Semináře Státního fondu životního prostředí pro samosprávy pokračují v dalších krajích ČR

Cílem je zhodnocení zkušenosti z čerpání prostředků Operačního programu Infrastruktura a představení novinek v Operačním programu Životní prostředí. Tedy upozornit na nejčastější nedostatky při podávání a administrování projektů, a připravit tak žadatele na správné podávání a administrování žádostí z Operačního programu životní prostředí. Na seminářích bude též prostor pro dotazy a společnou diskuzi s pracovníky SFŽP, včetně možnosti individuálních konzultací o Operačním programu Životní prostředí. Termíny a místa seminářů na nejbližší období : 22.1. Pardubický 29.1. Plzeňský 31.1. Středočeský 5.2. Liberecký 7.2. Jihomoravský 12.2. Moravskoslezský 19.2. Olomoucký Semináře určené zejména pro zástupce samospráv se postupně uskuteční ve všech krajích ČR, a to od prosince 2007 (kdy proběhl seminář v Karlovarském kraji) do března 2008. Většinou se semináře uskuteční na půdě krajských úřadů. Informace o konání se k zástupcům samospráv dostanou prostřednictvím pozvánek od organizátora nebo na www.abaco.cz Informace o dalších konáních /on-line přihlášky/ budou rovněž zveřejněné v aktualitách na internetové adrese www.sfzp.cz , www.abaco.cz Již vyhlášené termíny a přihlášky zájemci naleznou on-line na http://www.abaco.cz/?pri=1&sec=3&id=56 nebo se mohou dotázat e-mailem info@abaco.cz Kontakty: Tomáš Kocman, 602219601 jednatel Abaco Group, spol. s r.o. tomas_kocman@abaco.cz Ing. Jana Kulísková, 603 463 906 Tisková mluvčí SFŽP ČR komunikace@sfzp.cz Přihlášky: Ing. Ilona Jezdinská, 724060972 info@abaco.cz Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj Operační program Infrastruktura a Státním fondem životní prostředí České republiky. Příloha Operační program Infrastruktura Primárním cílem OP Infrastruktura je rozvoj a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje v souladu se standardy EU. Důraz je kladen zejména na ochranu a zlepšení životního prostředí. OP Infrastruktura tvoří 4 priority: • Priorita 1 - Modernizace a rozvoj dopravní infrastruktury celostátního významu (v gesci Ministerstva dopravy) • Priorita 2 - Snížení negativních důsledků dopravy na životní prostředí (v gesci Ministerstva dopravy) • Priorita 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury • Priorita 4 - Technická pomoc (podílí se Ministerstvo dopravy, MŽP a SFŽP) Státní fond životního prostředí administruje realizaci Priority 3 - Zlepšování environmentální infrastruktury. V jejím rámci jsou realizována 4 opatření: • Opatření 3.1 - Obnova environmentálních funkcí území • Opatření 3.2 - Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství • Opatření 3.3 - Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší • Opatření 3.4 - Nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží Na Operační program Infrastruktura, vyhlášený pro roky 2004-2006 s termínem dokončení v roce 2008, tematicky navazuje Operační program Životní prostředí. Ten je vyhlášen pro roky 2007-2013. 150 miliard pro čistou vodu, vzduch a přírodu = Operační program Životní prostředí Operační program Životní prostředí je určen výlučně na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Operační program Životní prostředí čerpá finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OP ŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur, tj. cca 150 miliard Kč. Projekty v rámci Operačního programu Životní prostředí budou v letech 2007 až 2010 financovány podle pravidla n+3. To znamená, že prostředky alokované na rok 2007 lze čerpat v průběhu následujících tří let. Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí najdete na www.opzp.cz, informace lze získat i na lince 800 260 500. Řídícím orgánem pro OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na www.env.cz. Státní fond životního prostředí ČR odpovídá za praktickou realizaci OP ŽP. Státní fond životního prostředí ČR již 16 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské Unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.

Kontakt
Abaco Group
Karlovo nám. 17
120 00, Praha 2
Telefon: 222720990
E-mail: info@abaco.cz
http://www.abaco.czKontaktní manažer: Tomáš Kocman
jednatel
Email: tomas_kocman@abaco.cz

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz