Studentů se zdravotním a sociálním handicapem přibývá – Fond vzdělání udělil další stipendia

Poradní sbor Fondu vzdělání v září udělil pravidelné stipendium dalším 11 studentům se sociálním a zdravotním handicapem. Ke stávajícím 60 studentům, kteří již dostávají dlouhodobá stipendia, tak přibyli noví studenti, kteří by si studium bez pomoci Fondu vzdělání nemohli dovolit. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV). Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků mladým lidem, kteří mají ztížené podmínky studia kvůli handicapu. „Fond vzdělání podporuje nadané studenty s handicapem, kteří nemají dostatečné zázemí ke svému studiu“, říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. „Setkáváme se s příkladnými příběhy mladých lidí, kteří dokázali překonat svůj handicap a snaží se postavit na vlastní nohy,“ dodává Milena Černá. Pavlína Folovská, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB k tomu přidává: „Fond vzdělání podporuje studenty již 15 let. Během této doby pomohl mnoha talentovaným studentům v tíživé situaci, kteří posléze dokázali, že jsou schopní stejných výsledků jako ostatní. Tito studenti tak dostávají dodatečnou motivaci, aby překonali své současné problémy i sami sebe. Stipendium je tak pro ně pomocí, aby mohli dosáhnout lepších výsledků.“ Stipendium nově bude dostávat jedenáct mladých lidí, čtyři z nich studují střední školy a sedm vysoké školy v České republice. Jednou z nových stipendistek je Eva Ptáčková, studentka Střední technické školy v Opavě. Finanční pomoc z Fondu vzdělání je pro Evu velkou motivací ke studiu. „Stipendium pro mě znamená možnost dál vzdělávat se a vyvíjet se ve studiu. Své studium beru velice vážně a za udílené stipendium děkuji,“ říká Eva, která od svých devíti let vyrůstala v dětském domově. Již od začátku pobytu v dětském domově se Eva pravidelně účastní různých soutěží, je neobvykle cílevědomá a ví, že je odpovědná za svůj život. Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt Výboru dobré vůle a ČSOB. Snahou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je zkvalitnění úrovně života zdravotně postižených. Prostřednictvím Fondu vzdělání jim pomáhá k vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělání. ČSOB projekt podporuje, protože studentům chce zvýšit motivaci k úspěšnému dokončení studia a nabídnout možnost připravit se na budoucí povolání a uplatnění se ve společnosti. Fond vzdělání tak poskytuje prostředky na vzdělání i těm studentům, kteří pro svůj osobní růst a vstup do budoucího pracovního života nemají ideální podmínky. Statistika Fondu vzdělání: Fond vzdělání společně založili Československá obchodní banka, a.s. a Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 1995. V období od začátku realizace projektu až do roku 2010 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 369 studentů, stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Dále získalo téměř 320 studentů jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 18 659 567 Kč.

Kontakt
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy H
Senovážné náměstí 2
111 21, Praha 1
Telefon: 224 216 883, 224 217 061
E-mail: vdv@vdv.cz
http://www.vdv.czKontaktní manažer: Monika Granja
PR manažerka
Email: granja@vdv.cz
Telefon: 224 216 883, 224 217 061
Fax: 224 217 082

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz