UNINOVA - vzdělání bez hranic

Dne 20. května 2009 se na Novoměstské radnici v Praze konala tisková konference pořádaná obecně prospěšnou společností UNINOVA k zahájení činnosti první soukromé právnické vysoké školy v České republice, která poskytuje úplné vysokoškolské právnické vzdělání. Základním mottem UNINOVY je: Vzdělání bez hranic. Zakladatelem vysoké školy, která bude působit v Praze a Brně, je Bratislavská vysoká škola práva, jejíž akreditované studijní programy bude UNINOVA v České republice uskutečňovat. To potvrdilo rozhodnutí mezirezortní komise Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z 25.3.2009, na jehož základě bude UNINOVA o.p.s. zařazena do Přílohy č.3, vyhlášky č. 322/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která upravuje další studium jež se považuje za studium na vysokých školách. Novou vzdělávací instituci představili na tiskové konferenci rektor BVŠP prof. JUDr. Ján Svák, CSc., a ředitel UNINOVA o. p. s. prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Vyzdvihli zejména nejdůležitější atributy, kterými se UNINOVA odlišuje od ostatních soukromých učení působících na české vysokoškolské scéně. Nejvýznamnějším z nich je právě připravenost nabídnout zájemcům úplné právnické vysokoškolské vzdělání bakalářského i magisterského stupně. V obou stupních škola poskytovat výuku v denní i externí formě. Umožní rovněž v postgraduálním studiu dosáhnout titulu PhD. a v rigorózním řízení titulu JUDr. Profesor Skřejpek představil na tiskové konferenci špičkový model edukační péče, jejíž studijní program je tvořen povinnými, povinně volitelnými a výběrovými předměty. Na první – bakalářský stupeň, který je tříletý, navazuje dvouleté magisterské studium, přičemž v obou stupních se budou uskutečňovat denní i externí formy studia jejichž základem je kreditní systém. V bakalářském studiu se v prvním ročníku dostává zejména na základy teorie státu a práva, právní dějiny, ústavní právo, předměty politologického typu a jazykovou výuku. Do druhého a třetího ročníku jsou rozděleny předměty jednotlivých oborů platného práva, teorie legislativy a mezinárodních vztahů a stylistika cizojazyčných právnických textů. Ve studijním programu nechybí ani tradiční latina a římské právo, sociologie, právo volební a další obory. Bakalářské studium je zakončeno absolutoriem spojeným s obhajobou závěrečné práce a umožňuje přechod ke studiu magisterskému. Magisterský stupeň představuje dvouleté, tedy čtyřsemestrální studium, rozšiřující a prohlubující teoretické i praktické znalosti pozitivního práva a souvisejících oborů. Po jeho úspěšném zakončení nabízí UNINOVA též doktorandský stupeň studia v oborech teorie a dějin státu a práva, trestního práva a mezinárodního práva. Absolventi magisterského stupně mohou podstoupit rigorózní zkoušku, obhájit rigorózní práci a získat tak titul (JUDr). UNINOVA nabízí rigorózní řízení v osmi základních oborech. Slovenští zakladatelé získali během pěti let fungování Bratislavské vysoké školy práva bohaté zkušenosti s nejmodernějšími přístupy ke vzdělávání. Nutno podotknout, že na vynikajících výsledcích BVŠP se dlouhodobě podílela i řada špičkových českých vysokoškolských pedagogů, z nichž mnozí budou působit také v Praze a Brně. K osvědčeným metodám práce na této škole patří také individuální přístup pedagogů ke studentům a projekce dalších důležitých zkušeností, které škola získala v úzké spolupráci se zahraničními partnery. Mezinárodní rámec studia odpovídající základnímu mottu – Vzdělání bez hranic – se promítá do obsahové i personální internaciolizace studijních programů, široké výuky v cizích jazycích a pravidelného zapojování špičkových zahraničních odborníků do pedagogické práce školy. Jak zdůraznil prof. Svák, cílem UNINOVY, jak v mateřské bratislavské instituci, tak i na českých pracovištích, je poskytovat vysoký standard kvalitního vzdělání s moderním přístupem ke studiu a se snahou o efektivní propojování právní teorie a praxe. Přijímací zkoušky ke studiu v Praze se konají 29. a 30. června 2009, v Brně 25. a 26. června 2009. Základní informace o nich jsou uvedeny v tiskových podkladech, které byly předány účastníkům konference.

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz