KVALITA – předpoklad trvale udržitelného rozvoje

Vzdělávací akce pořádaná již třetí rok společností QUALIFORM, a.s., v rámci národního programu podpory kvality.

Společnost QUALIFORM, a.s. je progresivním poskytovatelem služeb pro firmy i jednotlivce již od roku 1996. Zabývá se stavebním zkušebnictvím, certifikací výrobků, inspekční činností, certifikací systémů managementu, znalectvím a stavební expertízou. Komplexností nabídky, velikostí, odborností a kreditem se společnost zařazuje k první desítce firem na trhu. Klienty jsou soukromé osoby, výrobci, dovozci, stavební dodavatelé, soukromí i veřejní investoři, veřejná správa, orgány státní správy a mnozí další.

Vzdělávací akce proběhla již tradičně v reprezentativním prostředí areálu Hotelu Allvet nedaleko Vyškova, který poskytl všem účastníkům příjemné prostředí pro tento typ akce.
Přednášejícími byli pozvaní odborníci z různých oborů podnikání, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ČIA, zástupci vysokých škol VUT v Brně a ČVUT v Praze, Národního informačního střediska podpory kvality zřízeném Radou kvality v ČR.
Účastníky byli vedoucí pracovníci firem z celé České republiky, manažeři systémů managementu  a techničtí pracovníci, kteří při své práci využívají zkoušení stavebních materiálů.
Dopolední program byl pro všechny účastníky společný, zaměřený především na novinky z oblasti legislativy.  Odpoledne se pak účastníci rozdělili do dvou skupin podle zájmu. První skupina byla zaměřena na problematiku spojenou se systémy managementu, druhá na technické otázky spojené s výstavbou.

První přednáškou dopoledního bloku bylo vystoupení Ing. Ryšánka na téma „Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti“. Široce informoval o současném pohledu na tuto aktuální problematiku nejen v ČR. Posluchače zaujala především část týkající se obsahu normativního dokumentu a časový horizont jeho uvedení do praxe.

Ing. Černá, PhD. svým příspěvkem „Role akreditace v oblasti posuzování shody“ ozřejmila evropskou legislativu spojenou s akreditací a změny, které se promítly do stávajícího postavení Českého akreditačního orgánu.
Ing. Smola vystoupením na téma“Strategie stavebnictví pro příštích 5 let“ velice reálně ukázal a podrobně dokladoval stav českého stavebnictví. I když vize předpokládaného vývoje nebyla optimistická, určitě přinesl mnoho inspirujících podnětů využitelných v praxi.
Dopolední část pokračovala příspěvkem Ing. Košuliče  k odbornou veřejností velmi diskutované novele zákona o zadávání veřejných zakázek. S nadhledem provedl posluchače připomínkami k novele zákona a zdůraznil nezbytnost zákon maximálně zjednodušit, respektovat standardy dlouhodobě užívané ve stavebnictví ( především v názvosloví) a aplikovat použití „selského rozumu“.
Prof. Ing. Hájek, CSc. zaujal více než osmdesáti členné auditorium konferenční místnosti přednáškou na téma „Certifikace komplexní kvality budov“. Ukázal rozdíl mezi tradiční a udržitelnou výstavbou z pohledu vlivu na kvalitu životního prostředí, sociálních a kulturních souvislostí a ekonomických aspektů. Na otázku „Proč provádět hodnocení komplexní kvality budov?“ odpověděl konkrétní argumentací ve třech oblastech.

Hodnocení komplexní kvality je nedílnou součástí integrovaného přístupu v navrhování budov a stává se nutnou podmínkou kvalitní výstavby. Nástrojem pro hodnocení vytvořeným v České republice v souladu s mezinárodním kontextem je systém SB Tool CZ.
Dopolední blok ukončila Ing. Dorazilová informací z výzkumného úkolu „Green cement and concrete products: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě betonů v ČR“. Na projektu dotovaném z MPO ČR program TIP ev. č. FR-TI2/350 se podílí Holcim (Česko), a.s.,člen koncernu, QUALIFORM, a.s. spolu s VUT v Brně, fakulta stavební.

Po polední přestávce, kterou všichni přítomní využili nejen k občerstvení, ale také k rozhovorům na příjemném jarním slunci, zahájily odděleně systémová a technická sekce.

První přednáškou v sekci systémů managementu byl velmi podrobný příspěvek Ing. Strnáda,PhD.  o procesním řízení. Přednáškou „Aplikácia procesného riadenia – súčasť riadenia kvality a dalšieho rozvoja“ provedl posluchače historickými souvislostmi procesního řízení od roku 1776 do současnosti. Srovnal funkční a procesní způsob řízení a uvedl výhody procesního řízení. Další část přednášky byla velmi praktický zaměřena. Ing. Strnád provedl přítomné všemi úskalími aplikace procesního řízení a otevřeně se podělil o své dlouholeté a bohaté zkušenosti získané řízením firem i z, práce poradce. Jeho přednáška zaujala nejen tématem předneseným s vysokou odborností, ale i zápalem pro danou problematiku a charismatickou osobností autora.

Ing. Zelinka nechal posluchače nahlédnout do řízení společnosti tématem Kvalita – konkurenceschopnost – inovace pohledem společnosti 5M s.r.o. Velmi inspirující přednáška ukázala velmi praktický přístup k otázkám systému managementu. A rada:“Ve firmě musí fungovat jeden systém řízení.“ Jak toho dosáhnout ?  „Integrovat prvky jednotlivých oblastí do tohoto systému“

Oba přednášející vytvořili věcný základ pro panelovou diskusi na téma vymezené otázkou: „Konkurenceschopnost bez kvality?“  Otevřená diskuse, která přinesla množství pohledů na danou otázku, různé názory na vnímání kvality, na systémovou certifikaci a další související oblasti spojené s řízením výrazným způsobem přesáhla vymezený čas.

Paralelní technickou sekci zahájil Doc. Ing. Vymazal, PhD. přednáškou na téma „Organizace mezilaboratorních porovnávacích zkoušek a personální certifikace pracovníků NDT ve stavebnictví“ odborná tématika zaujala především možností okamžitého praktického využití.

Ing. Kadlecová zaujala přednáškou o životním cyklu stavby. Životní cyklus stavby je časový úsek od první úvahy o stavebním záměru až po likvidaci stavby. Základní technické vlastnosti stavby jsou dány jejím technickým řešením, které se bezprostředně promítá do ekonomických vlastností. Tedy správně a kvalitně postavený dům vydrží bez oprav déle, než dům, který je ošizen na materiálech či dokončovacích pracích.

Závěr technické sekce patřil problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Oba přednášející Ing. Vlčková i Ing. Hanák se shodli na tom, že prosazování BOZP je efektivní pouze tehdy, pokud nespočívá pouze v nápravách jednotlivých nedostatků, ale zkoumá i príčiny jejich výskytu a řeší opatření na predcházení jejich vzniku. Absolutní prioritu má ochrana zdraví a života.

 

Společnost QUALIFORM, a.s.děkuje všem přednášejícím za jejich přínosné prezentace.

Společnost QUALIFORM, a.s. děkuje rovněž všem účastníkům za skvělou atmosféru, k níž svou aktivní účastí velkou měrou přispěli.

Společně se budeme těšit na budoucí ročníky akce Kvalita – předpoklad trvale udržitelného rozvoje.

Kontakt
Propagace firem, s.r.o.
Internetová reklama, prezentace, produktová reklama. Poradenství v reklamě na internetu. Komerční sdělení, PR články, placená reklama. Propagace na ČESBYZ.
Dukelská třída 461/74
61400, Brno
Telefon: 603900201
E-mail: ilja@propagace-firem.cz
http://propagace-firem.czKontaktní manažer: Ilja Hynek
Jednatel
Email: ilja@propagace-firem.cz
Telefon: 603900201

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz