Onkologicky nemocní potřebují více než jen léčbu

Světové, mezinárodní i národní společnosti sdružující lékaře, zdravotní sestry, psychology, sociální pracovníky a pracovníky dalších profesí, které pracují s onkologicky nemocnými, usilují o komplexní přístup v léčbě tohoto onemocnění. Podpora v oblastech sociálního poradenství a informačního servisu, péče o psychické zdraví, snižování stresu či včasná psychiatrická intervence usnadňuje nemocným i jejich blízkým průchod onemocněním. Psychosociální péče je nejen efektivní, ale i ekonomická. Snižuje například náklady na léčbu bolesti či nespavosti a napomáhá rychlejšímu návratu nemocných na pracovní trh. V ČR je však dostupná jen okrajově. Akademičtí pracovníci spolu s praktiky reagují na stále rostoucí počet onkologicky nemocných a hledají cesty, jak nemoci předcházet a léčit ji a přitom zajistit kvalitu života. Vysoké náklady na léčbu, její dlouhodobost, ale i přibývající množství nemocných tlačí na efektivitu léčby. Proto vzniká množství studií a výzkumů, které hledají optimální cesty, které umožní být efektivní a reagovat na potřeby jak nemocných, tak společnosti. Mezinárodní kongresy jsou cestami, jak sdílet výstupy výzkumu i praxe, setkávat se a diskutovat. Ve dnech 28.7.-1.8.2015 proběhl ve Washingtonu, DC Světový psychoonkologický kongres, na kterém se poprvé setkaly mezinárodní psychoonkologická společnost (IPOS) a americká psychosociálně onkologická společnost (APOS). Této jedinečné události se kromě dalších tří Čechů prostřednictvím svého zástupce účastnila i Amelie, o.s. "Setkání nám umožňuje navazovat a udržovat mezinárodní kontakty, získávat množství podnětů pro vlastní praxi a nezůstávat pozadu světovému dění" říká Michaela Čadková Svejkovská, která se kongresu zúčastnila. Účast na konferenci byla o to cennější, že bylo možno zblízka pozorovat rozdílné přístupy v různých částech světa na základě kultury či geografického umístění. Kongresu se účastnili zástupci z více jak čtyřiceti zemí světa. Výstup z kongresu ve formě krátkého souhrnu, budou prezentovány jako poster na konferenci "I slova léčí II." v Praze 5. listopadu 2015. Mezi množstvím témat, která zazněla na kongresu, opakovaně zaznívala problematika nákladovosti péče versus její kvalita z pohledu příjemce – nemocného. Situaci shrnula ve své přednášce “Výzvy 21. století v doručování kvalitní individuální péče” MUDr. Patricia Ganz jako problematiku zaměření na nemoc, nikoli na nemocného. Množství příkladů nabízelo řešení problematiky pacienta jako účastníka rozhodování v příkladech individualizovaných, webových registrů, kde je možné získat informace, sdílet a setkávat se, ale take být aktivní součástí výzkumů a tak nejen získávat, ale i participovat. V ČR, stejně jako v dalších zemích bývalého východního bloku je však situace jiná. Pravděpodobně by se dala shrnout pod heslo prezentované zástupcem Psychoonkologické federace, která sdružuje 28 zemí světa – prioritou je léčba a přístup k ní, teprve po jejím zajištění je možno realizovat psychosociální péči. Tomu odpovídají i závěry přehledové studie realizované Sociologickým ústavem Akademie věd v květnu tohto roku, které hovoří v případě jedné z nejrozšířenějších diagnoz (karcinom prsu) o tom, že “lze konstatovat, že tato oblast (odborné podpůrné péče) není v rámci zdravotní péče v ČR dostatečně rozvinutá, a to jak v péči o hospitalizované pacienty, tak v péči o pacienty ambulantní péče”. Amelie, o.s. již devět let nabízí bezplatné služby onkologicky nemocným v Centrech Amelie v Liberci, Praze, Olomouci, a Rakovníku a to formou individuální podpory odborníků, skupinových aktivit, informačním servisem a také na Lince Amelie, která má telefonickou a e-mailovou část. Dobrovolníky Amelie lze potkat v Centrech i na onkologických klinikách v Olomouci, Praze a Středočeském kraji. Amelie zajišťuje také odborné vzdělávání a množství dalších podpůrných projektů. Organizace svojí činností pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým zmírňovat jejich strádání od chvíle stanovení diagnózy, v průběhu onemocnění i v situacích, kdy se člověk vrací do aktivního života nebo naopak umírá. Amelie je jedinou organizací v České republice, která poskytuje psychosociální podporu systematicky a odborně. Kontaktní osoba: Michaela Čadková Svejkovská, e-mail: amelie@amelie-os.cz  Vzhledem k vývoji diagnostiky a technologií, délce léčby i přežití nemocných se onkologické onemocnění již řadí mezi chronická onemocnění.  Jeho výskyt jej řadí v ČR mezi druhé nejčastější onemocnění vedoucí k úmrtí, hned po kardiovaskulárních onemocněních.  V ČR žije asi 500 tisíc osob diagnostikovaných onkologickým onemocněním. V Praze je nemocný každý třicátý.  Onkologické onemocnění zakládá na léčbu v řádu měsíců a poměrně často vede k následnému pobírání invalidního důchodu.  Dle zjištění výzkumů se při cílené psychosociální péči o onkologicky nemocného dá prokazatelně dojít ke snížení nákladů na léčbu (L.Travado, IPOS: New Cancer Quality Standards, 2005). Je to proto, že včasně podaná a relevantní informace sníží stres nemocného a jeho blízkých, čímž se zvyšuje kompetence nemocného k jednání a rozhodování. Nemocný také mnohem lépe přijímá léčbu, což pozitivně ovlivňuje její průběh, délku jeho přežití a kvalitu jeho života s onemocněním či po ukončení aktivní léčby, včetně situací dožití.  U dlouhodobě nemocných i jejich blízkých se také rozvíjí často chronický stres, který ovlivňuje zánětlivost i hormonální hladiny, ovlivňuje krevní tlak a ohrožuje kardiovaskulární zdraví (Sephton and Spiegel, 2003.), zhoršuje prožívání bolesti (Sephton et al., 2000; Low et al., 2009.), zvyšuje úmrtnost (Koopman et al., 1998.) či zvyšuje riziko rozvinutí rakoviny (Andersen et al., 2012.).  Více jak 50 % onkologicky nemocných trpí tzv. distresem, který má nepochybné zdravotní dopady. Dle výzkumů, které uvádí Tschuschke má obtíže v oblasti poruchy nálad a úzkostí až 50% onkologicky nemocných. Odkazy: Psychosociální aspekty zdraví a nemoci, Hamplová D., Sociologický ústav AV, Praha Přehledová studie – Sociálně psychologické aspekty zdraví a nemoci u žen diagnostikovaných a léčených s karcinomem prsu, Březinová K., Hamplová D., Buriánková J., Česká psychologie 2015 Amelie, o.s. – www.amelie-os.cz Národní onkologický program, http://www.linkos.cz/narodni-onkologicky-program-1/text-narodniho-onkologickeho-programu-1/ International Psycho-onkology Society, http://www.ipos-society.org American Psychosocial Oncology Society, https://apos-society.org World Congress od Psycho-oncology, http://www.ipos-apos2015.org

Kontakt
Amelie, o.s.
Šaldova 337/15
18600, Praha 8
Telefon: 739001123
E-mail: amelie@amelie-os.cz
http://www.amelie-os.czKontaktní manažer: Mich Čadková Svejkovská
manažer provozu
Email: amelie@amelie-os.cz
Telefon: 608458282

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz