Fond vzdělání pomáhá znevýhodněným mladým lidem dosáhnout vyššího vzdělání

Poradní sbor Fondu vzdělání v březnu navrhl udělit pravidelné stipendium dalším deseti studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium sami nemohli dovolit. Více než polovina z podpořených studentů jsou mladí lidé se zkušeností z dětského domova, přibyli také sociálně znevýhodnění studenti a student se zdravotním postižením. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil 910 mladých lidí. Jeho hlavní náplní je udělování stipendií a jednorázových příspěvků studentům se zdravotním a sociálním handicapem. „U studentů, kteří se ucházejí o stipendium Fondu vzdělání, pozorujeme v posledních letech pozitivní vývoj. Většina jich studuje na vysoké nebo střední škole, mají dostatek vedlejších zájmů, volný čas však využívají i k brigádnickým činnostem. Děti jsou proti dřívějším dobám sebevědomější, vyrovnanější a cílevědomé,“ říká Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové.“ „Fond vzdělání přispívá k narovnání startovních podmínek mladých lidí z dětských domovů a se zdravotním nebo sociálním handicapem, které v oblasti vzdělávání zdaleka nejsou srovnatelné s těmi, které mají děti z úplných rodin. Jsme rádi, že můžeme být součástí iniciativy, která dává příležitost talentovaným a motivovaným mladým lidem uspět a dokázat to, co si předsevzali,“ říká Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB. V letošním roce podporuje Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové prostřednictvím Fondu vzdělání celkem 71 studujících. Kromě finanční podpory Fond vzdělání motivuje studenty k dosažení vyššího vzdělání, zejména děti z dětských domovů, kterým často chybí vzory z rodinného prostředí a morální podpora. Nově bylo mezi stipendisty zařazeno pět studentů z dětského domova, jeden se zdravotním postižením a čtyři se sociálním handicapem. Jednou z nových stipendistek je Anna Futejová ze Slovenska, která studuje na fakultě Metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. „Osoba, která mi dala život, mě naučila, že jediný způsob, jak si zajistit příjemný život, je zajistit příjemný život ostatním. Proto mám v životě cíl, za kterým si jdu, a snažím se všemi možnými způsoby vedle toho vidět svět. Dnes můžu říct, že jsem toho viděla mnoho na to, abych si dokázala uvědomit, jaký je život složitý a těžký a jaké je důležité žít ho současně i s jinými, kteří to potřebují mnohem více. Sama jsem byla v situaci, kdy jsem jako osmiletá nepřemýšlela nad tím, jakou panenku bych chtěla, ale zda budeme mít co do úst,“ říká nová stipendistka Anna Futejová. Anna dnes studuje vysokou školu, vykonává praxi v advokátní kanceláři, je koordinátorkou ve studentské organizaci a senátorkou na fakultě, kde studuje. „Ani jedna z těchto aktivit není placená, a proto jsem nesmírně vděčná za stipendium z Fondu vzdělání, kterou využiji na častější cestování domů na Slovensko. Musím se starat o svoji malou sestru, protože maminka byla z finančních důvodů donucena odejít pracovat do zahraničí. Vidět dítě, jak trpí odloučením od rodičů, je těžké, a proto jsem se rozhodla požádat nadaci o pomoc,“ dodává Anna Futejová. Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR (státní příslušnost ČR není podmínkou). O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle Nadaci Olgy Havlové. Statistika Fondu vzdělání: Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od zahájení projektu do roku 2014 bylo poskytnuto stipendium 442 studentům a dalších 468 studentů získalo jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 23 612 442 Kč.

Kontakt
Výbor dobré vůle-Nadace Olgy H
Senovážné náměstí 2
111 21, Praha 1
Telefon: 224 216 883, 224 217 061
E-mail: vdv@vdv.cz
http://www.vdv.czKontaktní manažer: Monika Granja
PR manažerka
Email: granja@vdv.cz
Telefon: 224 216 883, 224 217 061
Fax: 224 217 082

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz