Prohlášení k výsledku voleb

Tiskové prohlášení k výsledku voleb Hnutí za přímou demokracii HzPD (www.pdemokracie.ecn.cz) Hnutí za přímou demokracii blahopřeje České sociální demokracii k vítězství v parlamentních volbách a doufá, že toto její vítězství přispěje k rozvoji občanské společnosti a růstu přímého podílu občanů na rozhodování. Vítáme rovněž úspěch Strany zelených, jež se ve svém programovém prohlášení, podobně jako ČSSD, hlásí k některým idejím přímé demokracie. Současně ale vyslovujeme znepokojení nad velkou neúčastí občanů ve volbách. Za těchto okolností se posiluje vliv stran s tzv. tvrdým voličským jádrem, tj. ODS, KSČM a KDU-ČSL. V této souvislosti jsme znepokojeni úspěchem KSČM, jejíž odpoutání od totalitní minulosti považujeme stále za nedostatečné. Co ale považujeme za zvláště znepokojující, je absence velkých myšlenek ve volební kampani, které by dávaly naději, že jsou si politické strany vědomy velkých výzev, které před českou i evropskou společností nyní stojí. Nezapomeňme rovněž na 42% voličskou neúčast, která je projevem i znechucení občanů z politiky a jejich nedůvěry ve strany, které by je měly zastupovat. To otevírá prostor populistům a autoritářům všeho druhu. Tento stav si žádá řešení! Již není možné pokračovat v politice, v níž je rozhodováno o občanech a ne občany. Je nutné nabídnout občanům nástroje pro kontrolu politiků a pro jejich vlastní bezprostřední rozhodování. Je třeba najít odpovědi i na otázky, které před nás klade nejen evropská integrace, ale i problémy globálního rázu. Jak politická nestabilita současného světového systému, problémy světové chudoby, tak i ekologická krize vyžadují dlouhodobé vize svého řešení. Budoucí změny, zachraňující lidstvo před světovou katastrofou, musí být připravovány již dnes. Ale nic takového bohužel nevidíme. Jsme si vědomi toho, že oslovit voliče těmito tématy je velice obtížné. To je však dáno především tím, že většinový český volič se příliš neidentifikuje se svým státem a že v naší zemi hluboce upadl pocit vzájemné solidarity. V neposlední řadě zde přetrvává pocit odcizení občanů od politiky, pocit, že na „obyčejném“ člověku stejně nezáleží a ten je v podstatě bezmocný. Lhostejnost vůči všemu, co přesahuje jeho bezprostřední zájem, je pak logickým vyústěním tohoto postoje. Varujeme před nebezpečím, který takový postoj představuje, a to zvláště tváří tvář problémům mezinárodního a globálního charakteru. Již dnes nás dostihly v našem každodenním životě, již dnes se osobně setkáváme s jejich projevy. Je nezbytně nutné otevřít diskusi o vizích rozvoje České republiky. Je nezbytně nutné otevřít politický systém pro demokratickou účast občanů na rozhodování o jejich vlastním osudu a o budoucím směřování jejich životů. Považujeme za výzvu současnosti utvářet demokracii zdola, tj. především na obecní úrovni, kde občané na základě vlastní zkušenosti musí cítit svou přináležitost k obci i vzájemnou sounáležitost jako občanů. Především zde musí záležet na tom, co si občané skutečně přejí, především zde nesmí být přehlížena jejich vůle. Považujeme-li obec za školu demokracie, pak musíme současně žádat podstatnou demokratizaci obecní samosprávy, a to především cestou radikalizace zákona o obecním referendu a rozšířením práv občanů na právo rozhodovat v obci o všem, co se jich týká a co hradí z vlastních obecních příjmů. Tento systém se však zde nesmí zastavit a musí pokračovat směrem k vyšším úrovním samosprávy, jakou je například samospráva krajská. Zde vyzýváme k urychlenému přijetí zákona o krajském referendu, a to v takové jeho podobě, která bude dávat občanům do rukou skutečně účinný nástroj k prosazování jejich zájmů. Jen takto bude možné naplnit stále aktuálnější heslo „Mysli globálně, jednej lokálně.“ Za Hnutí za přímou demokracii dr. Milan Valach mluvčí

Kontakt
Hnutí za přímou demokracii
Nevládní, nezisková organizace se zaměřením na politickou oblast
B. Martinů 44
602 00, Brno
Telefon: 739 540 898
E-mail: info@hzpd.cz
http://www.hzpd.czKontaktní manažer: Ladislav Štítkovec
mluvčí a mediakoordinator HzPD
Email: plzen@hzpd.cz
Telefon: 723033064

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz