TÜV SÜD Czech upozorňuje na povinnost certifikace udržitelnosti biopaliv

Praha 4. ledna 2012. PRAHA Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastává počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti. Ta jsou definována v novém vládním nařízení NV č. 446/2011 Sb., ve kterém byly zapracovány požadavky evropské směrnice 2009/28/ES. Cílem kritérií udržitelnosti je úspora skleníkových plynů a ochrana biodiverzity. Společnost TÜV SÜD Czech eviduje již nyní zájem ze strany českých firem o certifikaci dle české legislativy jako cenově dostupnější varianty k mezinárodnímu standardu ISCC. Nové nařízení vlády stanovuje požadavky na systém kvality, hmotností bilance, obsahové náležitosti prohlášení a dílčího prohlášení o shodě s kritérii udržitelnosti a náležitosti samostatného prohlášení pěstitele biomasy. Přílohou nařízení jsou standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro jednotlivé druhy biopaliv. Emise skleníkových plynů v celém životním cyklu musí být v případě biopaliv min. o 35 % nižší oproti tradičním fosilním palivům. Od roku 2017 se požadovaná redukce emisí skleníkových plynů zvýší na 50 %. U nových zařízení budou požadavky na úspory ještě vyšší. Biomasa pro výrobu biopaliv nesmí být pěstována na půdě s vysokou biodiverzitou, dále na půdách s velkou zásobou uhlíku, jako jsou např. mokřady, rašeliniště a trvale zalesněné oblasti. Důležitý je také způsob pěstování biomasy, který by měl být v souladu s požadavky tzv. správné zemědělské praxe. Do konce roku 2011 byli především společnosti exportující biopaliva či biomasu do Německa, ale i jejich dodavatelé, nuceni získat mezinárodní certifikát ISCC. Od ledna 2012 se požadavky na zajištění shody s kritérii udržitelnosti budou přímo či nepřímo vztahovat na všechny české výrobce a články zapojené do řetězce výroby kapalných biopaliv. „Výhodou je, že od tohoto roku si budou moci firmy vybrat mezi českým systémem certifikace a mezinárodním. Firmy, které jsou již držiteli certifikátu ISCC, by se měly co nejdříve zaregistrovat u MŽP, aby mohly vystavovat doklady ve shodě s českou legislativou.“, uvedla Soňa Hykyšová, manažerka pro oblast životního prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která nabízí certifikaci dle standardu ISCC, REDCert a dokončuje přípravy pro certifikaci dle české legislativy. TÜV SÜD Czech je aktivním členem sdružení CZ BIOM – Českého sdružení pro biomasu a České technologické platformy pro biopaliva. Kontakt: Tereza Fricová PR a Marketing Manager TÜV SÜD Czech Novodvorská 994, 142 21, Praha 4 Tel.: + 420 239 046 906 Mobil: + 420 725 852 162 E-Mail: tereza.fricova@tuv-sud.cz Internet : http://www.tuv-sud.cz TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 16 000 pracovníky poskytujeme služby na 600 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky, systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na globálním trhu.

Kontakt
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání
Novodvorská 994/138
142 21, Praha 4
Telefon: +420 239 046 800
E-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz
http://www.tuv-sud.czKontaktní manažer: Štefánia Recskyová
Senior Marketing Specialist
Email: stefania.recskyova@tuv-sud.cz
Telefon: + 420 239 046 807

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz