se podávají Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím informačního systému CHLAP. Oznámené informace slouží k rychlé pomoci v případě ohrožení osob a jsou přístupné pouze pracovníkům Toxikologického informačního střediska. Další povinností, která je v tomto roce aktuální, je povinnost uvádět v oddíle 3 bezpečnostních listů směsí také klasifikaci látek podle nařízení CLP a tudíž použít formát bezpečnostního listu podle I. přílohy nařízení komise EU 453/2010. V praxi to znamená nutnost revize bezpečnostních listů, pokud již nejsou dle těchto zásad zpracovány. Kontakt: Tereza Fricová PR a Marketing Manager TÜV SÜD Czech Novodvorská 994, 142 21, Praha 4 Tel.: + 420 239 046 906 Mobil: + 420 725 852 162 E-Mail: tereza.fricova@tuv-sud.cz Internet: http://www.tuv-sud.cz i TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 16 000 pracovníky poskytujeme služby na 600 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky, systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na globálním trhu.

Kontakt
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání
Novodvorská 994/138
142 21, Praha 4
Telefon: +420 239 046 800
E-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz
http://www.tuv-sud.czKontaktní manažer: Štefánia Recskyová
Senior Marketing Specialist
Email: stefania.recskyova@tuv-sud.cz
Telefon: + 420 239 046 807

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz