Úspěšní stipendisté Fondu vzdělání obdrželi certifikáty

ČSOB a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové udělili certifikáty čtyřem stipendistům Fondu vzdělání, kteří úspěšně absolvovali vysokoškolské studium v roce 2009. Díky stipendiím z Fondu vzdělání mohli tito mladí lidé studovat na vysoké škole navzdory svému zdravotnímu nebo sociálnímu handicapu. Dalších sedmdesát studentů díky podpoře z Fondu vzdělání ve svém studiu pokračuje. „Primárním cílem projektu Fond vzdělání je udělování stipendií mladým lidem, kteří mají ztížené podmínky studia kvůli handicapu,“ říká MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Pavlína Folovská, manažerka pro společenskou zodpovědnost ČSOB k tomu přidává: „Vzdělání považujeme za investici potřebnou pro uplatnění každého člověka ve společnosti. Jsme rádi, že pomáháme mladým lidem k samostatnosti a nezávislosti. Věříme totiž, že každý by měl mít stejné příležitosti k přístupu ke vzdělání. Letošní předání certifikátů tak udělalo radost nejen studentům, ale také nám. Při setkání se studenty jsme měli příležitost se opět přesvědčit, že naše podpora jde přesně tam, kde je potřeba. “ Jedním z úspěšných absolventů je Vladimír Červeňák z Vlašimi, absolvent 1. lékařské fakulty Univerzity Kalovy v Praze. „Velký dík patří Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové a ČSOB za finanční podporu a za důvěru, kterou do mých rukou vložili,“ říká Vladimír Červeňák, který po skončení studia nastoupil v nemocnici v Havlíčkově Brodě. Další tři úspěšní stipendisté absolvovali magisterské studium na fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci a na fakultě Veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním a/nebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle. Fond vzdělání je společný dlouhodobý projekt Výboru dobré vůle a ČSOB. Snahou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je zkvalitnění úrovně života zdravotně postižených. Prostřednictvím Fondu vzdělání jim pomáhá k vyrovnávání příležitostí v oblasti vzdělání. ČSOB projekt podporuje, protože studentům chce zvýšit motivaci k úspěšnému dokončení studia a nabídnout možnost připravit se na budoucí povolání a uplatnění se ve společnosti. Fond vzdělání tak poskytuje prostředky na vzdělání i těm studentům, kteří pro svůj osobní růst a vstup do budoucího pracovního života nemají ideální podmínky. Statistika Fondu vzdělání: Fond vzdělání společně založili Československá obchodní banka, a.s. a Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 1995. V období od začátku realizace projektu až do roku 2009 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 353 studentů, stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 – 6 let. Dále získalo téměř 300 studentů jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 16 059 273 Kč.

Kontakt
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy H
Senovážné náměstí 2
111 21, Praha 1
Telefon: 224 216 883, 224 217 061
E-mail: vdv@vdv.cz
http://www.vdv.czKontaktní manažer: Monika Granja
PR manažerka
Email: granja@vdv.cz
Telefon: 224 216 883, 224 217 061
Fax: 224 217 082

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz