Společný dopis SUČR a USZ

Z pověření prezidentů obou justičních organizací JUDr. Tomáše Lichovníka a JUDr. Lenky Bradáčové si Vám touto cestou dovolujeme předat text otevřeného dopisu Soudcovské unie, Unie státních zástupců a Kolegia předsedů krajských soudů, který byl včera zaslán předsedům Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR a předsedovi české vlády. -------------------------------------------------------- Vážený pane předsedo Senátu, Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, Vážený pane předsedo vlády, jménem soudců a státních zástupců obracíme se na Vás jako na představitele orgánu nadaného legislativní iniciativou tímto otevřeným dopisem Soudcovské unie, Unie státních zástupců a Kolegia předsedů krajských soudů. V letošním roce byl přijat zákon č. 418/2009 Sb., kterým se mimo jiné i u soudců a státních zástupců pro rok 2010 platy o 4 %. Ačkoliv lze jen stěží tvrdit, že byla zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo že by státu hrozily značné hospodářské škody, došlo k přijetí uvedeného zákona v režimu legislativní nouze. Již tento postup je sám o sobě velmi problematický. Zákon byl navíc přijímán v době, kdy se předpokládalo snížení platu v roce 2010 u všech zaměstnanců placených z veřejných rozpočtů, a to rovněž o 4 %. Proto se v důvodové zprávě k tomuto zákonu zmiňuje i judikatura Ústavního soudu, který snížení platů u soudců připustil jen tehdy, když „z důvodu tíživé ekonomické situace státu postihlo obdobné řešení i ostatní osoby, jejichž platy jsou hrazeny z veřejných zdrojů“. Po přijetí zákona o státním rozpočtu však k předpokládanému snížení platů u zaměstnanců placených z veřejných zdrojů nedojde. Soudci a státní zástupci se tak stanou téměř jedinými, kteří by měli přispívat ze svého platu na snížení schodku státního rozpočtu. Přitom jsou již od roku 2008 jejich platy zmraženy, a úroveň reálných příjmů se tak výrazně snižuje. Soudcům a státním zástupcům zákon prakticky znemožňuje jakýkoliv jiný výdělek. Tím se jejich postavení výrazně odlišuje např. od poslanců a senátorů, pro něž je jejich plat často jen jedním ze zdrojů příjmů. Takový stav je v příkrém rozporu se závěry Ústavního soudu, vyjádřenými v jeho rozhodnutí ze dne 16. 1. 2007 spisové značky Pl. ÚS 55/05. Zde je jasně vymezena tato zásada: „Zásah do materiálního zabezpečení soudců garantovaného zákonem nesmí být výrazem svévole zákonodárce, nýbrž musí být, vycházeje ze zásady proporcionality, odůvodněn výjimečnými okolnostmi, např. tíživou finanční situací státu, přičemž i za splnění této podmínky musí být zohledněna odlišnost funkce soudců a představitelů moci zákonodárné a výkonné, zvláště pak státní správy.“ Podle této zásady mají být soudci kráceni na platech až v poslední řadě. Za současného legislativního stavu byli naopak postiženi téměř výhradně oni. Věříme, vážený pane předsedo, že tento protiústavní stav nebudete tolerovat a přičiníte se o jeho odstranění. Upozorňujeme přitom na skutečnost, že soudci i státní zástupci opakovaně předkládají exekutivě i poslancům a senátorům návrhy na zásadní změny modelu správy soudnictví a zlepšení legislativního prostředí, které by vedly mj. k výrazným ekonomickým úsporám a racionálnějšímu a rychlejšímu výkonu práva a spravedlnosti. A to systémovým způsobem, nikoliv voluntaristicky a v rozporu s ústavním pořádkem, jak činí zamýšlené jednorázové opatření, proti kterému se ohrazujeme. S úctou JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. prezidentka Unie státních zástupců ČR JUDr. Tomáš Lichovník prezident Soudcovské unie ČR --------------------------------------------------------

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz