Tisková zpráva z konference Soudcovské unie ČR

Exekuce na dětskou duši Dnes se v Praze konala tisková konference Soudcovské unie ČR na téma „Dítě mezi paragrafy“. Právní úpravy dotýkající se určitým způsobem speciálně dětí a mládeže jsou obsaženy ve vysokém procentu právních předpisů nejrůznějších a směřují především k tomu, aby právní režim těchto skupin vedl k jejich zvýšené ochraně a vytvářel vhodné podmínky pro jejich rozvoj. Otázky ochrany dětí a jejich zájmu se ale zejména v poslední době stávají předmětem širokého zájmu médií, především v souvislosti s případy exekucí, jimiž jsou řešeny některé sporné kauzy. Může být dítě předmětem exekuce? Prezident Soudcovské unie Jaromír Jirsa na tiskové konferenci představil některé náměty, jež by mohly pomoci v řešení těchto složitých otázek. Konstatoval, že exekuce spočívající v odebrání dítěte tomu, kdo je ohrožuje, musí být v našem právním řádu zachována. Stát nemůže a nesmí mlčky asistovat svévoli jednoho z rodičů. Byť je taková „exekuce na duši dítěte“ záležitostí spíše ojedinělou (podobně jako třeba mimořádně náročná a složitá operace), musí být vytvořeny podmínky pro to, aby byla co nejcitlivější. „Pokud má stát skutečně zájem na tom, aby exekuce na dítě probíhala šetrně a bez vážnějších následků pro další vývoj mladého člověka, nezajistí pravděpodobně žádoucí výsledek tím, že odvolá ředitele Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dítěte nebo že bude školit soudce o Haagské úmluvě,“ řekl J. Jirsa. „Nic nepomohou ani alibistické instrukce, jak má soud obecně při exekuci postupovat. Je nutné koncipovat exekuce odebráním dítěte nově a zcela jinak než dosud.“ Soudci nabízejí nová řešení Předložený návrh počítá s vytvořením centralizovaného celorepublikového pracoviště, jež by mělo roli jakési „jednotky rychlého nasazení pro odebrání dítěte“. Zde by působili specialisté na krizové situace, dětští psychiatři, psychologové, pediatři, mediátoři a další odborný personál, který by postupoval ve spolupráci s vybranými a zvlášť vyškolenými výkonnými úředníky (tento typ exekuce je do té míry specifický, že jej nemůže úspěšně provádět řadový výkonný úředník, který se s podobnou věcí setkává skutečně jen sporadicky). Odnětí dítěte se musí konat zásadně bez přítomnosti rodičů a musí k ní docházet z jiného místa, než je bydliště dítěte. Nové pracoviště by navíc mělo být ze zákona pověřeno asistencí při řízeném styku dítěte s rodičem, s nímž delší dobu nepobývalo (tzv. navykací režim), a mohlo by plnit i úkoly na úseku prevence a osvěty. Soud by měl exekuci pouze povolit, nikoliv provádět – realizace by vždy byla na posouzení výše uvedených odborníků, kteří by mohli pečlivě analyzovat konkrétní situaci a akcentovat v ní prvořadý zájem dítěte. Soudce Jirsa jménem Soudcovské unie rovněž prohlásil připravenost této organizace pořádat pravidelná setkání odborníků a exekutivě předkládat návrhy řešení. Havlíček Brain Team

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz