Veřejná sekce

Tiskové zprávy
Přehled zpráv
Vyhledávání
Vložení zprávy

Firmy
Přehled

Registrovaní uživatelé
Novináři
Firmy


Vložení tiskové zprávy
Zasílání zpráv e-mailem

Kontakty
 

Veletrh Automotive Testing Expo Korea 2018

Praha/Mnichov/Soul. Společnost TÜV SÜD intenzivně pracuje na vývoji testovacích metod pro automatizovaná vozidla. Na veletrhu Automotive Testing Expo Korea 2018 představí dr. Hous-sem Abdellatif, vedoucí oddělení pro automatizovanou jízdu a sdružení odborníků pro systémy jízdní asistence, nové cesty k přezkoumání provozní bezpečnosti těchto vozidel. Významná role má při tom připadat počítačové simulaci.
„Z technického hlediska je autonomní jízda již ve velmi pokročilém stadiu. Na straně regulací a specifi-kací je ovšem stále potřeba jednat,“ říká dr. Houssem Abdellatif. To se podle odborníka ze společnosti TÜV SÜD týká zejména metody homologace vozidel. Běžné metody jsou totiž zastaralé. Komplexní elektronické systémy automatizovaných vozidel by totiž vyžadovaly přibližně 50 milionů individuálních zkoušek. Řešením by tak mohla být metoda založená na různých scénářích, u níž je počítačová simu-lace validovaná reálnými testy na zkušebních dráhách.
Koncepce společnosti TÜV SÜD počítá s kombinací různých scénářů v různých úrovních pomocí počí-tačové simulace. Tímto způsobem dochází k propojení rozličných typů silničních komunikací s řadou dopravních a infrastrukturních situací a možnými dočasnými změnami, které souvisejí například s počasím nebo staveništi. S výslednými scénáři se musí vypořádat virtuální vozidlo v počítači. Jednot-livé výsledky těchto testů budou následně přezkoumány reálnými vozidly na zkušebních dráhách. Správná funkčnost systému je dána v případě, že reálné výsledky odpovídají výsledkům virtuálním.
Společnost TÜV SÜD je hlavním sponzorem veletrhu Automotive Testing Expo Korea 2018 a je tam zastoupena globálním týmem odborníků. Veletrh se bude konat od 13. do 15. března v korejském hlav-ním městě Soulu. Přednáška s názvem „Scenario-based testing for approval of highly automated driving systems“ pana dr. Houssema Abdellatifa se uskuteční 14. března ve 14.45 h místního času.

Kontakt
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Jsme vedoucí společností v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah našich aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání
Novodvorská 994/138
142 21, Praha 4
Telefon: +420 239 046 800
E-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz
Internet: http://www.tuv-sud.cz

Kontaktní manažer: Štefánia Recskyová
Email: stefania.recskyova@tuv-sud.cz
Telefon: + 420 239 046 807
Fax: