MVŠO zvyšuje efektivnost řízení a profesionalitu, jako jedna z mála vysokých škol získala certifikát

Olomouc 29. září 2011 – Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO) získala jako jedna z prvních českých soukromých vysokých škol certifikát podle ČSN EN ISO 9001:2009. Uvedený certifikát, vydaný nezávislým akreditovaným certifikačním orgánem, mezinárodní společností Bureau Veritas potvrzuje, že systém managementu kvality této vysoké školy je náležitě vytvořen, dokumentován a zaveden v souladu s požadavky standardu ISO 9001. Mezinárodně uznávaná norma ISO 9001 - Systémy managementu kvality byla vytvořena Mezinárodní Organizací pro standardizaci – International Organization for Standardization (ISO) se záměrem stanovit jednoznačné a přitom obecně aplikovatelné požadavky na systémy managementu kvality, podle kterých je jakákoliv organizace posuzována za účelem prokázání shody. Certifikací podle ISO 9001:2008 / ČSN EN ISO 9001: 2009 je myšleno posouzení schopnosti organizace plnit požadavky zákazníka, požadavky právních a dalších předpisů a vlastní požadavky organizace. Tato norma je celosvětově uznávaný standard, jehož zavedení je základem i východiskem pro implementaci dalších požadavků na systém řízení společnosti. Hlavním přínosem implementace takového systému řízení je transparentnost firemních procesů s akcentem na jejich výkonnost za podmínky neustálého zlepšování, což ve svém důsledku přináší zvyšování výkonnosti celé organizace jako celku. V konečném důsledku to znamená zvýšení spokojenosti zákazníka, prestiže organizace na trhu a posílení její důvěryhodnosti. Škola není nic jiného než specifický typ organizace, jejímž produktem je služba - vzdělávání poskytované zákazníkovi, kterým je v případě vysoké školy student. Získáním certifikátu systému managementu kvality se MVŠO zařadila mezi vysoké školy, které objektivně prokazují svůj záměr - zvyšování úrovně kvality poskytovaných služeb – včetně vzdělání absolventů. „Moravská vysoká škola Olomouc je pružná a flexibilní škola, která se rychle vyvíjí a neustále pracuje na zlepšování všech svých procesů, systematického rozvoje vzdělávacích a vědeckovýzkumných aktivit a intenzivní spolupráce s regionem,“ zdůrazňuje Mgr. Vladimíra Sedláčková, náměstkyně ředitele MVŠO. „Studenty a jejich rodiče asi nejvíce bude zajímat, že získání certifikace systému managementu kvality je garancí toho, že také oblast studijního a pedagogického procesu, od jeho počátku přes oslovení klienta (studenta a rodiče), způsobu přijímacího řízení, samotné výuky až po propracovaný sebehodnotící systém, je realizována v maximální kvalitě,“ dodala Sedláčková. „Aplikace systému managementu na akademické půdě byla příkladná především tím, že vedení školy si uvědomuje, že zákazníkem je student, který očekává naplnění svých požadavků a očekávání, tj. kvalitní vzdělávací proces. Vedení školy stanovilo jednoznačnou vizi a politiku ve smyslu zvyšování kvality služeb této organizace. Při implementaci systému managementu kvality vedení vycházelo z osmi zásad managementu kvality, jež jsou: zaměření na zákazníka; vedení a řízení lidí; zapojení lidí; procesní přístup; systémový přístup k managementu; neustálé zlepšování a přístup k rozhodování zakládající se na faktech. Naplněním těchto zásad současně s efektivní implementací požadavků standardu ISO 9001 tato škola prokázala, že je hodna být držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001: 2008 “ vysvětluje ing. Stanislav Moučka, ředitel Divize Certifikace společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. „Vysoká škola se na certifikaci připravovala důkladně několik měsíců. Při tvorbě vnitřních standardů probíhala tvůrčí diskuse, přičemž škola akcentovala nejen potřeby svých zákazníků – studentů, ale velmi zodpovědně přistupovala i ke své roli v regionu a k potřebám budoucích zaměstnavatelů svých absolventů.“, uvedl Ing. Vladimír Švarc z poradenské společnosti EDISO, v.o.s., která se na přípravě MVŠO k certifikaci podílela.

Kontakt
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC je lídrem certifikačního trhu a poskytuje služby v oblasti kvalit
Olbrachtova 1
140 02, Praha
Telefon: +420 210 088 224
E-mail: miroslava.junova@cz.bureauveritas.com
http://www.bureauveritas.czKontaktní manažer: Miroslava Jůnová
Marketing Specialist
Email: junova.m@gmail.com

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz