Esoterika - kosmická energie a její využití v praktickém životě

Kosmická energie je nekonečná síla, která pohání celý vesmír

 

Člověk je tím, co prožívá duchovně a duševně, jsme tedy duch s fyzickým tělem

Kosmická energie nejen iniciuje vznik nových galaxií a navádí planety a hvězdy na jejich dráhy, ale řídí také i miliardy buněk v našem těle. Toto tělo se skládá z masa, krve, kostí a dalších orgánů, které vidíme, a aby mohlo fungovat jako jeden celek a bylo živé, je jeho podstatou duch, který vše řídí.

Člověk je tím, co prožívá duchovně a duševně, jsme tedy duch s fyzickým tělem. Tvůrce vesmíru a stvořené dílo jsou jeden celek, jako jednotná forma kosmická energie. Vědecky je prokázáno, že energie a hmota jsou navzájem převoditelné a zaměnitelné.

Kosmická energie je náš neomezený zdroj a nekonečná zásoba vitality, inspirace, tvůrčích nápadů a bohatství, která vede k naplněnému a šťastnému životu. Kosmická energie nikdy není příčinou nemoci, nedostatku nebo jiných omezení. Veškeré problémy jsou způsobeny nevědomostí, nesprávným myšlením, lhostejnosti či špatnou volbou.

 

kosmická, energie, pentagram, esoterika, psychotronika, astrologie, biotronika, léčení, energie

 

Kosmická energie je zdroj vašeho zdraví, bohatství a úspěchu

 

Vnější svět i naše vnitřní prožitky jsou projekcemi našich vnitřních duševních vizí

Cokoli si představíte a procítíte jako skutečnost, to se opravdu stane skutečností. Každý má právo mít vše, co potřebuje pro šťastný a naplněný život. Vše je závislé na intenzitě fantazie a na síle představivosti, ne na vnějších faktorech.

V každém člověku je ukryt nevyčerpatelný zdroj neomezených možností. Kdo si je dobře vědom této dynamické tvůrčí síly a své moci utvářet vnější svět, může začít své touhy uskutečňovat, pokud bude plodně využívat imaginace. Pokud se naladí na frekvenci nekonečného života, lásky a moudrosti, jeho potřeby a přání se mu splní.

Síla kosmické energie působí zázraky. Myšlenky mají tvořivou sílu, takže to, co si myslíte o sobě i o jiných, to také produkujete ve svém vlastním životě a prožívání. Vnitřní řeč musí být vždy v souladu s vaším životním cílem nebo tužbou. Potom se vaše vnitřní řeč projeví navenek a vaše touha se splní.

 

kosmická-energie-horoskopy-zodiak-zvěrokruh-astrologie-věštění-tarot-karty-kyvadlo-esoterika

 

Kosmická energie je nový dynamický zdroj vaší tvorby

 

Když budete hledat nějakou tvůrčí ideu, vaše podvědomí vždy zareaguje

Mít fantazii znamená umět si vytvářet v duchu obrazy nebo představy něčeho nového, co tu pro vaše smysly ještě neexistuje. Jejich hotovou podobu, konečný výsledek, dokončený projekt nebo v duchu plasticky prožitou scénu se vším všudy, hotové dílo.

Takto zformované podvědomí může uvolnit mohutný proud kosmické energie a potřebnou sílu k uskutečnění jeho plánů. Můžete dostat třeba geniální nápad za milión.

Zdroj kosmické síly se otevře kdykoli tomu, kdo se na něj obrátí. Dárce kosmické energie pracuje pro vás a všechna vaše přání se uskuteční podle jeho řízení. Univerzální duchovní a duševní zákony nikdy neselhávají.

 

kosmická-energie-jin-jang-léčitelství-biotronika-psychotronika-joga-relaxace-čakry-energie-esoterika

 

Za všechno dobré i zlé můžete vděčit vašemu podvědomí

 

Vaše podvědomí řídí váš úspěch nebo neúspěch

To, co rozhoduje a co vytváří další související myšlenky a co působí praktické změny je podvědomí, nikoli logické vědomí. Je proto třeba přeprogramovat vaše myšlení na nadprůměrné bohatství nebo na cokoli jiného, co si přejete. Jen bohaté myšlení může vytvořit bohatství.

Nevhodné myšlenky přenášené z rodičů, příbuzných, učitelů, médií apod. na jejich potomky vedou k tomu, že jejich mozky obsahují nevhodné informace, které je oslabují nebo dokonce i blokují v jejich úspěšném rozvoji. Míra a kvalita vašeho úspěchu je ovlivněna mírou a kvalitou programů ve vašem podvědomí.

 

Podvědomí má tvůrčí schopnost a vyjeví to, co mu vědomí vtiskne

Vnitřní hovory, myšlenkové obrazy a imaginace zviditelní každé vaše přání. Přesvědčení o úspěchu se stane skutečností, stejně jako každé přání, které berete tak, jako by už bylo splněno. Každé přání, které berete tak, jako by už bylo splněno, se tak stane skutečností.

Peníze, úspěch, zdraví a cokoli jsou duševní představy a vaše vnitřní řeč je zrealizuje. Neustálým opakováním formulací žádaných stavů se tyto vtisknou do podvědomí a následně se i prakticky zrealizují. Tímto principem a autosugescí vznikají i nemoci a uzdravení.

Podvědomí přijímá z protikladných idejí vždy jen ten z myšlenkových obrazů, který je dominantní. Pokud je mezi přáním a představivostí vzájemný konflikt, vždy zvítězí představivost. Proto musí být myšlení a cítění převládající, v souladu a bez rozporů.

 

Nejlépe se formuje podvědomí před spaním a hned po probuzení

Tehdy je podvědomí ve stavu ospalosti a je schopné přijímat představované obrazy, přitom negativní myšlenky vašeho kritického vědomí jsou potlačovány na minimum. V tomto stavu myslete, mluvte a jednejte tak, jako byste to, po čem tužíte, už měli a realisticky to prožívejte, radujte se.

Pokrok začíná u vás samých. Jste tím, na co po většinu dne myslíte. Člověk musí všechno to, co by chtěl mít, vlastnit nejprve v duchu, neboť tam se odehrávají veškeré transakce. Každá vaše myšlenka směřuje k akci a k vyjádření. Vše, oč prosíte, je vám dáno a budete to mít.

 

kosmická-energie-pentagram-esoterika-okultismus-magie-spiritismus

 

Zablokování a bloky pramene kosmické energie

 

Negativní, nezdravé a depresívní myšlenky odvádějí kosmickou energii pryč

Když myslíte negativně, proud kosmické energie ve vašem podvědomí se zablokuje, začne se objevovat její nedostatek a nastanou potíže nejrůznějšího druhu.

Podvědomí okamžitě reaguje na vaše myšlenky a představy doprovázené negativním citem. Je to duševní jed, který požírá vaši vitalitu, nadšení, elán a energii a oslabuje celý váš organismus. Myslete pozitivně a váš organismus bude vzkvétat.

Bohatství a hojnost je idea vašeho ducha, je to duchovní postoj, způsob myšlení, myšlenkový obraz a imaginace ve vašem duchu. Bohatství a hojnost znamená mít stále nový příliv energie, úspěchu, zdraví, štěstí, radosti, míru a všeho dobrého a příjemného v životě.

 

Odstranění bloků z pramene kosmické energie

 

Jak člověk myslí, takový je

Mnohým lidem se nedaří proto, že k vůli minulým příhodám a zážitkům mají pocit viny, trpí sebekritikou, sebeodsuzováním a nevědomě tím sami sebe trestají. Sebeodpuštění jim přinese štěstí, mír a život plný úspěchů. Odpustit si znamená získat duchovní harmonii a duševní klid. Odpusťte sami sobě za negativní myšlenky a vaše minulost bude zapomenuta.

Nekritizujte a neodsuzujte druhé. Kritika je zatracování druhých lidí a souvisí se sebekritikou. Pohrdání druhými je ve skutečnosti sebepohrdáním. Ostatní v okolí podvědomě tyto vaše pózy zachycují. Neodsuzujte, neboť se sami stanete tím, co odsuzujete. Přestaňte na druhých hledat chyby a přejte jim harmonii a mír.

Zbavte se nenávisti a zlosti, dejte svým nepřátelům svobodu. Odpouštět znamená rozdávat lidem lásku, laskavost a mír a přát jim v životě to nejlepší, Vysílejte k nim nepřetržitý proud lásky a získáte tím duševní, duchovní a fyzickou pohodu pro sebe.

Závidět druhým znamená odpírat sobě samému dobro a chudnout. Závidět znamená plýtvat svým časem a působit ničivě na svou vlastní prosperitu. Závistí pozvedáte druhé a sebe tím poškozujete. Závist podvazuje váš nekonečný proud dobra. Nekonečný zdroj bohatství může uspokojit potřeby všech.

Nežijte ve lži a zbavte se negativní zátěže, která na vás působí destruktivně. Neklaďte překážky do cesty jiným lidem. Přestaňte hřešit. Otevřete svou duši a své srdce přílivu kosmické energie a lásky, která rozptýlí vše, co se jí nepodobá.

Nepopírejte svá tvrzení, protože slovo „nemohu“ způsobí blok žádoucího proudu. Napojte se na zdroj kosmické energie a vtiskněte svému nebo cizímu podvědomí představu zdraví, bohatství, štěstí, úspěchu, prosperity apod. Častým prožíváním imaginace v duchu se tyto vaše představy následně zrealizují.

 

kosmická, energie, okultismus, astrologie, esoterik, ezoterik, inovace, esoterika

 

Práce s kosmickou energií je jednoduchá a není časově náročná

 

Vaše přání musí být konkrétní a přesně podle toho, čeho chcete dosáhnout

Vaše vnitřní přesvědčení a představy duše, že už máte to, co si přejete, opakujte 5 minut ráno a před usnutím, zároveň o tom nepochybujte a idea se vtiskne do podvědomí. Důležité je to, to co převládá ve vaší mysli - dobrota, láska, úspěch, hojnost, zázraky, vitalita, dokonalé zdraví. To, v co věříte ve svém srdci nejhlouběji, to se projeví se i ve vašem životě.

Ve vašem životě by měl panovat duch neustálého odpouštění, a tedy dávání. Negativní myšlenky nahraďte pozitivními, harmonickými. Co si myslíte o druhých a co přejete druhým, to vytváříte ve svém vlastním těle, ve svém stavu, ve svém bytí a ve svých prožitcích.

Stanovte si své cíle, mějte je před očima a pracujte na jejich dosažení. Jasně definujte cíle a zřetelně si je zpřítomněte obrazy jasně vytvořenými v duši. Soustřeďte na ně svou pozornost, představujte si jejich naplnění, viďte se u cíle a radujte se.

 

Příklady vašich přání opakovat 5 minut ráno a před usnutím:

Mám zázemí dle svých představ a potřeb, plnou nezávislost a svobodu. Mám všechno, co potřebuji k plnému životu - zdroj zisku, naprosté zdraví, energii, hodně štěstí, úspěch, přízeň atd.

Každý den se moje obchody zlepšují. Každý den vydělávám víc peněz. Postupuji stále nahoru. Každý den přichází víc spokojených a šťastných klientů, kteří mi rádi a ochotně platí. Mé zisky se neustále zvyšují a mohu i rozdávat na charitu.

V mém životě volně proudí peníze, je jich hojnost a přinášejí radost. Ekonomicky i jinak jsem na tom dobře. Jsem majetný, vzmáhám se, mám úspěch, peníze ke mně volně plynou. Peníze používám moudře, rozumně a prospěšně.

Proudí mnou kosmická energie a jsem plný míru, harmonie, síly a vitality, jsem naprosto zdravý, neporušený a dokonalý. Mám přízeň a vztahy s lidmi stejného smýšlení i jednání, mám ideální partnerku atd.

Od tohoto okamžiku z upřímného srdce: rozdávám, si přeji, mám vše, žiji plně, vím, miluji, děkuji za ... - zde si dosaďte to, co sami chcete a co nejvíc potřebujete.

A nikdy nezapomeňte poděkovat.

 

Cesta k vaší celistvosti a dokonalosti:

Odvraťte se od ošklivého vnějšího obrazu svých problémů nebo symptomů nemoci.

Uvažujte o bohu z nejvyšších aspektů a boží láska a harmonie prostoupí celou vaší bytostí.

Prožívejte, jak nekonečná síla kosmické energie proniká každým atomem vaší bytosti a všude obnovuje celistvost, krásu a dokonalost.

 

Praktikováním tohoto postupu bude proudit kosmická energie a podvědomě bude docházet k dokonalé reakci. Snažte se dosáhnout úplného osvobození děkováním za jeho důsledky.

 

kosmická-energie-psychologie-psychotronika-medium-sugesce-hypnosa-psycho-terapie-sensibil-esoterika-homo

 

Léčení a terapie pomocí kosmické energie

 

Kosmická energie má tendence a schopnosti léčit a uzdravovat

Nemoci jsou projevem negativního duchovního postoje a působení negativní energie. Pozitivní a harmonické myšlenky míru a lásky znovu vrátí zdraví. Je vědecky prokázáno, že duchovní, duševní a citové konflikty jsou skrytými příčinami nejrůznějších stavů a zhoubných nemocí.

Principem kosmické energie je tendence uzdravovat, obnovovat, ochraňovat, udržovat při zdraví a nechat prospívat. Duševní obraz cíle jako imaginace a hluboký cit vložený do přání zmobilizuje v pacientovi léčivou sílu. Věřte, přijměte to a uvědomte si, že jste plni dokonalého zdraví, energie a síly. Tato prosba se stane zvykem a naplní se.

 

Kosmická energie je nekonečná léčivá síla, která je všemocná

Každý je schopen naučit se zmobilizovat její léčebné zákony. Musí však tomu věřit. Každý může navázat spojení se zdrojem nekonečné kosmické energie a tím i léčit nemoci nebo řešit nejrůznější problémy. Každý může prožívat zázraky uplatnění léčivých schopností kosmické energie sám na sobě i na druhých, a to i na dálku.

Průběh každého léčení probíhá v závislosti na víře pacienta nebo toho, kdo ho ošetřuje a na jeho představě vitality a dokonalého zdraví. Podvědomí je tvořivá schopnost v každém a vyjevuje jen to, co mu vědomí vtisklo. Takto vznikají náhlá onemocnění i zázračná uzdravení.

 

Podvědomí představuje tvůrčí médium a léčitele těla

To, co vědomí vtiskne do podvědomí, to podvědomí věrně a spolehlivě uskuteční v životě v závislosti na tom, jaká je naše víra.

Každý orgán těla je bohem stvořená myšlenka, ve své podstatě je duchovní substancí, i když je hmotný. Hmota je zformovaný duch, který tuto hmotu ovládá a oživuje.

Podstatou léčby kosmickou energií je často si opakovat a věřit, že nemocný orgán je duševní představa a bezvadně funguje.

 

kosmická, energie, okultismus, astrologie, esoterika, ezoterika

 

Léčení sebe pomocí kosmické energie

 

Postup při duchovním a duševním léčení sebe

Pravidelně, systematicky a vědomě si opakujte 5 minut ráno a před usnutím, že vámi proudí kosmická energie z pramene nekonečné léčivé síly v podobě harmonie, vitality a celistvosti a že se uzdravujete a uzdravíte. Dejte tomu hluboký citový prožitek.

Chvalte léčivou sílu a proud kosmické energie, tímto zastavíte produkci všech toxinů a podpoříte léčivý proces.

Představujte si, jak chodíte a děláte všechny věci tak, jako byste už byli zdraví. Proud zdraví prostupuje celou vaší bytostí, oživuje, léčí a harmonizuje.

 

 

Léčení druhých pomocí kosmické energie

 

Postup při duchovním a duševním léčení druhých

Ignorujte symptomy nemoci a všeho fyzického a nemějte z nich strach.

Vězte, že stav nemocného je důsledkem jeho negativního myšlení a věřte, že bude v brzké době nemoci zbaveno. Mějte jasnou vizi jeho plného zdraví a dejte tomu hluboký citový prožitek.

Chvalte léčivou sílu a proud kosmické energie v nemocném, tímto zastavíte produkci všech toxinů v jeho těle a podpoříte a urychlíte léčebný proces.

 

 

Léčení pomocí kosmické energie na dálku

 

V duchu neexistuje čas a prostor, kosmická energie je všudypřítomná

Mezi osobnostmi neexistuje žádná pevná oddělující hranice, neboť subjektivně jsme všichni jedním a podvědomí nezná čas ani prostor, tedy kdokoliv může zachycovat vaše myšlenky. Při léčení na dálku je možno ordinovat podvědomí nemocného tak, jako by bylo vaše vlastní.

Tím, že myslíte na někoho druhého, vychází účinek z vašeho vědomí a přenáší se přes podvědomí přijímajícího nemocného, které můžete naordinovat, jako by bylo vaše vlastní a výsledky se dostaví podle vaší víry a vašeho přesvědčení.

 

Postup při duchovním a duševním léčení na dálku

Chcete-li pomoci druhému, ponořte se do sebe, vnímejte celistvost, krásu, vitalitu, inteligenci a moc boží a říkejte si, že všechno, co vyhovuje bohu, vyhovuje i jemu a on zažije uskutečnění toho, co cítíte a v co věříte.

Nemyslete na fyzické symptomy nemocného, nýbrž na jeho duchovní bytí a na přítomnost boha a léčivé energie v jeho nitru.

Chtějte v hlubokém přesvědčení, aby souhrn lásky, harmonie, celistvosti a vitality z pramene kosmické energie oživil, posílil, vyléčil a znovu na nohy postavil léčenou osobu, za níž se modlíte. Dodejte tomu hluboký citový prožitek.

Představujte si tuto osobu takovou, jaká by měla být - šťastnou, celistvou, vitální a zcela zdravou a radujte se z toho. Váš duševní obraz musí být vždy v souladu s vaší modlitbou a výsledky se dostaví podle síly vaší víry.

 

kosmická energie, esoterika, astrologie, léčení, terapie

 

Upozornění na možná rizika a problémy při práci s energiemi a podobnou činností

 

Každý normální člověk (nebo zvíře či rostlina) má dáno určité množství energie po celý svůj život akorát pro svou existenci, a pokud s ní hospodaří tak, že ji rozdává druhým, tak musí logicky počítat s tím, že dříve nebo později se dostane do situace, kdy mu tato jeho energie nebude dostačovat ani pro jeho vlastní potřebu a nastanou u něj problémy. Ty se mohou zpočátku projevit také i tím, že už nebude mít co rozdávat a začne stagnovat. Pokud si včas neuvědomí vzniklé nebezpečí, které se může projevovat i vznikem velké únavy, úbytku všech sil a projevů různých nemocí, tak v krajním případě může dospět k bodu, kdy si již nebude moci sám tuto energii doplnit – dobít, už nebude mít dostatek sil na svou záchranu a neobejde se bez cizí pomoci. Tato situace může nastat, pokud se s energiemi pracuje chybně.

Pokud používáte a rozdáváte svou energii, logicky vám bude chybět, pokud si ji nebudete v adekvátním množství doplňovat, tedy si ji dobíjet. Je to jako s penězi, které jsou taktéž jistou formou energie, neboť k jejich získávání je třeba vynakládat také větší či menší množství energie, a to opakovaně, například usilovnou manuální nebo duševní prací. Žádná banka nebo bankéř nepoužívá k investování své osobní peníze, ale peníze klientů, kteří jim je svěřili a kteří jich mají nazbyt. Proto ani vy, pokud je to možné, nepoužívejte ke své činnosti své nejcennější osobní - vitální energie. Množství a kvalitu své osobní - vitální energie si však každý člověk může vhodným způsobem doplňovat z jiných zdrojů (příroda - rostliny, stromy, zvířata, znovunapojení, jiní lidé, pohyb, farmaka apod.).

Existuje více způsobů práce s energiemi, z nichž se v praxi používají nejčastěji dva způsoby - a sice práce s vlastním zdrojem energie a práce s cizími zdroji energie. Vlastním zdrojem energie je vaše osobní - vitální energie (vzniklá přeměnou z potravy, vody, vzduchu a světla) a cizími zdroji mohou být zejména kosmická - vesmírná energie (energie obsažená v kosmu - vesmíru), dále astrální energie (energie obsažená v kosmických tělesech a jimi vyzařovaná - například ze Slunce, Měsíce, Venuše apod.) a v neposlední řadě energie ze Země (tzv. geoenergie). Tyto zdroje energie mohou svou specifickou energii pasivně obsahovat, aktivně vyzařovat, nebo obojí. Ovšem i práce s cizí energií je náročná a tak vyčerpává naši vlastní energii také.

 

kosmická-energie-věštění-medium-astrologie-esoterika-léčení-terapie

 

S různými energiemi lze různě a cíleně pracovat a používat je k různým účelům (k léčení, k vytěsňování negativní energie, k nabíjení a dobíjení, k telepatii, k různým kinetickým projevům nebo i jinak). Tyto různé formy energie mají různou kvalitu, množství a obsah a podle potřeby je lze je například shlukovat nebo zhušťovat, transformovat, modulovat a transportovat, a dokonce s některými energiemi lze za určitých podmínek manipulovat i nezávisle na prostoru a čase. Nic nového to není, neboť Zákon o zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie.

 

Psychika člověka i potenciál lidského mozku (obou hemisfér) jsou připraveny práce s energiemi a podvědomím zvládat, avšak při dlouhodobější činnosti je pro ně vyčerpávající a hrozí přetížení se všemi následky a důsledky. Tato činnost není vhodná pro každého, vyžaduje připravenost a cvičením získanou schopnost zvládat tyto činnosti i delší dobu bez úhony.

Je tedy nezbytné se vážně zamyslet, s jakou energií, proč a jak pracujeme a zda k naší činnosti nepoužíváme neúměrné množství své osobní energie, což může být příčinou našeho vyčerpání. Na toto je třeba dát velký pozor, neboť přílišné vyčerpání své osobní - vitální energie může vést i k zániku naší vitality a v krajním případě i našeho života. V takovém případě by bylo možná i vhodné s těmito činnostmi na čas nebo úplně přestat, pokud se náš stav nezlepší a nevrátí se do původního stavu. Za zmínku stojí i zamyšlení, zda naše, jistě bohulibá činnost, má pro nás i jistý příjem jiné formy energie (odměna - honorář za pomoc a činnost) či nikoliv - zkrátka zda je pro nás tato činnost tzv. rentabilní, stojí-li vůbec za tato rizika, za naše vyčerpání a za naše následné problémy a potíže.

 

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace, uváděné na všech stránkách tohoto webu i v odkazovaných článcích, nejsou vzhledem k jejich zaměření určeny prioritně jako návody a mají pouze základní informativní charakter. Proto nejsou rozvedeny do detailů, včetně uvedení podrobností a správných postupů při jejich aplikování, ani neobsahují informace o existenci možných rizik a jejich následků.

Autor tohoto webu nenese zodpovědnost za nesprávné pochopení, využití nebo zneužití jeho obsahu, ani za jakékoli škody a újmy způsobené napodobováním, neodborným aplikováním či nesprávným praktikováním veškerých zde uvedených činností, včetně využití informací uváděných a popsaných na tomto webu a ve všech odkazovaných autorových článcích.

Autor tohoto webu neručí za přesnost, platnost nebo úplnost obsahu zveřejněného na tomto webu a v odkazovaných článcích a za žádných okolností není autor tohoto webu odpovědný za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody ani výdaje nebo jiné škody a újmy, vzniklé ve spojení s informacemi obsaženými na tomto webu.

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-autor

 

 

Výhody a přednosti spojení autorských, kreativních a esoterických činností

 

Kombinace více činností a jejich současná realizace jedním subjektem

Výhodou a předností je možnost kombinace vzájemně souvisejících činností z více oblastí a oborů. Současná realizace více činností jedním subjektem zaručuje jejich synergii, originalitu, exkluzivitu, rychlost řešení, přímou osobní a neoficiální komunikaci i maximální diskrétnost.

Nové, nekonvenční a originální kreativní nápady, vize, know-how a řešení mohou pomoci vyřešit každý problém. Všechny tyto činnosti mohou být realizovány v relativně krátkém čase podle jejich náročnosti. Možnost jednorázové i dlouhodobé spolupráce.

Je prokázáno, že nic není dokonalé, a i současné řešení nebo novinka na trhu je již zastaralé a lze je kdykoli zlepšit. Všechno lze udělat a vyřešit lépe, rychleji, jednodušeji, levněji a efektivněji. Rozhodnutí je na vás.

 

*

 

Výsledky některých aktivit v těchto oblastech nelze předem zaručit, avšak vždy je nám umožněno pokusit se o ně. V případě zájmu o využití výše uvedených činností nebo o jakoukoli jinou pomoc je v některých přípdech nezbytná osobní komunikace. Poradenství, konzultace nebo řešení jakýchkoli problémů či rychlou pomoc po telefonu a internetu není možné z časových, praktických i jiných důvodů poskytovat.

 

kreativní-činnost-inovace-know-how-řešení-texty-autor-kreativec-psaní

 

"Představivost je důležitější než znalosti. Znalosti jsou omezené, zatímco představivost obklopuje celý svět, podněcuje pokrok, dává zrození vývoji." (Albert Einstein)

"To všichni vědí, že je něco nemožné, a pak se objeví nějaký blázen, který neví, že je to nemožné, a udělá vynález." (Albert Einstein)

 

Otakar-Jalůvka-autorská-kreativní-esoterická-činnost-inovace-know-how-řešení-autor-esoterik

 

 

Doporučené články a odkazy

 

Články

Nalezen rukopis dosud nikde nezveřejněné básně Petra Bezruče
Kam spěje současná společnost
Krása - aneb co je krásné a co není krásné
Proces vnímání, působení a účinků výtvarného díla na diváka
Ceny obrazů a jiných výtvarných děl a jejich oceňování
Jak nejlépe prodat obraz a jak za něj dostat nejvyšší cenu

Pohled zvenčí je osvědčená metoda pro řešení problémů společností a firem
Oponentury a oponentní řízení - přínos a praktická realizace oponentury
Úspory a úsporné řešení, úsporné opatření, možnosti a zdroje úspor

Inovace a inovování - co je důležité o realizaci inovací vědět předem
Know-how = vím jak - vývoj, řešení a praktická realizace know-how
Zlepšovací návrhy - nové nápady na zlepšování a jejich praktická realizace

Stav zdraví je normálním stavem člověka
Léčitelství - práce s energiemi, biotronika a bioenergetické působení na dálku
Kosmická energie a její využití v praktickém životě - léčení a terapie

Minulost ani budoucnost neexistuje, je pouze věčná přítomnost
Co všechno je v oblasti esoteriky a parapsychologie možné a prokázané
Proč, jak a kde úspěšně studovat esoteriku, parapsychologii nebo psychotroniku
Proč oficiální věda (prozatím) neuznává esoteriku
Parapsychologie - ESP - mimosmyslové vnímání a transcendence
Jasnovidectví a věštění, předpovídání budoucnosti a prekognice
Okultismus - spiritismus, bílá magie, černá magie, prokletí a voodoo

 

 

Odkazy

Scénáře - pořady, filmové a jiné scénáře
Texty - hudební texty a texty písní
Poezie - formální minimalizmus

Slogany - reklamní a propagační hesla
Články - odborné články a jiné texty
Projekty - ukázky řešení různých problémů

uv023408 - Materiál s desinfekčním účinkem
uv023600 - Hlavice holicího strojku pro holení více směry
uv023860 - Zařízení k monitoringu, detekci a diagnostice drážních vozidel a jejich komponentů za jízdy

Sponzorování a sponzorství - výhody a možnosti investování do sponzoringu  

 

Otakar Jalůvka – nezávislý autor, kreativec a esoterik.

Psaní jakýchkoli textů, kreativní řešení problémů, výzkum
a praktické využití esoteriky pro větší úspěch a vyšší zisk.

.

Kontakt
Otakar Jalůvka
Otakar Jalůvka, autor a kreativec - řešení pro větší úspěch a rychlé zvýšení efektivity, prosperity a zisku
Posterestante pošta 12
73812, Frýdek-Místek
Telefon: 608665185
E-mail: otacar@seznam.cz
http://www.jaluvka.comKontaktní manažer: Otakar Jalůvka
Email: otacar@seznam.cz
Telefon: 608665185

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz