V České republice byla spuštěna unikátní internetová služba TAKEIT.CZ

Uživatele internetu přivádí co nejkratší cestou k požadovanému odkazu a tak podstatně urychluje jeho vyhledání. Zjednodušuje mimo jiné jejich snahu o pročítání velkého množství nalezených webových stránek propojením textového sdělení s obrazovou složkou. V některých svých možnostech jde i nad rámec takových světových vyhledávačů informací, jakými jsou například Google či Yahoo. Jde o významný úspěch českých programátorů a pracovníků společnosti INTERNET TRADING, kteří se na něm podíleli. Nový internetový vyhledávač TAKEIT byl spuštěn dnes (9.11.) ve 12 hodin a v mnohém ohledu je světově ojedinělý. Dokáže totiž například identifikovat, zda uživatel z regionu hledá pouze místní informace /třeba zubní ordinace na Ostravsku/ a selektivně je vybere. Přináší tak úsporu času, neboť uživatel zbytečně nehledá co nepotřebuje, ale snáze a rychleji dospěje k cíli. Oproti standardním světovým vyhledávačům vychází vstříc zájemcům, kteří při vyhledávání na internetu primárně preferují zobrazení výrobku – prozkoumání jeho designu, barvy, rozměrů a dalších parametrů – a teprve následně mají zájem o seznam výrobců, který daný výrobek dodají. Může tedy fungovat opačným způsobem a není tak třeba procházet velkým množstvím odkazů jednotlivých firem. Ojedinělost této služby spočívá také v tom, že na rozdíl od ostatních aplikací a vyhledávačů na internetu v celém světě, využívá psychologických poznatků tzv. slovních asociací. (Na každé slovo psychologa je třeba reagovat jiným slovem, které pokusnou osobu právě napadne). Řetězením obdobných významů zadaných klíčových slov, pomocí počítačových fulltextových robotů, může uživatele inspirovat k zadáním, které původně neměl na mysli. (Od vyhledávané „dětské autosedačky“ se může inspirativně přenést až dejme tomu k „sedací soupravě“, což může být další potenciální cíl jeho zájmu). Tato možnost je zvláště zajímavá pro firmy a otevírá jim zcela nové možnosti prezentace. Internet se tak dostává do situace, která je už dlouhodobě marketingově ověřená v prostředí hypermarketů a dalších velkých obchodních řetězců. Zákazník si cíleně hodlá zakoupit určitý druh výrobku, ale než se k němu dostane, zahlédne na pultu jiný – a ten si rovněž pořídí. Je překvapivé, že tyto poznatky moderní psychologie nebyly v tomto pojetí v sítí všech sítí, která je mimo jiné právě i globálním prodejním „hypermarketem“, využity již dříve. Marketingoví specialisté záměrně v hypermarketech prodejní plochu čas od času přestavují, aby porušili stereotypní návyky zákazníků. Tím, že musejí hledat, nalézají a objevují nové zboží. Další vývoj ukáže, jak psychologie v tomto ohledu zasáhne i do dalšího vývoje internetových vyhledávačů. (Obrazně a s nadsázkou se dá říci, že vyhledávače obecně pomáhají uživatelům, kteří vědí co hledají. Nový internetový vyhledávač s visačkou Made in Czech zároveň pomáhá i uživatelům, „kteří ještě nevědí co chtějí“). Zajímavou možností je, že odkaz si lze uložit do záložky pro případ pozdějšího využití. Což je další unikátnost této služby. Zajímavé služby či produkty je možno ukládat do paměti a uživatel se k nim může vrátit třeba i za několik měsíců, tedy v delším časovém horizontu. Může řešit své potřeby v reálném čase, právě teď, ale i v budoucnu. Zcela unikátní je TAKEIT rovněž v systému podtrhávání klíčových slov a jeho provázanosti na další texty a články obsažené na internetových stránkách největších českých internetových serverů. (Viz podrobněji v dalším textu). Lze předpokládat, že během prvního měsíce od spuštění této služby, na jejímž vývoji se podílel tým odborníků společnosti INTERNET TRADING pod vedením obchodního ředitele Milana Hronce (a za asistence a spolupráce dalších, například společnosti Internet BillBoard, Czech Trade Internet), ji využije přibližně milión uživatelů. Zatím primárně v České republice, počátkem příštího roku na Slovensku a koncem roku 2007 v Polsku. Samozřejmě služba TAKEIT.CZ má celosvětové využití a pro vyhledávání informací je poskytována zdarma. Podle očekávání bude vyhledávač TAKEIT přínosem i pro jednotlivé firmy. Ty si mohou zdarma do této služby, která se může stát jejich unikátní webovou stránkou, umístit jakýkoli počet produktů či služeb, které mají v nabídce. Tím se dostanou k daleko většímu počtu uživatelů a podstatně jednodušší cestou. Jak v této souvislosti uvádí Milan Hronec, obchodní ředitel společnosti INTERNET TRADING, „tato služba bude mít už od počátku marketingovou podporu ve formě 400 milionů bannerů měsíčně, které budou na ní odkazovat. Navíc jednotlivé produkty či služby budou ve formě podtržení konkrétních výrazů zobrazovány v článcích na různých zpravodajských a oborových serverech. Předpokládaný počet podtržených pojmů je již do měsíce odhadován ve výši 1,5 miliardy výrazů. Již 13. listopadu bude služba spuštěna na nejdůvěryhodnějším zpravodajském portálu iDNES.cz a serveru Lidovky.cz. Čtenáři naleznou v článcích vyznačená klíčová slova s popisky zboží či služby, které se k uvedeném slovu váží. Velmi jednoduše se tak dostanou přímo k produktu souvisejícím s textem článku. Samotný katalog bude zpřístupňován na internetové adrese http://takeit.idnes.cz. „Takeit.idnes.cz chápeme jako další možnost prezentace našich partnerů na stránkách iDNES.cz a Lidovky.cz,“ uvádí Jaroslav Kábele, ředitel internetových aktivit mediální skupiny MAFRA. „Věříme, že tento cílený způsob prezentace pomůže upozornit na zajímavé produkty a služby a najde u našich partnerů i čtenářů velkou oblibu.“ V nejbližších měsících se nabídka TAKEIT.cz rozšíří o četné další zajímavé služby, obecně zaměřené na potřeby uživatelů internetu. Jak TAKEIT funguje? Uveďme názorný příklad: Standardní vyhledávače pracují způsobem, že po zadání klíčového slova (třeba „autosedačky“, případně sousloví „dětské autosedačky“), přiřadí seznam firem, které tyto výrobky nabízejí. Může se však stát, že uživatele primárně nezajímají firmy, které mu toto zboží dodají, ale chtěl by si ho nejprve prohlédnout, posoudit ve srovnání s jinými – tak, jak je na to zvyklý v kamenných obchodech. Zdlouhavé surfování po internetu ho nebaví a nemá ani čas se mu věnovat. Právě z této skutečnosti, inspirované požadavky uživatelů, vychází koncepce nového vyhledávače, který funguje opačným způsobem. Přesněji řečeno, po zadání klíčového slova se nejdříve zobrazí různé, na internetu nabízené dětské autosedačky (jejich fotografie a popisy) – a když se zájemce případně pro některou z nich rozhodne, pak teprve dohledá firmu, která mu ji dodá. Tento obrácený postup, jak ukázala praxe, přináší takto zaměřeným potenciálním zákazníkům významnou úsporu času. Běžně se totiž stává, že navštěvují i stránky v nichž informace, kterou hledají, není obsažena. Navíc jak příležitostní, tak pokročilí uživatelé internetu při použití vyhledávače v drtivé většině případů procházejí jen několik prvních desítek odkazů a zbývající stovky až statisíce odkazů zůstávají stranou jejich pozornosti. Při použití výše uvedené obrazové selekce se tak mohou dostat k informacím, které by jinak již nestačili shlédnout. Systém podtrhávání klíčových slov a jeho provázanost na další texty a články obsažené na internetových stránkách největších českých internetových serverů Mezi nejvýznamnější a největší zahraniční fulltextové vyhledávací technologie patří Google.com, Yahoo! a MSN.com, mezi české pak Jyxo.cz a Morfeo. Většina českých portálů dnes využívá vyhledávání kombinovanou formou, tedy jak v katalogu, tak i nějakou fulltextovou, často převzatou technologií. Například Centrum.cz používá Morfeo, Atlas.cz a Quick.cz používají Jyxo, Tiscali a částečně seznam používají Google. /Viz též druhá příloha této tiskové zprávy/. Služba TAKEIT „jde podstatně dál“ než ostatní vyhledavače i v jiném ohledu. Ty svým zaměřením poskytují totiž informace těm, kteří už nějaký výrobek či službu hledají. U nového českého vyhledávače může být osloven i uživatel, který má sice jistý záměr, ale může být inspirován i k záměru novému, tedy dalšímu. K této možnosti směřuje propojení služby TAKEIT se zpravodajskými a oborovými články předních českých internetových serverů. V textech těchto stránek se objevují podtržená klíčová slova, která korespondují s názvem konkrétního produktu. Při kliknutí na podtržený výraz se zobrazí textové i obrazové okénko s jeho popisem a současně i charakterizujícím logem služby TAKEIT. Například: Uživatel si uvědomuje, že by si měl do svého automobilu pořídit dětskou autosedačku, neboť mu to ukládá nový silniční zákon, ale vyhledat ji na internetu ho doposud nenapadlo. Řeší zatím jiné naléhavé úkoly ve své firmě. Všechny zpravodajské servery v současné době popisují postihy, které nedodržením silničního zákona s jeho bodovým systémem pro řidiče vznikají od 1.července letošního roku. Uvádí se v nich: Dětské autosedačky jsou nově povinné úplně na všech komunikacích. Z této povinnosti jsou ale i výjimky. Kdy nemusí být dětská autosedačka použita? Novela umožňuje výjimky pro početnější rodiny (§ 6, odst. 1f). Pokud se na zadní sedadlo nevejdou vedle sebe tři sedačky, je možné třetí dítě vézt také, ale pouze je-li připoutané bezpečnostním pásem. Dítě nemusí být v autosedačce také při jízdě taxíkem v obci.... atd. Tyto informace si uživatel pozorně čte a studuje. V TAKEITu je uložena velká databáze slov, které charakterizuji jednotlivé služby nebo produkty. Fulltextový robot projde slova ve všech článcích na internetu a jestliže je v daném textu výraz, který je shodný s výrazem v databázi, poradí k výrazu podtržení. Protože „dětská autosedačka“ je rovněž takto obsažena, objeví se v právě čteném článku podtržena. Přitom robot dané výrazy automaticky skloňuje a časuje. Čtenář internetového sdělení si podtržení všimne a asociačním pochodem se mu v mozku propojí s restem, který již nějaký čas nosí ve své hlavě. „Měl by si už konečně dětskou sedačku také pořídit, neboť na zimní prázdniny chce s rodinou odjet do hor“. Po kliknutí na podtržený pojem se mu spolu s ikonou služby zobrazí okénko, ve kterém je fotografie sedačky s jejím popisem. V této chvíli je již inspirován, přesněji řečeno motivován – a hledá v dalších obrázcích nabízených vyhledávačem. Není vyloučeno, že nakonec se pro některou z nich rozhodne. Podtržená „dětská autosedačka“ však v uživateli může třeba asociovat i potřebu vyměnit dosluhující křeslo v obývacím pokoji. Podívá se tedy, jaké jsou na trhu právě k dispozici. Tím, že služba TAKEIT bude provázána minimálně se 60% článků zveřejněnými v českém internetu, stanou se podtržené výrazy dalším zajímavým rozšířením možností, které v současně době síť všech sítí nabízí. Kontaktní adresa: Filip Šafránek výkonný ředitel INTERNET TRADING s.r.o Lihovarská 12 190 00 Praha 9 Mobil: 606 600 600 Telefon: 234 705 850 E-mail: safranek@internettrading.cz http://www.internettrading.cz

Kontakt
PRESS KONTAKT
Public Relations
Libocká 10/267
162 00, Praha 6
Telefon: 235 357 867
E-mail: bauman@volny.cz
http://www.telemedia-tv.czKontaktní manažer: Milan Bauman
Email: bauman@volny.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz