Fenomén ESG – tisková zpráva ze sympozia SKČP

Téma evropské směrnice ESG přivedlo na sympozium Stálé komise českého práva (SKČP), která byla v pátek 21. 10. 2022 ve Vlasteneckém sále Karolina na Ovocném trhu, téměř 80 účastníků z řad právníků, odborných svazů, zástupců korporací i občanské společnosti.

Sympozium zahájil JUDr. Petr Michal, předseda představenstva Hospodářské komory hl. m. Prahy, který mimo jiné upozornil na skutečnost, že ESG a ochrana naší planety je dosud vágně stanovená a nevede se o ní diskuse: „V 90. letech minulého století jsme zažili přerod z centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Nyní mají obchodní korporace nabrat socialistické prvky, aby byly solidní?“ uvedl mimo jiné.

Místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk, který dal sympoziu záštitu, přiznal, že není zastáncem nadměrných regulací. Existuje nebezpeční, že ESG bude vnímáno jako přístup: „…podobný jako v dobách minulých.“ Podnikání by podle něho mělo především samo cítit samo odpovědnost za udržitelný rozvoj, včetně aspektů ekologických a sociálních, a regulace by měla důsledně dodržovat principy přiměřenosti.

Historicky poprvé na sympoziu SKČP byl jeden z příspěvků na dálku. JUDr., Ing. Lenka Dupáková z Právnické fakulty UK pozdravila účastníky z Bruselu, kde působí při stálém zastoupení ČR. Mluvila o nové směrnici EU pro ESG, která by měla povinnost reportingu nefinančních aktivit korporací rozšířit i na střední a menší podniky.

Viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar ESG pojmenoval takto: „Není to evropské šílenství, je to světový megatrend.“ Použil příkladu několika českých firem, které se pro možnost exportu přijetí politiky ESG nemohly vyhnout. A jako důležitý argument uvedl příklad Anglie: „Země, která odešla z EU, si to do své legislativy zanesla.“

Za občanskou společnost na sympoziu vystoupila Mgr. Taťána Plecháčková z Nadace rozvoje občanské společnosti. ESG vnímá jako posílení občanského sektoru a hodnot: „Cíle udržitelného rozvoje existují a definují svět, ve kterém chceme žít. 30 % mladých lidí zvažuje při výběru zaměstnání, jak daná firma dodržuje ESG.“

Na začátku dalšího bloku, vystoupil nejprve reprezentant spolupořadatele sympozia, advokát JUDr. Pavel Smutný z Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný (AK CCS), který upozornil na to, že je velmi důležité, jak implementace ESG proběhne: „Jde o to najít vlastní zájem té které země. Jsem otřesen, že žádné zájmy nemáme, jen plníme závazky… Buď budeme Švejky a tupě to přijmeme, protože nám to EU přikáže, anebo o tom začneme přemýšlet.“

Další řečník, také z AK CCS, Mgr. Jan Sůra mluvil o ESG z hlediska soukromého práva: „Už dnes máme řadu enviromentálních předpisů, které musíme dodržovat.“ Uvedl, že byl velmi překvapen výrokem evropské komisařky pro hospodářské otázky, která uvedla, že budou přípustné kartelové dohody podnikatelů, pokud bude efekt ESG větší než dopad na trh. Řečník připomněl, že kartelové dohody jsou přitom zakázané: „Čekal jsem vlnu nesouhlasu auditoria, ale ta se nedostavila.“

Za zástupce korporací vystoupil vedoucí obchodní sítě ŠKODA AUTO a.s. Ing. Miroslav Holan: „My už o ESG nemůžeme jen diskutovat, nás se už týk: „Škoda chce přejít plně na výrobu elektrických vozidel v roce 2050. Je ale třeba rozšiřovat nabíjecí infrastruktury.“

Místopředseda představenstva Generali Česká pojišťovna, a.s. Mgr. Petr Bohumský svůj příspěvek ukončil slovy: „Už dávno se zelená strategie začala prosazovat. Dnes už to vnímáme jako nutnost. Finanční sektor tento proces vede a týká se to i pojišťovnictví.“ ESG totiž počítá s tím, že banky budou zvýhodňovat ty podnikatele, kteří směrnici přijmou, a znevýhodňovat ty, které nepůjdou cestou energetické odpovědnosti.

Poslední blok sympozia o ESG zahájil Mgr. Petr Jedlička z Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který účastníkům objasnil proces veřejných zakázek: „Mezi podmínkami zadávání veřejných zakázek už jsou nyní enviromentální body,“ zdůraznil.

Ekonomická analytička z Hospodářské komory ČR Ing. Renée Smyčková upozornila na skutečnost, že ESG dopadá na velké firmy z EU, ale už i na firmy menší a také na firmy mimo EU, kde může hrozit vážná situace: „Ekonomiky zemí třetího světa to může naprosto vyčlenit.“

Ing. Jiří Pavel, ředitel odboru strategie Správy železnic informoval o postupu podniku v duchu ESG: „Zpřesňujeme výkazy emisí, rozšiřujeme bezpečnost přejezdů, realizujeme plošiny pro imobilní občany.“

Závěrečné shrnutí sympozia se ujal soudce Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala. ESG charakterizoval: „Je to integrální součást evropských tezí, teorií a praxí, které mě trochu lekají.“ Podle něho by s podobným přístupem nikdy nevznikly železnice, továrny, průmysl i sama demokracie. Svět se však vyvíjí a je třeba dbát o to, aby do jeho regulace neproniklo „omezené sociální inženýrství.“

Sympozium o fenoménu ESG moderoval zakladatel SKČP JUDr. Karel Havlíček, který v závěru upozornil účastníky, že výstupy ze sympozia najdou na webových stánkách www.brainteam.cz, kde si také budou moci objednat Skripta – soubor vystoupení řečníků.

Dana Jaklová

Tisková mluvčí HBT a SKČP

Více na: https://www.brainteam.cz/aktuality/fenomen-esg-tiskova-zprava-ze-sympozia-skcp

Kontakt
Havlíček Brain Team
Kancelář JUDr. Havlíčka pod názvem Havlíček Brain Team působí v oboru poradenských a konzultačních služeb tiskového zpravodajství a nakladatelství.
Přemyslovská 11
13000, Praha 3
Telefon: 257 223 009
E-mail: sekretariat@brainteam.cz
http://www.brainteam.czKontaktní manažer: Alena Malátová
Email: sekretariat@brainteam.cz
Telefon: 257 223 009

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz