Varování pro spotřebitele - Pozor na padělky aditiv Flashlube

Upozornění autorizovaného dovozce Flashlube. Určeno všem spotřebitelům! Na českém trhu se v nedávné době začaly objevovat příměsi do motorových paliv a olejů, které jsou falešně označeny názvem FLASH LUBE, ačkoli s touto celosvětově uznávanou značkou nemají nic společného. Upozorňujeme proto všechny spotřebitele z řad motoristů, aby byli při nákupu motorových aditiv obezřetní. Pozor na falešně označená aditiva Aditiva jsou látky přidávané v nízké koncentraci do jiných výrobků ke zlepšení nebo úpravě jejich vlastností. Obchodní jména Flashlube a Flash Lube (dále jen Flashlube) jsou mezinárodně zavedeným a komunikovaným brandem pro jedinečná motorová aditiva, vycházející z dílny týmu řízeného v Austrálii původně Dr. Wolfgangem Kluennerem. Držiteli všech duševních práv na takto označené produkty je na celosvětové úrovni společnost Don Kyatt, v Evropě případně rovněž Flashlube – Europe, v ČR případně rovněž autorizovaný distributor Jaroslav Vomočil. Značka Flashlube je v mnoha zemích včetně ČR registrována příslušnými úřady průmyslového vlastnictví. Značka Flashlube je spotřebiteli ve více než 40 zemích celosvětově spojena s kvalitní a účinnou ochranou motorů. Společnost Don Kyatt pod značkou Flashlube již několik desítek let vyvíjí a prodává aditiva do automobilových olejů a do pohonných hmot dieselových, benzinových i LPG/CNG motorů. Aditiva Flashlube mají jedinečné složení a nezaměnitelný charakter. Produkty Flashlube jsou jak podle praktických zkušeností statisíců uživatelů, tak i podle řady nezávislých testů spolehlivé a vysoce kvalitní. Používáním Flashlube dochází k pročišťování a promazávání motoru. Tím se zvyšuje výkonnost a životnost motoru bez ohledu na zátěž a terén. Flashlube pozitivně ovlivňuje ekonomiku provozu motoru. Produkty jsou nehořlavé, nevýbušné, nejedovaté a šetrné k životnímu prostředí. Příměsi značky Flashlube obdržely řadu odborných ocenění a jsou v mnoha ohledech jedinečné. V nedávné době se v českých obchodech začaly objevovat i motorové příměsi od jiných výrobců, jež však podle dosavadních empirických poznatků nedosahují takových výsledků jako aditiva Flashlube. Značka Flashlube je však mezi motoristy tak silně spojena s účinnou ochranou motorů, že někteří prodejci začali svůj neznačkový sortiment falešně vydávat za výrobky Flashlube. Při takovém prodeji je pak před spotřebiteli zneužívána dobrá pověst Flashlube, dochází k matení spotřebitelů a vzniká riziko hmotných škod na straně spotřebitelů. Ačkoli v doposud zjištěných případech nebylo na území České republiky zatím zneužíváno samotné logo Flashlube, ale pouze jeho slovní přepis ve formátu FLASH LUBE, dochází ke zjevnému uvádění spotřebitele v omyl. Takové jednání poškozuje tuzemské spotřebitele a je rovněž v rozporu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, i zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník). Označením neznačkového zboží titulkem FLASH LUBE totiž spotřebitel dostává něco jiného (a to z hlediska principu i kvality), než co očekává. V některých případech (ne však vždy) je celková nabídka tučně deklarována jako ochrana motoru FLASH LUBE a na méně nápadném místě je drobným písmem uvedeno, že nabízené aditivum je „plnohodnotná náhrada za FLASH LUBE". I v takovém případě se však podle našeho názoru jedná o záměrné matení spotřebitele. Většina nakupujících je totiž především nalákána avizovanou ochranou motoru od Flashlube a drobný alibizační text snadno přehlédne. Ohrazujeme se však i vůči vyjádření „plnohodnotná náhrada", které je podle zástupců Flashlube neoprávněné. Zatímco Flashlube průběžně zveřejňuje testy svých produktů, bezpečnostní listy i zkušenosti jednotlivých uživatelů, o produktech, které se za FLASH LUBE vydávají, není známo prakticky nic. Že lze dva různé výrobky použít stejným způsobem, však automaticky neznamená, že mají srovnatelnou účinnost. Z toho důvodu lze vyjádření „plnohodnotná náhrada za FLASH LUBE" ve zjištěných případech označit za klamavé. Na obrázku vidíte srovnání originálních aditiv Flashlube (vlevo) a neznačkových, která jsou klamavě prodávána jako FLASH LUBE (vpravo). Z adresy www.OchranaMotoru.cz/stahni/100830-tz-napodobeniny-flash-lube.zip si můžete toto a další zobrazení se zavádějícím označením výrobků stáhnout v tiskové kvalitě pro případné zpravodajské publikování. Nejedná se však o všechny nalezené případy z ČR, ale pouze o ilustrační výběr. Informace o jedinečnosti a účinnosti příměsí značky Flashlube najdete na stránkách českého autorizovaného dovozce, tj. na adrese http://www.OchranaMotoru.cz. Falešné označování neznačkových aditiv slovním spojením „FLASH LUBE" ve světle platných zákonů ČR Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v § 5 definuje klamavé obchodní praktiky. Jejich znaky jsou naplněny, je-li: - podnikatelem při prodeji užit nepravdivý údaj, - důležitý údaj sám o sobě pravdivý, ale může uvést spotřebitele v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, - opomene-li podnikatel uvést důležitý údaj, jenž s přihlédnutím ke všem okolnostem lze po podnikateli spravedlivě požadovat; za opomenutí se považuje též uvedení důležitého údaje nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem, - vede-li způsob prezentace výrobku či služby, včetně srovnávací reklamy, nebo jejich uvádění na trh k záměně s jinými výrobky či službami, nebo rozlišovacími znaky jiného podnikatele, - nabízení nebo prodej výrobků nebo služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování takových výrobků za účelem jejich nabízení nebo prodeje - propaguje výrobek způsobem, který u spotřebitele může vyvolat dojem, že byl vyroben určitým výrobcem, ačkoli tomu tak není. Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) v § 44–52 definuje nekalé praktiky v hospodářské soutěži, jež jsou v rozporu s dobrými mravy soutěže a jsou způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalou soutěží je podle tohoto zákona mimo jiné: - vyvolání nebezpečí záměny – napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele, - parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele, - klamavé označení zboží a služeb – vyvolává mylnou představu, že věc pochází z jiného státu, oblasti nebo určitého výrobce, - klamavá reklama – šíření údajů o výrobcích nebo podniku, které vyvolává klamavou představu. V § 53–55 téhož zákona jsou popsány právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Poškozený soutěžitel nebo i spotřebitel může tedy požadovat: - odstranění závadného stavu a zanechání jakéhokoli nekalého jednání, - poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (i v penězích), - náhradu vzniklé škody. Uvedená ustanovení se týkají i názvů a označení výrobků, firem apod., jak vyplývá i ze souvisejících pasáží v § 8 a 10 téhož zákona. Přehled všech originálních produktů Flashlube najdete na adrese http://www.OchranaMotoru.cz/flashlube-ochrana-motoru-produkty-seznam.php.

Kontakt
abcRedakce.cz
On-line redakční servis. Rešerše, monitoring médií, dokumentace, tvorba a editace odborných i popularizačních textů, databázové projekty, konzultace, korektury, mediální komunikace.
nám. 14. října 2
15000, Praha
Telefon: +420 257 325 117
E-mail: info@abcRedakce.cz
http://www.abcRedakce.czKontaktní manažer: Zdeněk Bauer
šéfeditor
Email: info@abcRedakce.cz
Telefon: 777865264

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz