Tiskové prohlášení Soudcovské unie ČR

Ministerstvo spravedlnosti představilo zamýšlené změny ve způsobu výběru a jmenování nových soudců. Jejich úpravu vtělilo do resortní instrukce o výběru a navrhování uchazečů o funkci soudce s tím, že napříště má výběr budoucích soudců provádět výhradně samo ministerstvo prostřednictvím jím pořádaných výběrových řízení. Soudcovská unie ČR je proto nucena upozornit veřejnost na rizika spojená s připravovaným krokem Ministerstva spravedlnosti. Navrhovaná úprava je v rozporu s Ústavou České republiky, jakož i zákonem o soudech a soudcích. Podle Ústavy jsou soudci jmenováni prezidentem republiky s kontrasignací předsedy vlády; návrhová pravomoc ministra z Ústavy ani zákona o soudech a soudcích neplyne. Ústava ani zákon nijak nezmocňují ministra k vydání navrhované úpravy výběru nových soudců. Situace, kdy ministr jakožto politický reprezentant a představitel exekutivy bude mít výhradní pravomoc vybírat a navrhovat soudce ke jmenování, se příčí ústavnímu pořádku České republiky a představuje možný průlom do nezávislosti soudnictví. Výběr budoucích soudců – tedy jeden z důležitých atributů právního státu – hodlá ministr spravedlnosti navíc upravit interním resortním předpisem, který není obecně závazným pramenem práva a lze jej libovolným a izolovaným zásahem výkonné moci kdykoliv měnit. A to bez jakékoliv možnosti regulace ze strany zákonodárce. Takový přístup k základním stavebním kamenům právního státu je arogancí moci a popřením vlády práva. Navrhovaná instrukce znamená jednoznačné posílení vlivu výkonné moci na soudnictví. Může představovat nástroj pro zpolitizování justice, což se – i s přihlédnutím k současné celospolečenské situaci – jeví jako absolutně neakceptovatelné. Konečně se tím likviduje zákonný institut justičních čekatelů a jejich postavení zakotvené v dosud platném zákoně o soudech a soudcích, na jejichž přípravu a vzdělání byly vynaloženy ze státního rozpočtu nemalé veřejné prostředky. Soudcovská unie ČR proto ministerstvem navržený způsob úpravy postupu při výběru a navrhování uchazečů o výkon funkce soudce zcela odmítá. 18. dubna 2011 Výbor Soudcovské unie ČR

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz