Parker Hannifin dokončuje akvizici společnosti LORD

Posílení pozice společnosti Parker jako světového lídra v oblasti technických materiálů

Praha, 21. listopadu 2019 – Společnost Parker Hannifin Corporation (NYSE: PH), světový lídr v oblasti pohybových a řídicích technologií, dokončila akvizici společnosti LORD Corporation, předního výrobce vyspělých lepidel a povlaků a rovněž technologií pro řízení vibrací a pohybu – za částku přibližně 3,675 miliardy USD v hotovosti. Touto strategickou transakcí vzniká zastřešující organizace s bohatými znalostmi z oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů a nabídkou produktů z oblasti elektrifikace a letectví a kosmonautiky, které se výborně doplňují.

 

Očekává se, že po vyloučení jednorázových nákladů a amortizace, souvisejících s obchodem, přinese tato transakce akcionářům značnou hodnotu, a to díky posílení organického růstu, vyšším maržím EBITDA, silnějšímu peněžnímu toku a zvýšení zisku na akcii společnosti Parker. Společnost LORD posílí portfolio společnosti Parker plné růstových firem s atraktivními maržemi a výrazně rozšíří schopnosti společnosti Parker na poli technických materiálů o výrobky doplňující její nabídku. Společnost Parker tak získá lepší pozici, aby mohla vyjít vstříc zákazníkům v růstových odvětvích a využít nové trendy, jako je elektrifikace a odlehčování konstrukcí.

 

„Z této příležitosti posílit naše portfolio technologií a výrazně zlepšit naši pozici v oblasti technických materiálů máme velkou radost,“ řekl Tom Williams, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Parker. „Očekáváme, že akvizice společnosti LORD přinese lepší provozní marže a že míra organického růstu této firmy zajistí portfoliu společnosti Parker větší odolnost, takže snadněji dosáhneme nejlepší finanční výkonnosti v horním kvartilu.“

 

„Akvizice společnosti LORD nám umožní poskytovat našim stávajícím i budoucím zákazníkům větší přidanou hodnotu,“ prohlásil Andy Weeks, prezident skupiny Engineered Materials společnosti Parker. „Vítáme nadaný tým společnosti LORD, kterému se podařilo vybudovat vysoce výkonnou společnost se silnými značkami produktů, jako je Chemlok®.  Od nynějška budeme společně pracovat na tom, abychom naše dvě společnosti propojili a zužitkovali při tom nejlepší nápady, schopnosti a postupy z obou organizací.“

 

Vznikl integrační tým a vše probíhá podle podrobného plánu integrace, který má zajistit hladké spojení společností Parker a LORD a navázání spolupráce mezi oběma organizacemi.

–Konec–

###

 

 

O společnosti Parker Hannifin

Parker Hannifin, patřící do Fortune 250, je mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů pro řízení pohybu. Již více než 100 let poskytuje řešení pro zákazníky z mobilních, průmyslových a leteckých oborů. Zjistěte více na www.parker.com nebo @parkerhannifin.

 

O společnosti LORD Corporation

LORD Corporation je diverzifikovaná technologická a výrobní společnost, která vyvíjí vysoce spolehlivá lepidla, povlaky a technologie pro řízení vibrací a pohybu, jež výrazně snižují rizika a zlepšují výkonnost produktů. Společnost LORD již přes 90 let spolupracuje se svými zákazníky na poskytování inovativních řešení v oblasti letectví a kosmonautiky, obrany, automobilového průmyslu a průmyslové výroby.

 

Výhledová prohlášení

Výhledová prohlášení obsažená v této zprávě a jiných písemných i ústních zprávách se zakládají na událostech a okolnostech známých v okamžiku jejich vydání, z čehož vyplývá, že na ně mohou mít vliv budoucí nepředvídané okolnosti a rizika. Tato prohlášení lze poznat podle výrazů, které naznačují výhledovost, jako například „očekává“, „domnívá se“, „může“, „mělo by“, „mohlo by“, „potenciální“, „i nadále“, „plánuje“, „předvídá“, „odhaduje“, „předpovídá“, „zamýšlí“, „čeká“, „cílí“, „pravděpodobně“, „bude“ nebo záporné podoby těchto a podobných výrazů, a patří k nim veškerá prohlášení týkající se budoucí výkonnosti, odhadů výnosů, událostí nebo dalšího vývoje. Společnost Parker varuje čtenáře, aby na tato prohlášení zbytečně nespoléhali. Je možné, že se budoucí výkonnost a odhady výnosů společnosti, včetně jejích jednotlivých součástí, mohou podstatně lišit od aktuálního očekávání, což závisí na hospodářských podmínkách na trzích s automobily, průmyslových trzích a v leteckém a kosmickém průmyslu a rovněž na tom, jak se bude společnosti dařit dosahovat očekávaných výhod spojených s oznámenými optimalizačními kroky, strategickými iniciativami na zlepšení provozních marží, bojem proti negativním vlivům aktuálního hospodářského prostředí a iniciativami zaměřenými na růst, inovace a globální diverzifikaci. Dalším faktorem pak může být skutečný dopad změn daňových zákonů v USA a zahraničních jurisdikcích a jejich právních nebo zákonných výkladů odrážejících se v odhadu budoucí výkonnosti a výnosu, který může mít vliv na daňové výpočty společnosti. Na výkonnosti určitého segmentu se může obzvláště nepředvídatelným způsobem podepsat případná změna hospodářských podmínek na daném trhu.

 

Mezi rizika a nejistoty spojené s výhledovými prohlášeními ohledně této transakce patří mimo jiné hospodářské podmínky na klíčových trzích společnosti a firmy LORD a schopnost společnosti a firmy LORD dosáhnout očekávaných výhod spojených s transakcí, strategickými iniciativami na zlepšení provozních marží a iniciativami zaměřenými na růst, inovace a globální diverzifikaci; narušení podnikání v důsledku nejistot souvisejících s transakcí nebo jinými faktory, které znesnadňují udržení vztahů se zaměstnanci, obchodními partnery nebo státními orgány; možnost nerealizování spolupráce a tvorby hodnot, které se od transakce očekávají, nebo jejich nerealizování v očekávané časové lhůtě; neschopnost stran úspěšně zavést integrační strategie; a významné náklady spojené s transakcí. Čtenáři by měli k těmto výhledovým prohlášením přistupovat s ohledem na rizikové faktory popisované ve výroční zprávě společnosti Parker na formuláři 10-K za fiskální rok končící datem 30. června 2019 podaném 23. srpna 2019 a v jiných výkazech pravidelně podávaných úřadu SEC. Společnost Parker tato prohlášení vydává k datu zveřejnění tohoto dokumentu a nenese žádnou odpovědnost za jejich aktualizaci, pokud to není vyžadováno zákonem.

Kontakt
Aetna, spol. s r.o.
Komunikační agentura
Hlinky 162/92
60300, Brno
Telefon: +420 511 114 711
E-mail: hadra@aetna.czKontaktní manažer: Marek Hadra
Email: hadra@aetna.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz