Kreativní řešení problémů je inovace a inovování

Inovace a inovování - možnosti, způsoby a výsledky

 

Každá čtvrtá firma má nedostatek zakázek a každá pátá má problémy s velkou konkurencí

Inovace je jakákoliv změna, která zvýší užitečnost a unikátnost firmy a jejích produktů nebo služeb pro její zákazníky a přináší efekty v podobě zvýšeného obratu a zisku, zvýšení počtu a věrnosti zákazníků a zvýšení podílu na trhu.

K realizaci inovací se může využit jak výsledků nákladného výzkumu a vývoje, tak i nejrůznějších nápadů a zlepšovacích návrhů, know-how, praktické zavedení drobných i větších zlepšení a změn, dílčích úprav anebo využití patentů, licencí apod.

 

Know-how-inovace-inovování-úspory-úsporné-řešení

 

 

Rozlišujeme drobná zlepšení a zásadní průlomové změny:

 

Zlepšování

je zlepšovaný proces, využívající lokálních znalostí a know-how a řešící především lokální problémy (např. výrobu) a předpokládaný přínos je v řádu několika set tisíc až několik miliónů korun (lepší produktivita, úspory, redukce nákladů apod.). Na rozdíl od inovací trvá realizace krátký čas (týdny) a má statisticky až 90% úspěšnost.

 

Inovace

je proces odpoutání se od současného stavu, využívající globálních znalostí a know-how a řešící průřezový problém (např. produkt, marketing, vývoj, výrobu, logistiku, obchod, úspory) a přínos činí desítky až stovky mil. korun (nové hodnoty, originalita, odlišnost apod.). Realizace trvá delší čas (měsíce) a má statisticky 10% úspěšnost, přínos je však oproti zlepšování naprosto nesrovnatelný.

 

Vlastní proces zlepšování a inovace je proces hledání nových kombinací - prvků, nápadů, procesů a vyžaduje neustálé experimenty, testy a pokusy, přičemž drtivá většina invenčních pokusů je k ničemu, pár nápadů má jistou hodnotu a jen velmi malé procento představuje invenční průlomy.

Proto je třeba zvolit takové cíle, které přinášejí nejvyšší zisk a na ty se zaměřit a zároveň je nutno postupovat v několika směrech a vyzkoušet co možná nejvíce variant. V praxi se však vždy podaří něco zlepšit.

 

inovování-know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace

 

Rozlišujeme tyto hlavní druhy inovací:

 

inovace výrobková / produktová - tvoří cca 70 % všech inovací,

inovace technologická - cca 28 % všech inovací,

inovace materiálová - cca 2 % všech inovací.

 

 

Inovace dělíme podle jejich úrovně a rozsahu do osmi stupňů:

 

0. stupeň - obnova původních kvalit / snaha vrátit úroveň výrobního zařízení nebo produktu do původního stavu,

1. stupeň - změna kvantity / např. zvýšení nebo snížení počtu zaměstnanců, typů produktů apod.,

2. stupeň - adaptace výrobního systému nebo technologického procesu / přesun výroby na výkonnější stroje nebo zvýšení výkonu původních kapacit apod.,

3. stupeň - změna kvality produktů / snaha o vylepšení konstrukce výrobku za účelem snížení jeho výrobních nákladů, např. kov nahradí levnější a lehčí plast, netřeba lakovat,

4. stupeň - nová varianta produktů / zlepšení produktu zlepšením některých jeho parametrů nebo funkcí, např. lépe hraje, více hřeje,

5. stupeň - nová generace produktů / změna jeho významných funkcí, aniž by ale byla změněna jeho koncepce, např. elektronika,

6. stupeň - nový druh produktů / uplatnění nové konstrukční koncepce, ale při zachování původního principu, např. horské kolo,

7. stupeň - nový rod produktů / zcela nový princip jejich funkce, např. řezání pilou je nahrazeno řezáním laserem apod.

 

know-how-projekty-inovace–řešení-návrhy–realizace-mozek

 

Nečekejte na to, až vás konkurence vyřadí z trhu a buďte připraveni

 

Využijte výhody včasného řešení inovování a inovace tady a teď a získáte:

 

úspory nákladů / materiálů, surovin, energií, pracovníků, prací, dopravy, zkrácení časů, zjednodušení a zefektivnění technologických procesů výroby, prodeje a odbytu,

zvýšení zisku / obratu, počtu zákazníků a uživatelů, objednávek, produkce, sortimentu, exportu, jakosti, kvality, užitné i estetické hodnoty produktu, bezpečnosti, ekologičnosti apod.,

vyřešení problémů a potíží / odvrácení možného rizika a ohrožení ztráty zisku, snížení nebo eliminace rizika a ztráty současné pozice nebo vyřazení z trhu,

jiné výhody / zvýšení konkurenceschopnosti, náskok před konkurencí, vyšší prosperita a prestiž firmy, větší vliv na trhu, vyřazení konkurence z trhu, globální expanze apod.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

Výhody a přednosti spojení autorských, kreativních a esoterických činností

 

Kombinace více činností a jejich současná realizace jedním subjektem

 

Výhodou a předností je možnost kombinace vzájemně souvisejících činností z více oblastí a oborů. Současná realizace více činností jedním subjektem zaručuje jejich synergii, originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

V případě zájmu o využití výše uvedených činností nebo o jakoukoli jinou pomoc je v některých přípdech nezbytná osobní komunikace. Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů či rychlou pomoc po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat.

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterik

 

Doporučené články a odkazy

 

Články

Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost
Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a voodoo

 

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik.

Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum
a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.

 

.

 

Kontakt
Otakar Jalůvka
Otakar Jalůvka, autor a kreativec - řešení pro větší úspěch a rychlé zvýšení efektivity, prosperity a zisku
Posterestante pošta 12
73812, Frýdek-Místek
Telefon: 608665185
E-mail: otacar@seznam.cz
http://www.jaluvka.comKontaktní manažer: Otakar Jalůvka
Email: otacar@seznam.cz
Telefon: 608665185

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz