Nepříjemný tlak v dopravě

Nové informační systémy umožňují přepravcům vydechnout Poptávka po dopravních službách roste. Nákladů je po Evropě potřeba přepravovat stále více, stále rychleji a stále dál. Zákazníci přitom očekávají včasné dodávky, efektivní odbavení a maximální kvalitu za pokud možno výhodnou cenu! Člověk by řekl – vzkvétající obchod – nebýt ovšem tlaku z druhé strany: Sotva který jiný obor je vystaven takovému politickému a ekonomickému tlaku na náklady jako je tomu v dopravě. K tomu se navíc přidává i špatná pověst, protože rostoucí intenzita dopravy je spojena s řadou negativních důsledků pro člověka a životní prostředí. Ale jaké náklady to přivádí většinu evropských dopravců k zoufalství? Příklad první: cena nafty. V posledních letech znala cena pohonných hmot jen jeden směr: nahoru! Toto trvalé zvyšování ceny přepravu podstatně prodražuje a způsobuje průvan v celém dopravním odvětví. A konec tohoto cenového růstu je v nedohlednu! Příklad druhý: infrastruktura. Aby stát mohl platit potřebnou další výstavbu a údržbu infrastruktury, musí dopravci platit za nákladní vozy mýtné. A v současnosti se znovu mluví o zvyšování jeho ceny. Příklad třetí: bezpečnost. Zavedení digitálních tachografů umožňuje kontrolu dodržování pracovní doby. Ale s tím související rozšíření personálu, pořízení kontrolních přístrojů a příslušného počítačového vybavení je drahé. Příklad čtvrtý: ekologické zóny. Aby mohli vjíždět do nových ekologických zón, musí někteří dopravci doplnit svůj vozový park o vozidla s nižšími emisemi, či svůj vozový park zcela vyměnit. Investice do nových nákladních vozů však přitom jdou do milionů. Sotva který podnik je schopen vydělat dostatek finančních prostředků, aby všechna tato nařízení splnil. Při nakládání s vlastními zdroji jsou tedy přepravci spíše opatrní. Šetří například na vlastním vozovém parku a spoléhají se na samostatné dopravce. Ale právě ti jsou stoupajícími náklady ohroženi nejvíce. A řidiči nákladních vozů jsou tím nejslabším článkem celého řetězce! Oni jsou zostřenými rámcovými podmínkami zasaženi obzvláště těžce a únosný rámec – jak třeba ukázal nedávný příklad ve Španělsku – byl již dávno překročen. Kde tedy začít, když se pravidla hry na přepravním trhu stále vyostřují? Především nemohou přepravci na špatné výchozí situaci nic změnit. Mohou se pouze snažit neztratit mezi cenovým a konkurenčním tlakem svoji rovnováhu. Úspěšné dispozice s vyrovnaným poměrem mezi náklady a volnými vozy jsou přitom alfou a omegou. Nákladné přejezdy či převis nákladů obtížnou situaci, v níž se dopravci již nachází, jen dále zhoršují. Optimálního vytížení kapacit lze ovšem dosáhnout obtížněji, než se všeobecně zdá. Výkyvům v nákladech a volných vozech jsou v různých fázích vystaveni všichni dopravci. Perspektivní řešení, které zajistí mobilitu podnikatelů, které je ekonomicky únosné a současně také ekologické, nabízí použití technologií optimalizujících dopravu. Tak si lze zejména bez burz nákladů a volných vozů dění v dopravě už sotva představit. Speditéři a dopravci zde zadávají buď své nevytížené kapacity nákladních vozů resp. náklady k přepravě do databáze nebo si vybírají z velké nabídky nákladů a volných vozů pro jimi hledanou trasu. Lze se tak vyhnout přejezdům či převisům zakázek. Větší burzy nákladů a volných vozů nabízí ve svých programech např. také integrované plánovače tras, které umožní spolehlivě naplánovat cestu a vyhnout se nesmyslným objížďkám. U provozovatele vedoucí burzy nákladů a volných vozů TimoCom začíná svůj všední den s burzou TimoCom TRUCK & CARGO již více než 67.000 evropských uživatelů. Pokud bychom systém TimoCom fungující již 11 let vypnuli, pak by se – říká Jens Thiermann, jednatel společnosti TimoCom Soft- und Hardware GmbH – „celý evropský dopravní trh zhroutil“. Důsledkem by byl chaos v již bez tak sužované branži. Pro dopravce je tedy použití takovýchto pomůcek často jedinou útěchou. A navíc: Tím, že nové informační systémy, jako např. burzy nákladů a volných vozů, pomáhají lépe řídit plynulost dopravy, přispívají podstatnou měrou k optimalizaci dopravy! Lze očekávat, že takovéto systémy budou významně spoluurčovat dopravu budoucnosti a sice s pozitivním vedlejším účinkem pro všechny strany – ekonomiku, člověka a životní prostředí! Bližší informace o TimoCom: Společnost TimoCom se na cestu od začínající firmy k zavedenému středně velkému podniku vydala před pouhými několika lety. Burza nákladů a volných vozů, kterou společnost provozuje, je lídrem na evropském trhu. Zhruba 67.000 uživatelů ze 44 evropských zemí v současnosti tento nástroj používá k optimalizaci svých dispozic a do systému zadává denně až 172.000 aktuálních nabídek nákladů a volných vozů. TimoCom však svým uživatelům nabízí již dávno mnohem více než jen pouhou výměnu nákladů a volných vozů: TC eMap® je např. integrovaný plánovač tras, se kterým lze potřebné trasy optimálně naplánovat; nejmladší novinkou TimoCom je TC Profile® - registr dopravních kontaktů pro Evropu s ověřenou kvalitou! www.timocom.cz

Kontakt
Zastoupení TimoCom
Burza nákladů a volných vozů TimoCom TRUCK & CARGO®
Londýnská 13
40001, Ústí nad Labem
Telefon: +420474745101
E-mail: jhruby@timocom.com
http://www.timocom.czKontaktní manažer: Jan Hrubý
Marketing CZ a SK
Email: jhruby@timocom.com
Telefon: +477059988
Fax: +477059978

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz