Zdanění pasivních příjmů

Pasivní příjmy jako jsou příjmy z nájmu, z prodeje cenných papírů nebo z prodeje movitých či nemovitých věcí jsou velmi oblíbené. Jak je to v takových případech se zdaněním? A platí se z těchto příjmů sociální a zdravotní pojištění? Jestliže nejsou splněny zákonné podmínky pro daňové osvobození, potom musí za rok 2017 podat daňové přiznání i lidé, kteří měli v uplynulém roce pasivní příjmy. „Příznivé však je, že z kapitálových příjmů dle § 8, z příjmů z nájmu dle § 9 a z ostatních příjmů dle § 10 zákona o dani z příjmu se neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. Jak je to u nízkých zdanitelných příjmů? Daňové přiznání za rok 2017 musí podat všichni, kteří mají roční zdanitelné příjmy vyšší než 15 000 Kč, za zaměstnance přitom může při splnění zákonných podmínek provést zaměstnavatel roční zúčtování daně. Např. studenti, penzisté nebo maminky na rodičovské dovolené mající za rok 2017 pouze zdanitelné pasivní příjmy 15 000 Kč a méně nemají tedy žádné daňové starosti. Za zaměstnance může zaměstnavatel provést roční zúčtování daně, když měli za rok 2017 pasivní zdanitelné příjmy 6 000 Kč a méně. Daňové přiznání zaměstnanců Řada zaměstnanců měla v roce 2017 některý z pasivních zdanitelných příjmů. V takovém případě za ně zaměstnavatel nemůže provést roční zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání. Základní termín pro podání daňového přiznání za rok 2017 je do 3. dubna 2017. „Oblíbeným přivýdělkem v penzi je pravidelný příjem z nájmu, daňové přiznání přitom musí podat i starobní důchodci, neboť přiznání starobního důchodu automaticky daňově neosvobozuje," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. Není stanoven časový test? U některých pasivních příjmů je legislativou stanoven časový test. Při jeho dodržení je následný pasivní příjem daňově osvobozen. Časový test je přitom různě dlouhý. Např. příjem z prodeje nemovitosti, u které je splněna podmínka bydliště, je od daně z příjmu osvobozena, jestliže lhůta mezi nabytím a prodejem je delší než 2 roky. Pro nemovitosti, u kterých není splněna podmínka bydliště, je časový test 5 let. Příjem z prodeje cenných papírů dle § 10 zákona o dani z příjmu je od daně osvobozen, jestliže je splněna podmínka 3 let. Před prodejem jakýchkoliv aktiv je dobré si předem zjistit daňové dopady. V praxi může být pozdějším prodeje o několik měsíců splněna podmínka daňového testu a čistý výnos z obchodní transakce je v takovém případě vyšší o „ušetřenou daň z příjmu“. Dědictví a dary Bezúplatné příjmy formou daru jsou od daně z příjmu osvobozeny, pokud se jedná o příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, když jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela či manžela rodičů. U příležitostně nabytých příjmů jen, když úhrn těchto příjmů od téhož poplatníka nepřevyšuje částku 15 000 Kč. Při nesplnění podmínky daňového osvobození je dar příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Dědictví je od daně z příjmu fyzických osob osvobozeno, nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. „Když však dojde k prodeji zděděné nemovitosti, potom je příjem z prodeje daňově osvobozen, jen když je splněna pětiletá lhůta od nabytí, přičemž v případě dědictví se do pětileté lhůty počítá i doba vlastnictví nemovitosti zůstavitelem, jenž byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. O společnosti FINFOCUS FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Kontakt
FINFOCUS, s.r.o.
FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum.
Olbrachtova 2006/9
140 00, Praha 4
Telefon: +420 725 581 581
E-mail: info@finfocus.cz
http://finfocus.cz/Kontaktní manažer: Petr Gola
Email: petr.gola@finfocus.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz