TCL udává trendy v udržitelnosti. Získala zlatou medaili EcoVadis 2024 a uveřejnila celý report ESG za rok 2023

Společnost TCL Electronics, přední značka spotřební elektroniky a světová dvojka v oblasti televizorů, představila svou zprávu ESG 2023*, která podrobně popisuje milníky dosažené na dosavadní cestě společnosti TCL k udržitelnosti a její vizi do budoucna.

SNIŽOVÁNÍ DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ POMOCÍ MĚŘITELNÝCH CÍLŮ

Společnost TCL nepřináší jen nekonečné množství zábavy a chytrých domácích spotřebičů, ale je odhodlána jít mnohem dál, aby učinila naši planetu ještě lepším místem k životu prostřednictvím odpovědné péče o životní prostředí.

Environmentální cíle

S ohledem na potřebu rozvoje si společnost TCL stanovila více konkrétních a realizovatelných cílů v oblasti snižování emisí, využívání zdrojů a dalších aspektů. Zároveň TCL upřesnila základní cíle a cíle snižování emisí pro různá oddělení. Vyjasněním odpovědností a pravomocí vedení a pravidelným posuzováním a hodnocením výkonnosti může společnost TCL lépe sledovat a vyhodnocovat výsledky jednotlivých oddělení v oblasti životního prostředí, a tím zajistit účinné provádění své strategie ochrany životního prostředí.

Přijímání opatření v oblasti klimatu

Společnost TCL zavedla a dodržuje systém řízení emisí uhlíku a zapojila se do úsilí o řízení emisí a energie s cílem minimalizovat emise skleníkových plynů a řešit problémy, které přináší změna klimatu.

Podpora cirkulární ekonomiky

Společnost TCL vytrvale posiluje nakládání s odpady optimalizací postupů zpracování a zvyšováním míry recyklace. Společnost TCL se snaží dosáhnout maximálního využití zdrojů a zaměřuje se na pokrok v oblasti využití elektronického odpadu, protože důrazně podporuje oběhové hospodářství a přispívá k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji.

TCL PRO ZELENOU ENERGII

Společnost TCL je hluboce odhodlána podporovat iniciativy v oblasti čisté energie. Společnost přispívá k růstu řešení v oblasti solární energie prostřednictvím významných investic do fotovoltaiky. Úsilí společnosti TCL v této oblasti je součástí širší environmentální strategie na podporu rozvoje udržitelné energetiky a ochrany životního prostředí. Tyto iniciativy jsou v souladu s posláním společnosti TCL podporovat odpovědnost k životnímu prostředí ve všech svých globálních aktivitách.

NEOCHVĚJNÁ ODDANOST SPRÁVĚ A PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost TCL považuje odpovědné řízení za důležité firemní přesvědčení. Společnost přísně dodržuje domácí i zahraniční zákony a předpisy, vždy pečlivě dohlíží na řízení podnikových rizik, dodržuje etiku podnikání, zlepšuje řízení skupiny a podporuje její další zdravý rozvoj. TCL vytrvale buduje udržitelný dodavatelský řetězec, podporuje zdravý a stabilní rozvoj odvětví a spolupracuje s obchodními partnery na vytvoření společné budoucnosti ekologického rozvoje. Na každém místním trhu TCL nejen plní, ale i usiluje o překonání očekávání regulačních orgánů a společně s klienty podporuje nové iniciativy k dosažení cílů CSR.

Externí ocenění a certifikace

Společnost TCL se neustále snaží aktivně podporovat a rozvíjet aspirace a úspěchy zákazníků v oblasti udržitelnosti, což dokazuje i úspěch v podobě získání prestižního ocenění EcoVadis Gold Medal 2024.

Již více než deset let je mobilní podnikání společnosti TCL důsledně hodnoceno společností EcoVadis, předním poskytovatelem hodnocení udržitelnosti zahrnujícím environmentální politiku, pracovní a lidská práva, etické postupy a udržitelné zadávání veřejných zakázek, a získalo Zlatou medaili v každoročním hodnocení EcoVadis 2024, čímž se zařadilo mezi 5 % nejlepších společností účastnících se hodnocení.

V souladu s tímto úsilím přijala společnost TCL kulturu excelence, která se odráží v přijetí komplexních systémů řízení kvality a dodržování vysokých standardů, které jsou v souladu s nejlepšími postupy v odvětví kvality a udržitelnosti. Tento přístup dokládá závazek společnosti TCL dosahovat vynikajících výsledků v oblasti životního prostředí při zachování provozní kvality a kvality výrobků.

Zelený design

Společnost TCL Electronics vždy považovala kvalitu výrobků za středobod svého podnikání. Bere ekologický design vážně a neustále dosahuje průlomových výsledků při výrobě ekologičtějších výrobků s nižšími emisemi uhlíku.

Při dodržování koncepce udržitelného a nízkouhlíkového designu v celém životním cyklu výrobků formuluje společnost TCL schéma zeleného designu výrobků od úspory zdrojů, snižování spotřeby energie, používání neškodných, obnovitelných a ekologicky šetrných materiálů a úspory obalových materiálů.

Společnost plně uplatňuje rozšířenou odpovědnost výrobce v souladu s místními zákony a předpisy, jako je směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, směrnice CE a směrnice o ekodesignu, a přebírá odpovědnost za celý životní cyklus našich výrobků.

#TCLGREEN: UMĚNÍ, INOVACE A ODPOVĚDNOST

#TCLGreen je celosvětová iniciativa společnosti TCL, jejímž cílem je ‚Inspire Greatness‘ (inspirovat k báječným věcem) a podporovat úsilí o vytvoření udržitelnější planety pro všechny. Tento slogan platí celosvětově, aby pomohl posílit význam úsilí o udržitelnost pro místní i globální komunity.

Jako jeden z příkladů uvedla společnost TCL ve spolupráci s Kevinem Chu uměleckou instalaci, která kombinuje fyzické, interaktivní a metaverzální umění a představuje více než 1 000 upcyklovaných desek plošných spojů. Tato instalace, doplněná fotovoltaickou technologií, je příkladem odhodlání společnosti TCL ke kreativním řešením udržitelnosti.

Společnost TCL je odhodlána hledat odpovědnější řešení tím, že začleňuje koncept #TCLGreen do všech aspektů svého podnikání a klade spotřebitele do centra své strategie.

Prostřednictvím závazku společnosti TCL „Inspiring Greatness“ (Inspirace ke skvělým výsledkům) v širokém sortimentu elektroniky, kromě inovativních produktů pro zábavu a chytrou domácnost, rozšiřuje společnost TCL svůj ekosystém zařízení o udržitelné a zdravé funkce, od telefonů a tabletů NXTPAPER až po chytré televizory a domácí spotřebiče, čímž podporuje chytřejší a zdravější životní styl spotřebitelů po celém světě.

VÝHLED DO BUDOUCNA: ESG CÍLE SPOLEČNOSTI TCL

Společnost TCL Electronics se nikdy nezastavila a vždy usilovala o pokrok na cestě k udržitelnosti. Společnost TCL poskytuje zdravé, dostupné a ekologické výrobky vysoké kvality, neustále zlepšuje udržitelný a nízkouhlíkový rozvoj, aktivně rozšiřuje své podnikání v oblasti čisté energie a usiluje o rozvoj systému odpovědného dodavatelského řetězce.

Kromě toho společnost vybudovala diverzifikované, spravedlivé, otevřené a inkluzivní pracoviště a snaží se poskytovat větší hodnotu společnosti a životnímu prostředí. Širší zpráva ESG* se zabývá také podporou zaměstnanosti, ochranou práv a zájmů zaměstnanců, bezpečností a ochranou zdraví, spravedlivým provozem, vztahy se spotřebiteli a účastí a rozvojem komunity v reakci na sociální problémy prostřednictvím opatření.

*Zdroj: TCL Electronics – 2023 ESG Report

Kontakt
Aetna, spol. s r.o.
Komunikační agentura
Hlinky 162/92
60300, Brno
Telefon: +420 511 114 711
E-mail: hadra@aetna.czKontaktní manažer: Marek Hadra
Email: hadra@aetna.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz