Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vydal v posledních 5 letech v příspěvcích pro potřeby osob se

VÝBOR DOBRÉ VŮLE – NADACE OLGY HAVLOVÉ vydal v posledních 5 letech v příspěvcích pro potřeby osob se zdravotním postižením přes 18 miliónů Kč. Tisková zpráva k Evropskému roku osob se zdravotním postižením V Praze dne 11. února 2003 - Od založení Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové v roce 1990 jsou myšlenky integrace obsaženy ve všech jeho programech - - počínaje zdravotnictvím přes sociální služby, vzdělávání a podporu a ochranu lidských práv. „Dnes k nám podobné hlasy zaznívají ze sjednocené Evropy“, říká doktorka Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle. „Patří k zásadám Evropské sociální charty.“ Proto se nadace připojuje k akcím Evropského roku osob se zdravotním postižením. Přehled vydaných příspěvků v letech 1998 – 2002 Rok Cesty k integraci Rehabilitace Pro zdravotně postižené z Fondu vzdělání 1998 1 308 000 2 521 000 520 000 1999 1 900 000 959 000 560 000 2000 2 133 700 731 800 450 000 2001 2 055 600 1 259 000 510 000 2002 2 292 000 562 300 550 000 Celkem 9 689 300 6 033 100 2 590 000 V programu Cesty k integraci přispíval Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové na projekty rané péče, na asistenci žáků začleněných do běžných typů škol, na chráněné bydlení osob s kombinovanými vadami, na bezbariérové úpravy v centrech pro děti se zdravotním postižením. „Nejpočetnější byly příspěvky na sluchadla pro rodiče dětí se sluchovým postižením“, říká ředitelka nadace. „Ročně na ně bylo věnováno cca 500 000 Kč.“ V programu Rehabilitace, který rovněž představuje pomoc k nezávislému životu, přispíval Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové na rehabilitační pomůcky, počítače se speciálními programy, vybavení chráněných dílen, půjčoven rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, hipoterapii a ergoterapii. „Od roku 2003 budou oba programy sloučeny a Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vypíše granty pro nestátní neziskové organizace, které poskytují služby lidem se zdravotním postižením“, dodává doktorka Černá. Od roku 1996 podporuje nadace také studenty se zdravotním postižením při studiu na středních a vysokých školách v ČR v projektu Fond vzdělání, a to formou stipendia nebo jednorázových příspěvků na studijní potřeby. Partnerem projektu je ČSOB, a.s. Projekt Cena Olgy Havlové se datuje od roku 1995. Jeho hlavní myšlenkou je ocenění osob se zdravotním postižením, které se přes svůj handicap angažují ve prospěch druhých. V letošním roce bude Cena Olgy Havlové udělena dne 5. května 2003 – v Mezinárodní den za práva vozíčkářů.

Kontakt
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy H
Senovážné náměstí 2
111 21, Praha 1
Telefon: 224 216 883, 224 217 061
E-mail: vdv@vdv.cz
http://www.vdv.czKontaktní manažer: Monika Granja
PR manažerka
Email: granja@vdv.cz
Telefon: 224 216 883, 224 217 061
Fax: 224 217 082

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz