České děti v Norsku podpořily již přes čtyři desítky europoslanců

Brusel - Ve čtvrtek 4. prosince byl norskému velvyslanectví v Bruselu, norskému velvyslanectví v Praze a norskému ministerstvu pro práva dětí odeslán otevřený dopis europoslanců s kritikou postupu norských úřadů. Poslanci se vymezili vůči tomu, jakým způsobem se chovaly norské úřady k Evě Michalákové poté, co jí norští sociální pracovní odebrali její dvě děti. „Vytvoření otevřeného dopisu byl logický krok, který jsme museli udělat, abychom deklarovali jasnou pozici vůči neomalenému postupu norských úřadů," komentuje postup europoslanců jeden z iniciátorů a autorů otevřeného dopisu europoslanec Tomáš Zdechovský a pokrčuje: „Paní Michaláková a její dvě děti jsou občané České republiky a mělo by proto být zájmem každého českého politika, aby se spoluobčanů v nouzi zastal. V lidské rovině potom vidíme dramatický osud rodiny, která byla vinou odosobněného přístupu úřadů od sebe odloučena, což je věc, která by neměla být lhostejná nikomu," dodává Zdechovský. Norské úřady porušily i základní práva dítěte Otevřený dopis kritizuje norské úřady nejen tím, že jim vyčítá, že rodině Michálakových očividně křivdí. Byla totiž také velmi pravděpodobně porušena práva dítěte podle Úmluvy o právech dítěte Spojených národů. V případě prokázaného příkoří na dětech ze strany rodičů by měly být děti svěřeny do péče nejbližším příbuzným - prarodičům, což se nestalo. Sourozenci také byli také po odebrání od rodičů od sebe odloučeni a svěřeny do různých pěstounských rodin. Po eskalaci celého případu vyhrožuje paní Michalákové norská sociální služba, že její dvě děti pošle k adopci. Eva Michaláková a prarodiče obou dětí mají nyní možnost se s nimi vídat pouze velmi omezeně. „Tato situace je pro rodinu Michalákových velmi stresující a vyčerpávající. Bylo proto mojí snahou rodinu podpořit a s celým případem seznámit co největší množství mých kolegů z Evropského parlamentu. Podařilo se nám pod otevřený dopis nasbírat k padesáti podpisům europoslanců ze všech politických frakcí z mnoha zemí celé Evropy. Chtěl bych všem mým kolegům poděkovat a doufám, že naše snaha nebyla marná. Doufám, že norské úřady brzy změní přístup a celou věcí se začnou zabývat nejenom technokraticky, ale hlavně lidsky s trochou empatie," doplnil Zdechovský. Pod otevřený dopis se podepsali: Tomáš Zdechovský (EPP) Petr Mach (EFD) Olga Sehnalová (S&D) Stanislav Polčák (EPP) Ivan Štefanec (EPP) Jaroslav Walesa (EPP) Elissavet Vozemberg (EPP) Theodoros Zakorakis (EPP) Miroslav Mikolášik (EPP) Pavel Svoboda (EPP) Pablo Zalba Bidegain (EPP) Bogdan Andrzej Zdrojewski (EPP) Joachim Zeller (EPP) Axel Voss (EPP) Kateřina Konečná (GUE/NGL) Jiří Pospíšil (EPP) Alessandra Mussolini (EPP) Pál Cszaky (EPP) Anna Záborská (EPP) Jan Zahradil (ECR) Franz Obermayr (NI) Branislav Škripek (ECR) Vladimír Maňka (S&D) Michaela Šojdrová (EPP) Jozsef Nagy (EPP) Andrejs Mamikins (S&D) Paloma Lopez Bermejo (GUE/NGL) Angela Vallina (GUE/NGL) Marisa Matias (GUE/NGL) Marina Albiol Guzman (GUE/NGL) Javier Couso Permuy (GUE/NGL) Kostas Chrysogonos (GUE/NGL) Sofia Sakorafa (GUE/NGL) Helmut Scholz (GUE/NGL) Stefan Eck (GUE/NGL) Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL) Barbara Spinelli (GUE/NGL) Stephen Woolfe (EFDD) Robert Iwaszkiewicz (EFDD) Miroslav Ransdorf (GUE/NGL) Evžen Tošenovský (ECR) Miroslav Poche (S&D) Pavel Poc (S&D) Herrman Winkler (EPP) Bogdan Wenta (EPP)

Kontakt
Commservis.com, s.r.o.
Komunikační a PR agentura
Piletická 486/19
503 41, Hradec Králové
Telefon: +420 604 290 700
E-mail: info@commservis.com
http://www.commservis.comKontaktní manažer: Luboš Tomíček
Jednatel
Email: lubos.tomicek@commservis.com

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, PR články

Portál o bydlení, dekorace a nábytek

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz