Co se mění při prodeji nemovitosti v příštím roce?

Od roku 2014 je potřeba při úplatném nabytí vlastnického práva k nemovitosti počítat s placením daně z nabytí nemovitých věcí, která nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí. S placením této daně je nutné počítat při kalkulaci prodejní ceny nemovitosti. Sazba daně zůstává pro příští rok stejná, legislativní návrh však počítá, že daň bude platit kupující. Daň z příjmu fyzických osob se platí při prodeji nemovitosti pouze v případě, že není dodržen časový test. Když měl prodávající v nemovitosti bydliště nejméně po dobu dvou let nebo uplynula mezi pořízením a prodejem nemovitosti lhůta delší než 5 let, potom se z prodeje nemovitosti daň z příjmu fyzických osob neplatí. Mimo první úplatný převod se daň z nabytí nemovitých věcí u úplatného převodu vždy platí, není stanoven časový test. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je nutné podat do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy je proveden vklad na katastru. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se nepodává na místně příslušném finančním úřadu dle bydliště jako je tomu v případě daně z příjmu fyzických osob, ale na příslušném finančním úřadu, kde se daná nemovitost nachází. „Nedílnou součástí daňového přiznání je kopie kupní smlouvy a vyrozumění katastrálního úřadu o vkladu nemovitosti a v některých případech i znalecký posudek," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí? V roce 2015 může daň z nabytí nemovitých věcí platit prodávající nebo kupující. V kupní smlouvě je možné si dohodnout, kdo bude daň platit a plnit potřebné administrativní úkony spojené s placením této daně. Jestliže však není výslovně v kupní smlouvě uveden ten, kdo bude daň platit, tak platí daň z nabytí nemovitých věcí prodávající a kupující je v takovém případě ručitelem pro placení daně a v případě nezaplacení daně prodávajícím přechází daňová povinnost na kupujícího. Navrhovaná legislativní úprava pro rok 2016 je však v otázce placení daně z nabytí nemovitých věcí striktní, daň z nabytí nemovitých věcí bude platit kupující. Kupující nebude mít možnost se placení daně vyhnout, neboť by vážně hrozila exekuce koupené nemovitosti z důvodu nezaplacení daně. „Situace by byla dle legislativního návrhu přehlednější, neboť by v praxi odpadly problémy s ručením v případě nezaplacení daně. Kupující by však z důvodu placení daně z nemovitých věcí měli tlačit na snížení prodejní ceny nemovitosti v adekvátním rozsahu placené daně," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. Kolik činí daň z nabytí nemovitých věcí? Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % ze základu daně, přičemž základem daně je nabývací hodnota snížená o uznatelný výdaj. Nabývací hodnotou může být sjednaná kupní cena dle příslušné smlouvy nebo srovnávací daňová hodnota. Srovnávací hodnotou může být buď 75 % ceny dle znaleckého posudku, nebo 75 % ceny zjištěné finančním úřadem dle speciálního výpočtu pro danou lokalitu, kde se nemovitost nachází. Daň se platí vždy z vyšší ceny, buď kupní nebo dle srovnávací daňové hodnoty či ceny dle znaleckého posudku. Daň z nabytí nemovitých věcí je potřeba zaplatit do termínu pro podání daňového přiznání, opožděná platba je sankciována, proto je potřeba placení daně věnovat dostatečnou pozornost. V případě zpracování znaleckého posudku snižuje zaplacená cena za znalecký posudek daňový základ pro výpočet daně. Kdy se daň z nabytí nemovitých věcí neplatí? Daň z nabytí nemovitých věcí se neplatí v případě koupě nového bytu či domu, protože první úplatný převod novostavby je od placení daně osvobozen, pokud je uskutečněn do pěti let od kolaudace příslušné nemovitosti. „Protože se daň z nemovitých věcí týká úplatného převodu, tak se tato daň neplatí ani z darovaných nemovitostí a nemovitostí nabytých v rámci dědického řízení," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS. O společnosti FINFOCUS FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!

Kontakt
FINFOCUS, s.r.o.
FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum.
Olbrachtova 2006/9
140 00, Praha 4
Telefon: +420 725 581 581
E-mail: info@finfocus.cz
http://finfocus.cz/Kontaktní manažer: Petr Gola
Email: petr.gola@finfocus.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz