Tiskové prohlášení Soudcovské unie ČR k podání žalob soudců.

Soudcovská unie ČR konstatuje, že zákonem č. 425/2010 Sb. došlo s účinností od 1. 1. 2011 k neústavním platovým restrikcím vůči soudcům. Tyto restrikce spočívají ve snížení platové základny pro rok 2011 o 5 % oproti její výši v roce 2010. Ve výsledku to znamená celkový propad platové základny soudců o 22 % v porovnání se stavem předpokládaným k 1. 1. 2011, pokud by k tomuto neústavnímu zásahu nedošlo. Jedná se tedy o naprosto nejvýraznější pokles platu u osob, jejichž příjem je hrazen ze státního rozpočtu. Plat soudců je navíc zmražen nebo dokonce klesá již od roku 2008 (a byl zmražen již od roku 2003) a tento stav má trvat nejméně do roku 2014. Dále tyto restrikce představují trvalé snížení platové základny pro výpočet platu soudců z trojnásobku na 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, což činí rozdíl téměř 17 %. Přijetím uvedeného zákona byly opětovně hrubě ignorovány závěry opakovaně vyjádřené ve stěžejních nálezech Ústavního soudu ČR, které se týkají přípustnosti zasahování do materiálního zabezpečení soudců, jako jedné z důležitých ústavních garancí jejich nezávislosti. Jde zejména o závěry obsažené v nálezu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 12/10. Soudcovská unie považuje přijetí uvedeného zákona za výraz svévole politické reprezentace, motivované nikoliv snahou o úspory ze státního rozpočtu, ale popularitou politiků prosazujících takové kroky. Snížení platů soudců totiž dávno nemá charakter výjimečného opatření v době mimořádně tíživé situace státu, ale stává se trvalým stavem. Nadto v situaci, kdy platy ve veřejné sféře permanentně rostly, a to jen během posledních deseti let o cca 5 % ročně, a podle dostupných prognóz lze po roce 2011 opět očekávat návrat k růstu těchto platů. Za zcela alarmující pak považuje Soudcovská unie trvalé snížení platové základny pro výpočet platů představitelů státní moci a soudců z dosavadního trojnásobku průměrného platu v nepodnikatelské sféře na 2,5půlnásobek. K tomuto protiústavnímu kroku došlo navíc bez jakékoliv diskuse se soudní mocí. A to přesto, že se tak natrvalo mění historicky nastavené relace odměňování ve veřejné sféře mezi ústavními činiteli a ostatními zaměstnanci státu. Důsledkem je nejen nivelizace platů ústavních činitelů (tedy i soudců) s platy státních zaměstnanců (již dávno odmítnutá nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 11/02), ale dokonce stav, kdy v řadě případů platy vyšších státních úředníků převýšily platy ústavních činitelů. Poměr platové základny a průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře poklesl mezi lety 2002 až 2011 o 36 % (v roce 2002 činil „3,6násobek“, v roce 2011 činí „2,3násobek“). Takové snížení úrovně odměny za práci, jaké bylo uplatněno vůči soudcům, nebylo v posledních dvaceti letech uplatněno u žádné skupiny osob odměňovaných z veřejných rozpočtů. Takový stav nelze považovat v právním státu za přijatelný a nelze jej odůvodnit ani snížením objemu mezd ve veřejné sféře od letošního roku, které je uplatňováno značně diferencovaně pro různé skupiny zaměstnanců. Soudcovská unie s politováním konstatuje, že soudcům za této situace nezbývá než uplatnit nárok na doplatek neústavně odňaté části platu žalobou podanou proti České republice, a to spolu s návrhem Ústavnímu soudu ČR na zrušení uvedeného zákona. Soudcovská unie vyjadřuje podporu všem soudcům, kteří se rozhodnou tuto právní cestu podstoupit.

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz