RAIFFEISENBANK SE STÁVÁ BANKOVNÍM PARTNEREM

Pomozte dětem!, která je nejznámější veřejnou sbírkou u nás, dlouhodobě pomáhá ohroženým a znevýhodněným dětem v celém Česku. Sbírkový projekt Pomozte dětem! získává v Raiffeisenbank silného bankovního partnera, který chce spravovat účty nadace dlouhodobě. Mění se číslo sbírkového účtu, kromě příspěvku banky budou na účet sbírkového projektu přispívat i zaměstnanci Raiffeisenbank. Obě strany tak výrazně rozšiřují svou spolupráci, která loni započala charitativním rozměrem účtu eKonto. Raiffeisenbank se stává bankovním partnerem sbírkového projektu Pomozte dětem!, který organizují Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a Česká televize. Sbírkový projekt začal nově shromažďovat dary a příspěvky na účtu: 505 333 505/5500 „Velmi vítáme nového bankovního partnera. NROS postrádala mezi partnery a dárci od roku 2000 banku, protože její role je v takovémto projektu specifická a jedinečná. Banka může vytvořit ,na míru´ unikátní podmínky pro správu účtů, svými dary i dary svých zaměstnanců a klientů může významně přispívat k poslání veřejné sbírky. Smluvní spoluprací s Raiffeisenbank to vše získáváme. Tento počin, který přichází v době ekonomického poklesu, je právě nyní - více než kdy jindy - třeba považovat za mimořádně společensky zodpovědný a hodný Banky roku 2008,“ uvedla Hana Šilhánová, ředitelka NROS. „Loňské dokončení integrace pro nás znamenalo nejen spojení značek, produktů a služeb, ale také novou koncepci společenské odpovědnosti banky, která počítá s novými charitativními a dobrovolnickými aktivitami. V rámci této strategie jsme chtěli najít také významného a důvěryhodného partnera v neziskovém sektoru, s nímž bychom mohli spojit své síly a navázat dlouhodobou spolupráci. A to se nám splnilo právě s ‚Kuřetem‘,“ uvedl ředitel komunikace Raiffeisenbank Jakub Puchalský. Kromě kompletní správy finančních prostředků bude banka na sbírkový projekt také přispívat, do projektu se zapojí i zaměstnanci. Přispívat na účet sbírkového projektu mají od loňského podzimu i klienti Raiffeisenbank. Banka se u svého účtu eKonto stala první a dosud jedinou bankou v České republice, která za vedení účtu platí svým klientům. Při splnění věrnostních podmínek banka každému klientovi každý měsíc zaplatí bonus ve výši 10 korun. Klient má přitom možnost se tohoto bonusu vzdát a banka tuto částku následně pošle na účet jedné ze tří charitativních organizací či sbírkových projektů dle volby klienta: Konto Bariéry, Český červený kříž či Pomozte dětem. Tuto možnost využívá momentálně každý měsíc několik tisíc klientů. Tomáš Kofroň Raiffeisenbank a.s. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RAIFFEISENBANK A.S. Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě 2008. Raiffeisenbank obsluhuje klienty v síti zhruba 100 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, osobních, firemních a podnikatelských poradců. Raiffeisenbank loni zvýšila zisk o 39 procent na 1,4 miliardy Kč, celková aktiva banky přesáhla 182 miliard korun a meziročně vzrostla o 27 procent. Banka rychle rostla v objemu poskytnutých úvěrů i vkladů, celkové úvěry vzrostly o 28 procent na 139 miliard a vklady o 20 procent na 112 miliard. Kapitálová přiměřenost banky dosáhla 11 procent. Nabídku kvalitních služeb potvrzuje celá řada domácích i mezinárodních ocenění. Raiffeisenbank byla v roce 2008 vyhlášena „Bankou roku“ v prestižní soutěži MasterCard Banka roku. Nejlepším účtem roku se stalo eKonto. Banka rovněž uspěla v kategoriích „Nejdynamičtější banka roku“ a „Hypotéka roku“. V soutěži Zlatá koruna spojená banka letos získala 1. místo v kategorii přímé bankovnictví a získala celou řadu dalších cen. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen International Bank Holding AG. Na 17 trzích střední a východní Evropy obsluhuje Raiffeisen International 15 milionů klientů na 3200 obchodních místech. Od roku 2005 jsou akcie skupiny kótovány na vídeňské burze. Majoritním vlastníkem je s více než dvoutřetinovým podílem RZB Group, zbývající část se volně obchoduje. Raiffeisen International obdržela v červenci 2008 od časopisu Euromoney počtvrté v řadě cenu „Nejlepší banka ve střední a východní Evropě“, síťové banky navíc získaly ocenění pro nejlepší banky v pěti zemích regionu. Stejně tak získala cenu pro „Nejlepší banku ve střední a východní Evropě“ od časopisu Global Finance i magazínu The Banker. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POMOZTE DĚTEM! Pomozte dětem! je dlouhodobý charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou organizovaný společně Českou televizí (ČT) a Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS): za deset ročníků sbírky bylo shromážděno a rozděleno více než 116 miliónů Kč. Hlavní cíle projektu • zvýšení kvality života dětí • vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny dětské populace • podpora práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí Charakteristiky projektu • přímá a účinná pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let v celé České republice: od 1. do 10. ročníku sbírka podpořila nadačními příspěvky NROS cca 140 tisíc ohrožených a znevýhodněných dětí v celé ČR • sbírkové konto Pomozte dětem!, které spravuje NROS, otevřené celoročně pro individuální a firemní dary i pro výtěžky sbírkových a benefičních akcí: aktuální sbírkové konto Pomozte dětem! – č. ú. 505333505/5500 • jedinečné veselé sbírkové a benefiční akce organizované dobrovolnicky desítkami pořadatelů během celého roku kdekoli v ČR na základě smluvních vztahů s NROS: za deset ročníků sbírky bylo uspořádáno téměř 1 500 akcí s celkovým výtěžkem 16 841 100 Kč • každoroční rozdělování peněz ze sbírky do všech regionů (NUTS 2) na podporu projektů nestátních neziskových organizací prostřednictvím veřejného výběrového řízení NROS: na včasnou a účinnou pomoc dětem byly poskytnuty za deset ročníků projektu finanční prostředky 910 projektům realizovaným nestátními neziskovými organizacemi • jarní mediální kampaň každoročně vrcholí na Velikonoční pondělí sbírkou v přímém přenosu ČT: ČT připravila a odvysílala za deset ročníků celkem 50 hodin pořadů a dokumentů vztahujících se k Pomozte dětem! • podrobné informace na www.pomoztedetem.cz Organizátoři projektu Nadace rozvoje občanské společnosti Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) je nejvýznamnější českou nadací, která již 15 let svou činností úspěšně podporuje rozvoj neziskového sektoru v České republice. Za dobu své existence přerozdělila 1 miliardu korun a podpořila 3000 projektů neziskových organizací v ČR. Hlavním předmětem činnosti nadace je poskytování nadačních příspěvků z domácích nebo zahraničních zdrojů na konkrétní projekty nestátních neziskových organizací (NNO), jakými jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a účelová zařízení církví. NROS poskytuje nadační příspěvky zejména formou otevřených výběrových řízení, a to na základě grantových pravidel platných pro jednotlivé programy. Každoročně NROS administruje minimálně 5 samostatných grantových řízení a přerozdělí cca 100 – 150 mil. Kč. NROS má čtyři hlavní programové priority • Evropská spolupráce, proevropská orientace • Podpora neziskového sektoru, budování kapacity, zdravé finanční řízení • Oblast lidských práv • Programy pro děti a mládež Česká televize Česká televize se klíčovým způsobem podílí na organizování sbírkového projektu. Na Velikonoční pondělí připravuje „sbírku v přímém přenosu“ prostřednictvím velkého zábavného večerního pořadu a zábavných pořadů brněnského a ostravského studia. V průběhu celého dne předává divákům aktuální informace o sbírce ve Studiích Pomozte dětem. V období od ledna do května je vyslán cyklus dokumentů Kde peníze pomáhají, který přináší divákům zpětné informace o tom, jak byly využity jejich peníze zaslané na konto sbírky. ČT realizuje ve spolupráci s NROS v jarním období, kdy sbírka vrcholí, velkou televizní i mimotelevizní kampaň.

Kontakt
Nadace rozvoje občanské společnosti
Jelení 196/15
11800, Praha 1
Telefon: 227 217 211
http://www.nros.czKontaktní manažer: Blanka Šrámková
Email: blanka.sramkova@nros.cz
Telefon: 227 217 251
Fax: 227 217 217

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz