Živnostníci a změna bankovního příkazu od února

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) na hlavní činnost musí platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Výše zálohy závisí na dosaženém zisku. Vždy však musí být během roku placena alespoň minimální měsíční záloha. Pro rok 2015 se minimální záloha zvyšuje. Do 9. února musí být tedy provedena platba za leden v nové vyšší částce. OSVČ si proto musí pohlídat změnu trvalého příkazu. Všechny OSVČ na hlavní činnost musí během roku platit zálohy na zdravotním pojištění odpovídající dosaženému hrubému zisku v minulém roce. Při nižším zisku nebo ztrátě musí OSVČ hradit měsíční zálohu alespoň v minimální výši. Měsíční záloha na zdravotním pojištění se platí do 8. dne následujícího měsíce. Pro rok 2015 činí minimální měsíční záloha pro placení zdravotního pojištění 1 797 Kč. Oproti roku 2014 se zvýšila o 45 Kč. Měsíční záloha musí být zaplacena do 8. dne následujícího měsíce. Protože však 8. únor vychází na neděli, tak se splatnost měsíční zálohy za leden posouvá na 9. únor. OSVČ by si měly včas změnit trvalý bankovní příkaz, aby jim nevzniklo penále. „Všechny OSVČ si musí řádně plnit své zákonné povinnosti a platit zdravotní pojištění v řádném termínu a ve stanovené výši. Zdravotní pojišťovny si své pohledávky pečlivě hlídají a rychle přistupují k vymáhání nedoplatků na zdravotním pojištění," upozorňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti finFOCUS. Kdo platí zálohy v minimální výši? Minimální měsíční zálohu na zdravotním pojištění platí všechny OSVČ na hlavní činnost s hrubým ročním ziskem (příjem - výdaj) do částky 311 304 Kč. Dále platí minimální zálohu na zdravotním pojištění všechny OSVČ na hlavní činnost, které zahájí během roku 2015 samostatnou výdělečnou činnost. Pro zaměstnance, kteří si samostatnou výdělečnou činností přivydělávají, je samostatná výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů a během roku neplatí zálohy na zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění se následně doplatí jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za daný rok. U vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se doplatí jednorázově dle skutečného hrubého zisku. Zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. "Při hrubém zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti např. 30 000 Kč se tak zaplatí na zdravotním pojištění ze samostatné výdělečné činnosti za celý rok 2 025 Kč,“ vysvětluje Emil Brož. Rozdíl zdravotní a sociální pojištění Zdravotní pojištění platí všechny OSVČ dle zákona. Na zdravotním pojištění se neplatí více než odpovídá hospodářskému zisku. U sociálního (důchodového) pojištění je situace jiná. Kolik OSVČ platí na sociálním pojištění ovlivňuje, jak vysoký bude v budoucnu státní důchod nebo podpora v nezaměstnanosti. OSVČ mohou tedy dobrovolně platit více na sociálním pojištění za účelem vyššího státního důchodu nebo vyšší podpory v nezaměstnanosti v budoucnu. Tento krok však není finančně výhodný. Než odvádět dobrovolně více na sociálním pojištění, to je pro všechny OSVČ výhodnější zvýšit vlastní investice a spoření na důchod právě o částku, o kterou by se platilo dobrovolně více na sociálním pojištění. "Životní úroveň v penzi bude díky vlastním investicím a úsporám mnohem vyšší než z důvodu zvýšení státního důchodu z důvodu vyšších plateb na povinném pojistném. Výpočet důchodu je totiž z velké míry založen i na principu solidarity,“ upozorňuje Emil Brož. S rostoucím příjmem totiž náhradový poměr (důchod versus dosahovaná mzda před odchodem do důchodu) klesá. Občané s nižšími příjmy mají tedy relativně vysokou státní penzi a občané s vyššími příjmy mají relativně nízkou státní penzi. Dobrovolné nemocenské pojištění Platba zdravotního pojištění a sociálního (důchodového) pojištění je pro všechny OSVČ na hlavní činnost povinná. Souhrnná platba na povinném pojistném za rok se odvíjí od dosaženého zisku, vždy musí být sociální i zdravotní pojištění zaplaceno alespoň v minimální výši. Účast na nemocenském pojištění je však dobrovolná. Aby měly OSVČ nárok na nemocenskou a mateřskou, tak si musí platit dobrovolné nemocenské pojištění. „Vzhledem ke způsobu výpočtu nemocenské pro OSVČ je však výhodnější se oproti pracovní neschopnosti finančně zajistit prostřednictvím vlastního komerčního pojištění. Při dobře zvoleném finančním produktu by v případě nemoci klesla životní úroveň výrazně méně než při čerpání nemocenské a finanční náklady by byly obdobné,“ dodává Emil Brož. Rodinný finanční plán se vyplácí Finanční plánování nám umožňuje si plnit co nejvíce finančních radostí. Pravidelná koordinace příjmů a výdajů je správnou cestou, jak mít na konci roku co nejvíce volných finančních prostředků k nákupu dárků pro naše blízké. Nový rok je následně dobrým odrazovým můstkem pro rodiny, které ještě rodinný rozpočet nesestavují a finance podrobně neplánují. Sestavení rodinného rozpočtu a jeho pravidelné dodržování je prvním krokem ke zdravým rodinným financím. Základním pravidlem je, že rodinné výdaje se odvíjí od rodinných příjmů a je sestavován vyrovnaný rozpočet, kdy příjmy se rovnají výdajům. Výdaje je vhodné členit do dvou položek, povinných výdajů a nepovinných výdajů. Každý měsíc je dobré hledat úspory na výdajové stránce a současně se snažit zvýšit rodinné příjmy (např. formou nepravidelných brigád, hledáním lepší pracovní pozice, přivýdělkem formou samostatné výdělečné činnosti). O společnosti finFOCUS finFOCUS je mladá inovativní poradenská společnost, která je složena z finančních specialistů s dlouholetou praxí na finančním trhu. Poskytuje pro tyto finanční specialisty největší produktové zázemí na trhu, servisní a marketingovou podporu, vzdělávání a kvalitní back office. Mise společnosti: "Chceme, aby klienti dokázali rozlišit na trhu poradenství od běžného prodeje produktů." Kontakty: finFOCUS, s. r. o. Jugoslávská 481/12 Praha 2 120 00 www.finfocus.cz info@finfocus.cz +420 778 088 155 +420 778 882 082 +420 725 581 581

Kontakt
FINFOCUS, s.r.o.
FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum.
Olbrachtova 2006/9
140 00, Praha 4
Telefon: +420 725 581 581
E-mail: info@finfocus.cz
http://finfocus.cz/Kontaktní manažer: Petr Gola
Email: petr.gola@finfocus.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz