Implementace Warehouse Management Systému SmartStock.WMS ve společnosti KASKO

O klientovi Společnost Kasko byla založena v roce 1992 a je ryze českou společností bez účasti zahraničního kapitálu. Klíčovou oblastí činnosti firmy je poskytovat zákazníkům komplexní služby od vývoje, konstrukce a výroby forem, přes vstřikování plastových výlisků až po jejich kompletaci a dodání zákazníkům. K významným zákazníkům patří např. ŠKODA AUTO a.s., Volkswagen Group, AUDI AG., SEAT, Cadence Innovation k.s., Visteon, Grupo Antolin, Johnson Controls, GUMOTEX, a.s., či Robert Bosch.
Výchozí stav Vzhledem k vysokým nárokům zákazníků a specifikám automobilového průmyslu musí skladová logistika firmy KASKO zajišťovat: - dodávky zboží Just-In-Time na základě odvolávek, které je možné měnit ještě v den vychystávání - sledování šarží kvůli zajištění zpětné dohledatelnosti - zajištění vychystávání zboží metodou FIFO - označování expedičních obalů etiketami podle VDA normy či podle požadavků zákazníka - evidenci obalových kont se zákazníky - postupné zavádění EDI komunikace
Již samotné vyhledávání zboží při vychystávání kladlo na pracovníky skladu nemalé nároky, neboť veškeré výrobky jsou skladovány a expedovány buď v identických či několika málo podobných typech obalů. Zákonitě tedy i přes veškerou snahu pracovníků skladu docházelo k záměnám zboží, neúplným dodávkám a porušování FIFO. Ruční tisk expedičních etiket byl časově velmi náročný a se zvětšujícím se počtem zákazníků vyžadujících toto značení by jeho zajištění vyžadovalo jednoho pracovníka na plný úvazek.
Zejména v automobilovém průmyslu může mít jakýkoliv nedostatek v dodávkách či neschopnost dodat dle požadavků zákazníka kritický dopad pro udržení zákazníka a tím i konkurenceschopnost firmy. Tyto i další skutečnosti vedly k rozhodnutí implementovat skladový systém, který zaručí plnění všech náročných požadavků zákazníků i skladové logistiky a zároveň zefektivní provádění skladových operací.
Výběr dodavatele systému Na základě analýzy výchozího stavu začala společnost hledat řešení a dodavatele systému pro on-line řízení skladových operací. Začátkem roku 2005 proběhlo výběrové řízení, kterého se účastnilo celkem 7 dodavatelů. Po vyhodnocení všech nabídek byla jako dodavatel vybrána společnost Barco, s.r.o. Významnou roli při rozhodování byl fakt, že její produkt SmartStock.WMS nabízel hotové řešení vycházející ze znalostí a praktických zkušeností logistických procesů a zároveň možnost potřebných programových úprav dle požadavků zákazníka. Také rychlá dostupnost servisu vzhledem k sídlu dodavatele byla jedním z faktorů při výběru dodavatele systému.
Očekávané cíle projektu Na základě specifikace požadavků na systém byly přesně stanoveny hlavní cíle a očekávané přínosy projektu: - snížení počtu záměn a nepřesně vychystaných a expedovaných zakázek - tisk expedičních etiket podle VDA normy či požadavků zákazníků - optimalizace skladových operací, zvláště vychystávání - možnost elektronické výměny dat pomocí EDI komunikace - přesná skladová evidence v reálném čase - detailní a okamžitý přehled o stavu zpracování jednotlivých skladových operací.
Implementace Práce začaly v dubnu 2005 předimplementační analýzou v jejímž rámci byly definovány požadavky na systém, přesná podoba jednotlivých procesů, potřebné programové úpravy a výměnu dat mezi systémem SmartStock.WMS a informačním systémem společnosti LCS Helios.
Samotná implementace začala po podpisu smlouvy v červnu 2005 dovývojem interface mezi SmartStock.WMS a IS LCS Helios a potřebných funkcí na straně SmartStock.WMS. Již koncem června proběhla potřebná školení uživatelů a provozní zkoušky a na začátku července byl systém předán do první fáze zkušebního provozu. Již v této fázi všechny skladové procesy probíhaly výhradně pomocí systému SmartStock.WMS přičemž se drobně dolaďovala podoba jednotlivých procesů, tiskové výstupy a postupně se upřesňoval vzhled expedičních etiket dle požadavků konkrétních zákazníků.
Během druhé fáze zkušebního provozu byla postupně zavedena evidence zboží v jednotlivých paletových místech. Třetí - monitorovací - fáze zkušebního provozu sloužila k doladění posledních jemných detailů celého systému. V říjnu 2005 byl systém předán do rutinního provozu.
Úspěšně dokončený projekt implementace systému SmartStock.WMS v současné době pokračuje projektem rozšíření systému SmartStock.WMS o modul evidence obalů, který bude zabezpečovat evidenci prázdných i plných obalů uvnitř společnosti a obalových kont vzhledem k jednotlivým odběratelům.
Přínosy řešení pro Kasko spol. s r.o. Obchodní ředitel firmy Kasko, Ing. Jiří Vojáček, zhodnotil přínosy systému SmartStock.WMS pro společnost Kasko takto: - díky technologii čárových kódů a okamžité kontrole procesů vychystávání a expedice zboží se snížila chybovost při vychystávání a expedici - systém přesně eviduje jednotlivé šarže, poskytuje nástroje pro zpětnou dohledatelnost a přesně řídí vychystávání s ohledem na metodu FIFO - podstatným zlepšením se stala možnost tisku různých expedičních etiket zboží pro různé zákazníky a tím efektivnější využívání lidských kapacit - systém poskytuje přesnou skladovou evidenci a detailní přehled stavu zpracování jednotlivých skladových operací v reálném čase - podstatně se snížila závislost skladu na lidech, resp. jejich znalosti logiky umístění zboží ve skladu - vychystávat nyní může po krátkém zaučení kdokoliv.
Milan Hasenovič, vedoucí projektového týmu Kasko dodává:„Po pol roku fungovania systému sa doladilo fungovanie interface, odchytali sa chybky a systém je zdá sa funkčný k spokojnosti všetkých. To potvrdzuje aj rozširovanie funkčnosti systému o evidenciu obalov. Cením si ústretovosť ľudí v Barcu. Viem, že keď budem mať niekde problém, pomožu mi nájsť chybu a odstrániť ju ak to bude v ich možnostiach. Takýmto spôsobom sa spolupráca môže úspešne rozvíjať. Za seba hodnotím zavedenie systému pozitívne napriek tomu, že kladie na našich zamestnancov zvýšené nároky v oblasti znalosti práce s PC a s technológiami, s ktorými sa predtým nestretli“.
O společnosti Barco Společnost Barco je významným poskytovatelem řešení v oblasti využívání čárových kódů, RFID a bezdrátových technologií v podnikových procesech. Specializuje se na oblast řízení skladů s využitím mobilních terminálů a bezdrátové infrastruktury. Vlajkovým produktem společnosti Barco je systém SmartStock.WMS pro online řízení skladů. Společnost byla založena v roce 1993, základní kapitál je 2 000 000 Kč.
www.barco.cz
O systému SmartStock.WMS Warehouse Management Systém SmartStock.WMS je kompletním „bezpapírovým“ řešením pro online řízení skladů, který pracuje jako nadstavba skladové evidence v podnikovém IS. Systém je založen na jednoznačné identifikaci zboží, manipulačních jednotek a skladových míst pomocí čárových kódů. Aplikace je napsána výhradně pro použití mobilních terminálů se snímačem čárových kódů pracujících v bezdrátové WiFi síti. SmartStock.WMS optimalizuje všechny operace, pohyb pracovníků po skladu a zároveň kontroluje korektnost všech operací čtením odpovídajících čárových kódů a výrazným způsobem zvyšuje produktivitu práce a minimalizuje omyly při práci ve skladu. SmartStock.WMS je vystavěn na moderní platformě Microsoft .NET, která je spolu s architekturou systému zárukou mimořádné flexibility systému a rychlé implementace do IS. www.smartstock.cz

Kontakt
Barco
Barco se specializuje na systémy pro logistiku, řízení skladů a výroby využívající technologie pro snímaní a tisk čárových kódů, RFID, bezdrátové sítě a mobilní technologie pro sběr dat
Okružní 741
68605, Uh. Hradiště
Telefon: +420 572 520 052
E-mail: tkubicek@barco.cz
http://www.barco.czKontaktní manažer: Pavel Duda
Assistent
Email: pduda@barco.cz
Telefon: +420 572 520 046
Fax: +420 572 520 032

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz