ŠKODA AUTO Vysoká škola a Unicorn College připravily nový studijní obor

17. července 2015. Předseda správní rady ŠKODA AUTO Vysoké školy a člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO Bohdan Wojnar a majitel největší české softwarové společnosti Unicorn Vladimír Kovář včera v Mladé Boleslavi podepsali za přítomnosti rektorů obou vysokých škol, Pavla Mertlíka a Jana Čadila, smlouvu o spolupráci mezi ŠKODA AUTO Vysokou školou, o.p.s., jejímž zakladatelem je společnost ŠKODA AUTO, a Unicorn College, s.r.o. ze skupiny Unicorn. ŠKODA AUTO Vysoká škola Mladá Boleslav připravila ve spolupráci s pražskou Unicorn College nový studijní obor Podniková ekonomika a řízení informačních systémů a požádala o jeho akreditaci. Zatímco ŠKODA AUTO Vysoká škola bude v novém studijním oboru zajišťovat ekonomické předměty, odborníci z Unicorn College, vysoké školy zaměřené na výuku informatiky, zajistí převážnou většinu předmětů informatického zaměření. Nový studijní obor bude vychovávat podnikové ekonomy s hlubokou znalostí podnikových informačních a komunikačních technologií (ICT) a procesů nutných pro zajištění správného fungování ICT v podniku. První studenti by měli nastoupit v příštím akademickém roce, tj. v září 2016. „Studijní program Ekonomika a management ŠKODA AUTO Vysoké školy svými studijními obory pokrývá ekonomické a manažerské specializace, které jsou zapotřebí ve velké průmyslové společnosti. Tím škola naplňuje misi, kvůli níž ji společnost ŠKODA AUTO před patnácti lety založila - tedy připravovat pro naši automobilku a pro celý český průmysl vysoce kvalifikované odborníky, vybavené nejenom kvalitním ekonomickým základem, ale také potřebnými technickými znalostmi a kompetencemi pro práci v mezinárodním prostředí“, říká předseda správní rady ŠKODA AUTO Vysoké školy a člen představenstva akciové společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast lidských zdrojů Bohdan Wojnar. „Rozšířením nabídky studijních oborů o obor zaměřený na výchovu podnikových ekonomů a manažerů s hlubokou znalostí informačních systémů ŠKODA AUTO Vysoká škola doplní portfolio nabízených studijních oborů o další klíčovou oblast fungování moderního podniku. S digitálním propojením všech úrovní výrobního řetězce, vizí nových chytrých továren v rámci očekávaného Průmyslu 4.0 budou absolventi oboru obzvláště cenní pro výrobní podniky. Budou připraveni na výzvy, kterým budou podniky v následujících 15 letech díky digitalizaci výroby čelit, komplexně znalí všech nových trendů a schopni vypořádat se s procesy založenými na internetu věcí“, doplňuje rektor ŠKODA AUTO Vysoké školy Pavel Mertlík. „Miliardy lidí a miliardy věcí propojených na internetu potřebují přesně takové odborníky, které hodláme v novém studijním oboru vychovávat. Budeme je potřebovat v Unicornu, jistě budou třeba ve ŠKODA AUTO, ale jejich perspektivou je celý svět. Stavíme na základech a tradici dvou vynikajících podniků. Jsem na tuto spolupráci hrdý a velice si jí vážím“, dodává předseda představenstva a majitel Unicornu Vladimír Kovář. „Spolupráci se ŠKODA AUTO Vysokou školou považuji za přirozený rozvojový krok. Obě školy mají stejnou filozofii, a sice úzké propojení teorie a praxe. To v důsledku vede k výchově odborníků, kteří nacházení snadno na trhu práce uplatnění přímo ve svém oboru, což dnes není kupodivu běžné. Pro Unicorn College to navíc znamená možnost nabízet svým absolventům pokračování studia v magisterském stupni“, komentuje spolupráci rektor Unicorn College Jan Čadil. Obor Podniková ekonomika a řízení informačních systémů Absolvent oboru získá znalosti o tom, jak se vytváří podnikový informační systém a bude mít všeobecný přehled o hardwarových a softwarových technologiích, komponentách a řešeních, prostřednictvím kterých jsou podnikové informační systémy stavěny. Rovněž bude seznámen se základními aspekty počítačové bezpečnosti a bude koncepčně vědět, jak zabezpečit a chránit IS na různých úrovních. Absolvent bude schopen připravit kvalifikované zadání informačního systému a bude umět na základě znalosti podnikových ekonomických a výrobních procesů kvalifikovaně popsat a navrhnout na základní úrovni informační systém, včetně schopnosti navrhnout, se kterými entitami by měl IS pracovat včetně vazeb mezi entitami, a na základní úrovni popsat a navrhnout chování IS, jeho funkčnosti IS a případů užití. Dále bude absolvent umět navrhnout strukturu dat, která budou uchovávána v IS a bude na pokročilejší úrovni ovládat jazyk SQL. Rovněž se seznámí se základními aspekty business intelligence, tedy bude schopen navrhnout optimální strukturu dat, bude schopen s daty pracovat a rovněž bude znát základy koncepty analýzy dat. V neposlední řadě bude na koncepční úrovni znát rozdíly a specifika různých typů uživatelských rozhraní IS (webová rozhraní, nativní desktopové aplikace, nativní aplikace na mobilních zařízeních), a to jak z pohledu technologií, tak i tzv. user experience. Díky vyvážené kombinaci velmi dobrých ekonomických a manažerských znalostí a výše uvedených znalostí z oblasti ICT bude absolvent nového studijního oboru schopen ekonomicky posoudit technické navržení informačního systému, jeho finanční dostupnost a navrhnout optimální variantu z pohledu finančního zatížení a požadavků na podnikový informační systém. ŠKODA AUTO Vysoká škola ŠKODA AUTO Vysoká škola - prestižní soukromá škola - byla založena v roce 2000 se sídlem v Mladé Boleslavi. Nabízí studium akreditovaných podnikohospodářských bakalářských a magisterských oborů v českém i anglickém jazyce. Součástí společného základu všech oborů jsou základy technických disciplín. Součástí studia je unikátní povinná semestrální praxe v ČR či zahraničí. K dispozici je intenzivní využití programu Erasmus pro studium i praxi v Evropské unii. Umožňuje získání druhého diplomu z partnerských VŠ v rámci Double Degree studijních programů. Na ŠKODA AUTO Vysoké škole je v současnosti zapsáno přes 1.200 studentů z toho 15 % zahraničních z 23 zemí. V roce 2014 získala škola prestižní americkou akreditaci ACBSP. Další informace naleznete na www.savs.cz Unicorn College Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské bakalářské vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií, ekonomie a managementu v českém i anglickém jazyce. Promyšlený vzdělávací systém řádně shrnuje a předává vyvážený komplex znalostí složený ze standardů dobré odvětvové praxe, aplikované výzkumné činnosti, korporátního přístupu a partnerské spolupráce s oborovými leadery. Absolventi nacházejí na trhu práce výborné uplatnění ve vystudovaném oboru, nebo pokračují v navazujícím magisterském studiu v České republice i zahraničí. Další informace naleznete na www.unicorncollege.cz. Kontaktní osoba: Mgr. Martina Kredbová Public Relations Tel.: 326 823024 Mob.: 730 803 112 martina.kredbova2@savs.cz www.savs.cz

Kontakt
VIG Production s.r.o.
Produkční a mediální agentura
Jankovcova 49/1037
170 00, Praha 7
Telefon: 606 498 865
E-mail: eva.fouskova@vigproduction.cz
http://www.vigproduction.czKontaktní manažer: Eva Fousková
Managing Director
Email: eva.fouskova@vigproduction.cz
Telefon: 606 498 865

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání

Přihlášení
Novináři
Firmy

Kategorie
Automobilový průmysl
Banky, fondy, pojišťovny
Bižuterie, sklo, keramika
Cestovní ruch
Církev a náboženství
Daně a makroekonomika
Doprava, přeprava, skladování
Drogistické zboží
Dřevařský, papírenský průmysl
Ekologie a životní prostředí
Ekonomika
Elektrotechnický průmysl
Energetika
Erotický průmysl
Finance, burzy, obchod
Chemický průmysl
Informační technologie
Komunikační technika
Kosmetika a kadeřnictví
Kultura, umění
Kurýrní služby, zasilatelství
Letectví
Média a reklama
Móda a životní styl
Nábytek
Nadace, charitativní a humanitární organizace
Nemovitosti
Počítače a software
Policie, armáda
Politika, diplomacie
Potravinářský průmysl
Právní služby
Společnost
Sport
Stavební průmysl, architektura
Strojírenský průmysl
Školství, vzdělávání a věda
Technika, audio, video, foto
Textilní průmysl, oděvní a koedělný průmysl
Těžba a zpracování nerostů, hutnictví
Zábava a volný čas
Zahraniční politika, Evropská unie
Zaměstnání a kariéra
Zdraví, zdravotnictví a léčiva
Zemědělství
Ženské záležitosti


PressOnLine.cz

Portál pro publikování tiskových zpráv, PR článků

tiskové informace, tiskové zprávy, tiskové konference, komunikace s novináři, PR články

PressOnLine.cz


Provozovatel: Michal Šviga
E-mail: michal@sviga.cz