Co ohrožuje českou justici?

Ve čtvrtek 14. 7. 2011 se v Praze konala tisková konference Soudcovské unie. Prezident soudcovské profesní organizace Tomáš Lichovník seznámil novináře s některými z aktuálních problémů, s nimiž se soudnictví potýká. Patří k nim nepochybně mimořádné plýtvání ekonomickými a finančními prostředky, které jsou vynakládány na realizaci nedostatečně připraveného projektu elektronizace justice. Jak v hrubých rysech vyčíslil soudce Lichovník, jen ztráty státu spojené s uplatňováním elektronického platebního rozkazu (jichž v loňském roce bylo vydáno téměř půl miliónu) činily v mezidobí let 2009 a 2010 přibližně 180 miliónů Kč, což je jistě nezanedbatelná částka. V letošním roce se odhady této ztráty pohybují kolem 220 miliónů Kč. Na druhé straně se peněz v justici citelně nedostává. To přitom v situaci, kdy se dlouhodobě zhoršují podmínky práce zejména prvostupňových soudů. Prezident Soudcovské unie v té souvislosti vyslovil vážnou obavu, že by to mohlo vyústit ve významné zhoršení vymahatelnosti práva a funkčnosti celé soudní soustavy. V posledních letech totiž došlo k mimořádnému zvýšení počtu sporů před soudy. Nárůst u některých soudů dosahuje dvaceti, třiceti, šedesáti, někdy ale i stovky procent. Například u Okresního soudu v Jindřichově Hradci zvýšení počtu kauz představuje 95 %! „Pokud by podnikatel získal o čtyřicet procent vyšší objem zakázek, lze předpokládat, že by přijal nové zaměstnance, investoval by do nových technologií, snažil by se vytvořit organizační, materiální a personální podmínky k rozšíření produkce. Ze strany exekutivy vůči justici se bohužel v tomto ohledu nestalo vůbec nic,“ řekl mj. T. Lichovník. „Soudy postihlo – stejně jako celou veřejnou sféru – snížení mzdových prostředků, což vedlo v některých případech i k propouštění zaměstnanců a ke snížení platu odborného aparátu. Za více práce méně peněz. Taková je dnešní realita v soudnictví.“ Zvýšení efektivity justice tak nenastalo. Prezident Lichovník poznamenal, že při nezměněném trendu zvyšování počtu případů řešených soudy může dojít pouze k tomu, že soudy budou muset fakticky snižovat úroveň své práce, aby se vůbec s obrovským soudním nápadem vypořádaly, nebo začne narůstat průměrná délka řízení. „Vládou vyhlašovaný boj proti korupci je jedna věc,“ prohlásil viceprezident Soudcovské unie Tomáš Mottl. „Ale kroky, o kterých mluvíme, nesvědčí o tom, že by to exekutiva myslela vážně. Tento boj se totiž neobejde bez funkční a silné justice! Nelze účinně chránit práva občanů a bojovat s korupcí s podfinancovaným soudnictvím.“ T. Lichovník dále hovořil o všeobecné personální výměně funkcionářů soudů a kritizoval nedostatečně nastavená pravidla tohoto procesu, který je opět zcela v rukou moci výkonné. T. Mottl k tomu dodal, že základní problém vzniká v tom, že moc výkonná koncentruje a centralizuje ve své agendě jak výběr soudních funkcionářů, tak dokonce i výběr samotných soudců. „Jedinou možnou a správnou cestou – jako v drtivé většině zemí Evropy – je vytvoření Nejvyšší rady soudní moci, na jejíž činnosti se budou podílet soudci spolu s přestaviteli legislativy a exekutivy, aby se zrušila přímá personální závislost soudců na osobě politického reprezentanta moci výkonné, ministra,“ řekl v této souvislosti. Viceprezidentka Unie Šárka Hájková označila českou situaci, kdy všechny zásadní záležitosti justice má v rukou ministerstvo, za evropský relikt. „Nepřibližujeme se modernímu světu,“ zdůraznila, „a proto musíme tento stav opakovaně kritizovat.“ Za hlavní příčiny tohoto neutěšeného obrazu považuje T. Lichovník trvalé podfinancování soudnictví a naprostou absenci dlouhodobé koncepce, což je dáno mj. tím, jak se mění politické figury v čele ministerstva. „Volby se v justici nesmějí projevovat. To je podmínka, aby soudnictví mohlo fungovat a účinně plnit své základní úkoly. A splnění této podmínky vyžaduje změnu modelu správy justice v čele s Nejvyšší radou soudní moci,“ uzavřel prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník. -HBT-

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz